Sõnause viljad

Kai Raud

Täpselt aasta eest tänas Vabariigi President Kadriorus sõnavõistluse võitjaid. Võistlusel osales 593 inimest 2123 sõnaettepanekuga. Sõnad on kasutusse läinud, miska peab arvama, et neid, kes tahavad jätkuvalt eesti keeles hakkama saada, on üksjagu. Statistika on koostatud Google’i baasil. Kasutussagedus ei näita siiski iga kord omaksvõttu, paljud Google’is toodud vasted on seotud sõnausega ja selle kommenteerimisega. Sõnad on toodud esinemissageduse kahanevas järjekorras. Kõiki uudissõnu on kommenteeritud veebilehel ilves@metsas.ee (Aapo Ilves targutab sõnause teemadel) http://aapoilves.blogspot.com/2010/12/aapo-targutab.html Ka netist leitud tundmatu autori sõnause abil kaasajastatud „Kevade” (http://prison.planet.ee/foorum/viewtopic.php?f=21&t=310) sisaldab enamikku sõnause uudissõnu.

Taristu – võõrsõna infrastruktuur kõrvale (618 vastet).

Üks populaarsemaid ja ilmselt rahva seas omaks võetud sõnu. Eesti Energia, Eesti Raudtee jt arendavad oma taristuid, seoses elektriautode kasutuselevõtuga kõneldakse nende laadimiseks vajalike taristute ehitamisest.

http://www.mnt.ee/?id=15261

http://apple.spot.ee/viewtopic?f=60&t=18822

http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1291802700&pkpkaupa=1&paevakord=7553&op2=print

http://www.otepaa.ee/failid/areng-plan/arulaarengukava2011_2015.pdf

http://www.whatcar.ee/uudiste-artiklid/3408/eestist-saab-elektriautode-paradiis

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/presidendi-keelepruugis-on-taristu-ja-kestlikkus-juba-sees.d?id=36085215

Toimija – rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player tõlkevaste (254 vastet).
Iseloomulik on siiski, et seda sõna kasutatakse eelkõige tegijanimena, mitte sõna actor/player vastena nagu sõnauses mõeldud oli. Termin oli sellisena kasutusel ka enne sõnaust.

http://www.emakeeleselts.ee/esa/ESA_51_pdf/ESA_51_Kasik.pdf

http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowEvents&NewsID=1361&Latest=

http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=b8234722390c4b7d90b422827575eac7&SourceDatabaseId=e4fcfde0182a45898e8741a1abae3984

http://www.para-web.org/showthread.php?tid=1368

http://aapoilves.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14001

Kestlik – inglise sõna sustainable tõlkevaste (292 vastet).
Populaarne sõna, kasutatakse nii majanduse, hariduse kui ka riigi jätkusuutlikkuse üle arutlemisel.

http://hannesrumm.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

(http://www.ap3.ee/?PublicationId=a43a3467-a4bb-4d9b-b96c-5aea429e7e92)

http://kultuuriselts.blogspot.com/2011_08_01_archive.html

http://mihkelkunnus.blogspot.com/2011/05/kommunism-caulfield-tanamatus-ei-ei-ei.html

http://markitoinscience.blogspot.com/2011/04/liha-saab-toota-ilma-loomadeta.html

http://www.president.ee/et/meediakajastus/intervjuud/5506-quus-ja-vana-euroopa-2011-aastalq-diplomaatia-nr-1-jaanuar-2011/index.html

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,et&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=556013:cs&page=

http://uudised.err.ee/index.php?0&id=42926&popup=video

Vabasektor, vabamas keelepruugis vabakond – senise kolmanda sektori asemel (219 vastet).
Tundub olevat laiemalt kasutuses sõna. Hea Kodaniku infovärav, Vabatahtlike Värav jt räägivad vabasektorist kui väärtusest

http://www.vabatahtlikud.ee/et/Uudised/Artiklid/1614/triin-pobbol-loodan-et-igauks-meist-votab-julguse-olla-korgeim-voim-riigis,

Postimehe, ERRi uudistes kõneldakse samuti mitmel puhul vabasektorist.

http://www.ilm.err.ee/index.php?06231291

http://www.aktivaator.ee/vabasektor-saab-esmakordselt-luua-sotsiaalseid-tookohti

http://avatudeestifond.wordpress.com/2011/07/08/kehvakene-29/

Tundetaip – ühendi emotsionaalne intelligentsus omasõnaline vaste (131 tulemust).

http://knightscastle-alice.blogspot.com/2011/05/tundetaip.html

http://et.wikipedia.org/wiki/Emotsionaalne_intelligentsus

http://www.horisont.ee/node/1614

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4900&print=1

Kärgpere – tähenduses „pere, kus on sinu-minu-meie lapsed” (123 vastet).
Näiteks Perekooli foorumis täiesti omaks võetud sõna.

http://www.perekool.ee/index.php?id=43743&class=forum_schnell&action=view_post&post=7425362

http://www.perekool.ee/index.php?id=36679&class=forum_schnell&action=view_post&post=8262409

http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/elu/eesti-pere-on-nagu-lennujaam.d?id=36284613

http://kanal2.ee/news/article/Pereterapeut-vanema-pohiroll-on-olla-lapse-jaoks-olemas

http://uudised.err.ee/index.php?06225595

http://cristalcat.blogspot.com/2010/12/kommidest.html

http://www.naine24.ee/497478/paariterapeut-kui-suhe-on-kaotanud-varskuse-tuleb-hakata-varvikilde-otsima/

http://marekkahro.blogspot.com/2010/12/sonad-leitud.html

AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus, määrsõnana avera (120 korda mainitud averus, ae-koostöö 90 korda).
Äripäeva Raamatuklubi väljaanne „Averus: avaliku ja erasektori koostöö” (Erki Kergandberg, Piret Blankin, Margo Lemetti jt).

http://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/6513-president-toomas-hendrik-ilves-at-icegov-conference-international-conference-on-theory-and-practice-of-electronic-governance-september-26-2011-viru-conference-center/index.html

http://vikerraadio.err.ee/saade/keelesonum/1827/kommentaarid

http://kaannos.com/sanastot/laajahaku/AE-koost%C3%B6%C3%B6%2C%20%E2%80%9Eavaliku%20ja%20erasektori%20koost%C3%B6%C3%B6%E2%80%9C

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2010/11-11/P7_CRE%282010%2911-11_ET.pdf

Avaõiguslik– kohmakama avalik-õigusliku asemel (92 vastet).
XI riigikogu stenogramm, VIII istungjärk 06.12.2010. Kõne all on TÜ Türi kolledži sulgemine, peaminister Andrus Ansip kõneleb selles kontekstis avaõiguslikest ülikoolidest.

http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1291637100&op2=print&pkpkaupa=1&paevakord=7518)

Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht Kristiina Reidolv mainib 14.01.2011 Sirbis avaldatud artiklis „Avaliku sektori motiveerimine etenduskunstide toetamisel” avaõiguslikku teatrit.

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=11840:avaliku-sektori-motiveerimine-etenduskunstide-toetamisel-&catid=3:teater&Itemid=2&issue=3328

Terminit on kasutatud ka nt Äripäeva, Postimehe, Õhtulehe artiklites ja Eesti Rahvusringhäälingu 2011. aasta eelarves.

http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?9,10855802

http://muusikafoorum.blogspot.com/2010/12/muusikute-toohoivest-jms.html

http://blogs.privet.ru/user/avdot-ya_ryazanochka?page=16

http://wapedia.mobi/et/Isiku_tuvastamine

http://ngo.ee.klient.veebimajutus.ee/uhenduste-koostookeskkond/delegeerimine?language=et

Toimeabi – senise humanitaarabi kõrvale (89 vastet).
Enamasti on mainitud seoses sõnavõistlusega, igapäevakasutuses eriti ei paista olevat. Loo keskkoolis siiski on avatud toimeabi ruum.

http://www.lookool.ee/uudised/1866-infoleht-29032011.html

Paldiski linnas jagati 2010. aasta jõulude ajal toimeabi ja president Ilves räägib ÜRO peaassambleel peetud kõnes ÜRO toimeabist.

http://live.novosti.err.ee/index.php?06235055

http://hooldekeskus.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

http://news.err.ee/Culture/254f1ad2-5415-4d7a-bcad-18f19ef84e6f

http://blog.polilingua.com/category/dictionaries-news

Peavoolustamine – inglise sõna mainstreaming tõlkevaste (89 vastet).
Soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamisest on juttu Postimehes

http://www.postimees.ee/460126/lasteaed-paneb-tugeva-tudruku-end-norgana-tundma/

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0202+0+DOC+PDF+V0//ET

Sirbi artiklis

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:ladyfest-tahab-jouda-koikide-naisteni-&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3337

kasutatakse samuti seda terminit. Enamasti aga on Google’i näited seotud sõnause ja selle tulemustega.

http://www.nyest.hu/renhirek/az-elnok-es-a-szoalkotmanyozas

Penipaun (78 vastet).
Kasutatud samuti enamasti seoses sõnausega.

http://www.maksuton-sanakirja.org/sanastot/nopeahaku/viro/%28ingl.Barbary/10

Teisestamine – inglise termini othering vaste (61 vastet).

http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2050&Itemid=34

http://www.neljas.ee/est/laane/lihula/?news=1003962&category=1&President-Ilves-kulastas-sonavoistluse-voiduklassi

http://www.arielu.ee/est/parnu/kaisma/?news=1001985&category=1&Sonaus-andis-meile-uuteks-sonadeks-ka-taristu–toimeabi–penipaun-ja-tundetaip

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=11684:sonause-tulemused-&catid=18:varamu&Itemid=15

http://glosbe.com/et/en/teiste%20s%C3%B5nadega

Juhind – Euroopa Liidu direktiivi kõrval (50 vastet).
Mainitud siiski peamiselt seoses sõnausega, laiemat kasutamist ei täheldanud.

http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/09/president-ilves-riigikogule-et-siin.html

http://www.president.ee/et/meediakajastus/bibliograafia/valik-meediakajastusi/5593-qpresidendi-sonavoistlus-andis-vasted-lohesonadeleq-postimees-2-detsember-2010/index.html

http://www.epl.ee/news/eesti/tundetaip-ja-taristu-ootavad-kirjandissepaasu.d?id=51288104

http://www.postimees.ee/402246/professor-uusi-sonu-on-hasti-omaks-voetud/

http://www.eestikeel.ru/other/2010/12/02/estoncy-pridumali-novye-slova/

http://www.tuglas.fi/index.php?id=880

Ülevaate koostas 17.10.2011 Kai Raud

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht