2012. aasta eesti muusika

Evi Arujärv, Eesti Muusika Infokeskus

Arvudest ja väärtustest Nagu alati, ei suuda Sirbi trükipind ka seekord mahutada Eesti Muusika Infokeskuse täispikkuses aastaülevaadet, vaid tegemist on valikuga 2012. aastal loodud ja/või esiettekandele tulnud teostest. Enamik on lavale jõudnud Eestis, eraldi on nimekirjas välja toodud välisettekannete riigid. Uudisloomingu ja esiettekannete täisnimekirja leiab huviline EMIKi kodulehe www.emic.ee uudisteoste leheküljelt. Kultuuris, aistingute, tunnete ja sümbolite ruumis, tundub loendamine ebaolulisena. Siiski on see tähtis – ja lihtsal põhjusel. Pole saladus, et kultuuri „kohalolu” inimeste peas määrab massimeedia koos müügi- ja reklaamikontoritega, tõstes esile teatud nimed ja nähtused ning hüljates hulga teisi. Vormides sel viisil ka väärtushinnanguid ja eelistusi, kulgeb see protsess kumulatiivselt nagu isetäituv ennustus. Välistamist vältiv loetelu annab tervikpildi. EMIK hoiab silma peal nii eesti muusika arvudel kui ka kõladel. Tähelepanu all on nii kodu-Eesti autorid kui ka püsivalt välisriikides elavad heliloojad. Meile on väärtuslik nii see muusika, mis kõlab välisriikide kontserdilavadel, kui ka kooriteosed, lastelaulud, klaveripalad ja puhkpillimuusika, mis kõlavad Eestimaa koolides, rahvamajades ja kirikutes. See on kultuur, milles elatakse ja milles alati ei tehta ostu-müügi tehinguid. Muusikalist „maailmaloomist” kõige kirglikumal ja professionaalseid oskusi kõige enam arendatud moel kehastav suurvormilooming väärib siiski ka eraldi tähele­panu.

2012. aasta tähelepanuväärseimaks sündmuseks võib pidada Jüri Reinvere ooperi „Puhastus” (2011, Sofi Oksaneni tuntud romaani ainetel) lavaletulekut Soome Rahvusooperis. Estonias etendus Tauno Aintsi ballett „Modigliani – neetud kunstnik” (2011). Vanameister Anti Marguste jätkas oma kammerooperite sarja Tammsaare loomingul („Põrgupõhja uus Vanapagan”) põhineva mini-mono-ooperiga „Jürka monoloogid” (baritonile ja kammerorkestrile). Tammsaare („Tõde ja õigus”) oli inspiratsiooniallikaks ka noore autori Evelin Seppari ooperile „Teine” (solistidele, kahele koorile ja kahele instrumentaalansamblile). Juhtumisi kajastus neljast lavateosest kolmes eestluse vana või uus mütoloogia …

Teoseid sümfooniaorkestrile valmis kolm: Toivo Tulevi „Pöördub algusse” (esiettekanne Amsterdamis), Jüri Reinvere „Norilsk, nartsissid” (koos lugejaga, autori tekst, esiettekanne Soomes) ja noore autori Maria Kõrvitsa „õhk/voog”. Esiettekannete nimekirjas on ka Rein Rannapi „Püha perekond” („La Sagrada Família”) kammerorkestrile ning neli teost keelpilliorkestrile, sh Andrus Kallastu  „Meloodia keelpillidele”, Mart Siimeri „Aste-astmelt” ja Pärt Uusbergi „Helendused …” (2011) keelpilliorkestrile ja löökpilliansamblile.

2012. aastal on loodud ja/või ette kantud 8 instrumentaalsoologa orkestriteost, sh kolm uut instrumentaalkontserti: Erkki-Sven Tüüri alles esiettekannet ootav Klarnetikontsert ja Rein Rannapi Klaverikontsert (mõlemad sümfooniaorkestriga) ning Peeter Vähi „Antarktiline kontsert” („Antarctic Concerto”) võimendatud kitarrile ja kammerorkestrile. Esiettekandeni jõudis ka varasemaid  oopusi, sh Galina Grigorjeva „Capriccio” (2011) viiulile ja keelpilliorkestrile ning Erkki-Sven Tüüri „Salve Regina” (2005/2012) viiulile ja sümfooniaorkestrile.
Üsna mahukas (16 teost) oli vokaalsümfooniline looming. Valmis või tuli esiettekandele 11 suuremat või väiksemat teost koori või orkestriga, sh Mart Siimeri  „Katedraal” („Sabor”) meeskoorile ja sümfooniaorkestrile (Navum Galpjarovitš),  Toivo Tulevi „Purpurisse riietatult” („En purpura tendido”, 2010) naiskoorile ja orkestrile ning Olav Ehala „Ood ooperisaarele” segakoorile, solistidele ja sümfooniaorkestrile (Leelo Tungal), lisaks vokaalsoologa orkestriteosed, sh Ülo Kriguli „Luigeluulinn” häälele ja sümfooniaorkestrile, Tõnu Kõrvitsa „Aeg” bassile ja keelpilliorkestrile (Koguja Vello Salo tõlkes) jt. Enamiku uudisloomingust moodustavad kooriteosed ja kammermuusika, mis on ka loomulik. Väga ei rõõmusta iseseisva orkestrimuusika kasinus ja seegi, et mõned kaalukad suurvormid on saanud esmaesituse pigem välisriikides kui Eestis.

Võib öelda, et eesti nüüdismuusika üldkõla on endiselt kaemuslik, selles domineerib sageli horisontaal – pingest või melanhooliast laetud meloodiapõimingud – ja kõneleb kõige arhailisem ajalugu. Siiski on eriti keskmine ja noorem põlvkond nüüdismuusikasse kaasa toonud värskeid kõlavärve ning mitmekesiseid mõjutusi kõiki stiile hõlmavast muusikalisest universumist, kus segunevad olevik ja minevik. Oluline on, et kirjapandud muusika kindlasti ka interpreetide ja publikuni jõuaks. Teiste kõrval aitab sellele kaasa ka EMIK, kelle muusikapoe tellimuste nimekiri hõlmas 2012. aastal juba üle 600 partituuri 25-lt eesti heliloojalt. Postipakke on teele läinud USAsse, Austraaliasse, Saksamaale, Austriasse, Suurbritanniasse, Islandile, Rootsi, Soome, Itaaliasse, Hispaaniasse, Hollandisse, Iisraeli ja loomulikult ka Eestimaa eri paikadesse.

Kõikvõimas kaubanduslik ilmavaade on ka muusikavaldkonnas õpetanud rahalugemist ja eneseeksponeerimist – see on paratamatus, millega tuleb arvestada ja mis võib avada ka uusi positiivseid väljavaateid. Tähtis on siiski märgata, et raha ja optimeerimise lummuses ei kaoks muusikavälja kujundajatel silmist sotsiaalkultuuriline tervik. Kujundlikult öeldes sõltub eesti professionaalse muusikakultuuri tulevik väga suurel määral väikesest viiulit kääksutavast tüdrukust või poisist. Hariduspoliitikast ja eesti perede majanduslikust toimetulekust sõltub, kas siin leidub tulevikus inimesi, kes suudavad kuulata ja hinnata ka levilauludest natukene keerukamat muusikat. 2012. aastal esitas muusikavaldkonna institutsioone ja inimesi esindav Eesti Muusikanõukogu kultuuriministeeriumile omapoolse arengukava, mis pakub välja just sellise, kultuurilis-sotsiaalset tervikpilti silmas pidava ettepanekute kompleksi. Kas selle sõnum ka päriselt otsustajateni jõuab, seda näitab aeg.

Uudisloomingut ja esiettekandeid

Tauno Aints
„Modigliani – neetud kunstnik” (2011), ballett sümfooniaorkestrile (I. Fetissova-Müllersoni ja T. Eduri libreto, T. Eduri koreograafia)
„Loomiselugu” (2009), oratoorium mees-, nais- ja segakoorile ning puhkpilliorkestrile
(A. Barkalaja)
„Taevast, kui sa õue lähed” meeskoorile
(J. Kross)
„Mida vähem magustoitu, seda ilusam tädi” poistekoorile ja klaverile (I. Trull)
„Kas ma olen ahvist arenenud” poistekoorile ja klaverile (P. Ehin)
„Prügihunt ja superjänes”, telelavastuse tunnus- ja kujundusmuusika, näitlejatele ja ansamblile (altsaksofon, fagott, tšello, klavessiin)

René Eespere
„Tactus spiritus” [„Vaimu puudutus”] kitarrile; Argentina
„Beneventum” [„Hea tuul”] puhkpilliorkestrile
„Alter ego” (2011) klaverile
„Mahtra sõja epiloog” (1984/2012) lugejale, meeskoorile, löök- ja keelpillidele (E. Vilde,
R. Eespere)
„Pühä oli tullu …” meeskoorile ja puhkpilliorkestrile (eesti rahvaluule)

Olav Ehala
„Ood ooperisaarele” segakoorile, neljale solistile ja sümfooniaorkestrile (L. Tungal)

Mait Jüriado
„Portraits – The Unnoticed” [„Portreed – märkamata”], elektrooniline saatemuusika  audiovisuaalkompositsioonile

Galina Grigorjeva
„Met-a-mor-phose” (2011) oboele
Capriccio (2011) viiulile ja keelpilliorkestrile
„Insomnia” [„Unetus”] häälele, flöödile, kandlele ja tšellole (M. Under, L. Ukrainka,
M. Tsvetajeva); 3. osa esiettekanne Iirimaal
„Postlüüd” viiulile, tšellole ja klaverile
„In Paradisum” [„Paradiisis”] segakoorile (liturgiline tekst)
„In Paradisum” meeskoorile
„In Paradisum” naiskoorile
„Molitva” [„Palve”] (2005/2012) saksofonile ja keelpillikvintetile

Robert Jürjendal
„Transformations” [„Transformatsioonid”] kitarriseptetile
„Meele olud” ansamblile (kitarr, trompet, kaks klavessiini, elektroonika)

Andrus Kallastu
„Flööditroop” flöödile, klaverile ja veemulistajale
„Melodia accompagnato” [„Saatega meloodia”] (2007/2012) sopranile, viiulile ja klaverile
„Melodia per archi” [„Meloodia keelpillidele”] keelpilliorkestrile

Tõnis Kaumann
„Mors et vita duello” (2011) tuubale ja klaverile
„Lamento” [„Nutulaul”] keelpilliorkestrile

Mihkel Kerem
„Aastaajad” segakoorile (M. Kerem)
„Ballaad” tšellole ja klaverile; Soome

Tiina Kiilaspea
„Kurat” viiele meeshäälele (J. Saar)
66 lastelaulu häälele ja klaverile (eesti luuletajate tekstid)

Tatjana Kozlova
„Kolm sulekest” ansamblile (hääl, flööt, tšello, kannel), (vendade Grimmide muinasjutu ainetel)
„Quicksilver” [„Elavhõbe”] tšellole
„Jääkurvid” löökpillidele, live-elektroonikale ja fonogrammile
„Pöörisvool” flöödile ja klaverile
„Kuidas joonistada ust” soolohäälele, bassflöödile ja kandlele ad lib. (I. Gaile)

Ülo Krigul
„Luigeluulinn” häälele ja sümfooniaorkestrile

Aare Kruusimäe
„Silmad” meeskoorile (M. Raud)
„Muinasvärav” ühendkoorile (D. Vaarandi)

Margo Kõlar
„Ave Maria” [„Ole tervitatud, Maarja”] sopranile, neljahäälsele koorile, tšellole, orelile ja raamtrummile
„Maarja kiituslaul” („Kiida õndsaks Neitsi Maarjat”) nais- ja meeshäältele ning orelile ad lib. (V. Salo, Luuka evangeelium)
„Kellel kõrvad on, see kuulgu” poistekoorile
(J. Vaiksoo)
„Kahel kaldal” klaverile
„Kärestik” harfile, klavessiinile ja kandlele
„Missapsalmid 2012” lauljale ja koorile
(59 psalmi Pirita psaltri tekstile, V. Salo ja
I. Hirve tõlge)
„Kellatornis” flöödile ja klaverile
   
Kristjan Kõrver
„Raud-Ants” häälele, flöödile, tšellole ja kandlele
„Diversio” [„Kõrvalejuhtimine”] puhkpillikvintetile

Maria Kõrvits
„õhk/voog” sümfooniaorkestrile
„Umbra 2” [„Täisvari”] akordionile ja tšellole
„Vihm” viiekeelsete kannelde ansamblile
„Kaks haikut” (2011) segakoorile (Kajiwara Hashin, Ochi Etsujin)
„Gran piant’ agli ochi” [„Suured pisarad mu silmis”] segakoorile (teksti autor teadmata)
„Kolm loitsu” segakoorile (eesti rahvaluule)
Muusika näitusele „Rituaal”, elektrooniline teos; Iisrael

Tõnu Kõrvits
„Aeg” bassile ja keelpilliorkestrile (Koguja,
V. Salo tõlge)
„Signaal” ja „Laul” (2011) metsasarvele ja klaverile
„Tulesõnad” segakoorile (eesti rahvaluule)
„Wings” [„Tiivad”] saksofonile ja klaverile
Muusika dokumentaalfilmile „Sinine kõrb”

Urmas Lattikas
„Aja laulud” (2011) naissolistile, naiskoorile, klaverile, basskitarrile, sopransaksofonile ja löökpillidele (A. Alliksaar, L. Tungal, J. Kaplinski, E. Puulmann);  Soome
„Paunvere mäletamine” metsosopranile ja keelpilliorkestrile (P. Pedmanson)
„Gaidide hümn”, ühehäälne laul (M. Tartlan)

Märt-Matis Lill
„Saturni rõngad” 5 klaverile ja elektroonikale
„Hulluse hääbumine” segakoorile, bassflöödile, lugejale ja elektroonikale (vokaliis)
„Fantasia sul pian’e forte” trompetile (parafraas Giovanni Gabrieli teosele „Sonata sul pian’e forte”)
„Ääremärkusi Andromachele” („Ilias”) ansamblile (lugeja, laulja, flööt, klarnet, süntesaator, viiul, tšello, löökpillid)
„Out of Cage” ’puurist välja, eemale John Cage’ist’ ansamblile (flööt, saksofon, klaver, viiul, tšello)
„Imaginary Soundscapes. 24 prelüüdi vaikusele” [„Kujuteldavad helimaastikud.
24 prelüüdi vaikusele”] suurele ansamblile

Hans-Gunter Lock
„2012!” flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile
    
Riho Esko Maimets
„Media vita” [„Keset elu”] kammerkoorile (piibel)
„Kiidulaul” keelpillikvartetile; Rootsi
„illalla” [„õhtul”] flöödile, oboele, kandlele ja kitarrile; Soome
„Beatitude” [„Õndsus”]  ansamblile (sooloviiul, flööt, klarnet, fagott, metsasarv, löökpillid, klaver, viiul, vioola, tšello); Kanada
„Kitarrikvintett” kitarrile, 2 viiulile, vioolale ja tšellole; USA
„Lase kiik käia” naiskoorile (eesti rahvaluule); Kanada
„Memento” viiulile; Kanada   
„Ecstasis” [„Ekstaas”] klarnetile ja kitarrile
„Cantus Game” [„Laulumäng”] viiulile, trompetile, metsasarvele ja tromboonile; USA  

Malle Maltis
„Nocturne” [„Nokturn”] (metso)sopranile, flöödile ja harfile (A. C. Swinburne); Suurbritannia
„A Match” ’sobivus, kaaslane’ metsosopranile ja tšellole (A. C. Swinburne)
„Kolm väikest sammu … teadmata suunas” flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile
„Kooskõlast sünnib maailm”, klaverile neljal käel; Itaalia
„Etüüd veepinnal peegelduvate linnatuledega” saksofonikvartetile

Anti Marguste
„Jürka monoloogid” (A. H. Tammsaare), mini-mono-ooper baritonile ja kammerorkestrile „Küde küpseks, kütismaake” meeskoorile ja löökpillidele (eesti rahvaluule)

Kristo Matson
„Elul ei ole lugu” segakoorile (D. Kareva)
„Kosolaine” [„Kosilane”] segakoorile (isuri pulmalaulu seade)
„Õhtu” kammerkoorile (K. Merilaas)
„Kevadega sündinud” häälele, segakoorile, viiulile,  altsaksofonile, klaverile ja  keelpilliorkestrile (E. Leimann)
„Üle tüüne vee” noortekoorile (InBoil)
„Mu süda, ärka üles” tšellole ja klaverile (eesti rahvaviisi seade)
„Tütre tänu” orkestrile (eesti rahvaviisi seade)

Monika Mattiesen
„Muudab suunda” 2 flöödile ja elektroonikale
„Mise-en-scène” [„Misanstseen”] 2 flöödile ja elektroonikale
„Fluid” [„Voolav”] ansamblile (2 flööti, bass-saksofon, 2 akordioni, löökpillid, orel)
„Demiurg” 2 flöödile, bass-saksofonile ja elektroonikale
„Kuma” 4 flöödile
„Belaelealoo” (2010) flöödile ja orkestrile; Minsk, Valgevene

Erki Meister
„Recessit Pastor Noster” [„Meie karjane on lahkunud”] segakoorile, puhkpillidele ja löökpillidele
„Karukellad helisevad” (2011) ühendkoorile, löökpillidele ja orelile või süntesaatorile
(J. Tepp)

Ester Mägi
Cantus [„Laul”] (1987/2012) tšellole ja klaverile

Aaro Pertmann
„Nimeta pala” (2010) orelile neljal käel
   
Vsevolod Pozdejev
„Naeratused” (2011) kahele klaverile; Läti
„Poeem” kitarrile
„Kuus pala” kitarrile
  
Alo Põldmäe
„Tartu pildid I” klaverile

Arvo Pärt
„Habitare fratres in unum” [„Vennad, elagem üksmeeles”] segakoorile või vokaalansamblile (psalm 133 (132)); Prantsusmaa
„Virgencita” [„Väike Neitsi / „Neitsi Maarja”] segakoorile; Mehhiko 
„Silouans Song” [„Silvanuse laul”] (1991/2012) 8 tšellole; Suurbritannia

Rein Rannap
Klaverikontsert klaverile ja sümfooniaorkestrile
„La Sagrada Família” [„Püha perekond”] kammerorkestrile
Kontsertiino altsaksofonile ja keelpillikvartetile
„Agnus Dei” [„Jumala Tall”] tütarlastekoorile ja klaverile
„Ave Maria” tütarlastekoorile
„Talve viimased päevad” puhkpilliorkestrile

Jüri Reinvere
„Puhastus” (2011), ooper  solistidele, koorile ja sümfooniaorkestrile (autori libreto Sofi Oksaneni romaani ainetel); Soome
„Leggierezza” [„Kergus”] flöödile
„Norilsk, nartsissid” sümfooniaorkestrile ja lugejale (J. Reinvere); Soome
„Ricordanza” [„Monument”] flöödile

Piret Rips-Laul
„Lööb suvelaulu rohutirts” mudilaskoorile ja klaverile (V. Sõelsepp)
„Ave Maria” segakoorile (liturgiline tekst)
„Kured tulevad” (2011/2012) sopranile, meeskoorile ja sümfooniaorkestrile (E. Enno)
„Pido kadso aol”  [„Pidu katku ajal”] viiulile, tšellole ja kammerorkestrile
„Taivaheminek” segakoorile ja klaverile
(R. Kolk)

Evelin Seppar
„Teine”, ooper solistidele, 2 koorile ja 2 instrumentaalansamblile (autori libreto
A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus” ainetel)
„Kui sa tuled” naiskoorile  (A. Haava, H. Runnel)
„Sonett nr 53” segakoorile (W. Shakespeare); Läti
„Sonett nr 43” meeskoorile (W. Shakespeare)
„Taeva äärelt” segakoorile (autor Taaveti laulude põhjal)
„Still” ’endiselt, ikka veel, paigal, tardunud’ segakoorile (E. B. Browning)
„Near” [„Lähedal”] segakoorile
(E. B. Browning)

Mart Siimer
„Aste-astmelt” keelpilliorkestrile
„Sabor” [„Katedraal”] meeskoorile ja sümfooniaorkestrile (N. Galpjarovitš); Valgevene
Muusika Meelis Holstingu ja Signe Ausi näidendile „Neljas Kuningas: muusikaline jõululugu” orkestrile ja kolmele koorile
(S. Leppik, R. Liiv, M. Siimer, piibel)

Urmas Sisask
„Elu kivis” segakoorile (R. Einasto, U. Sisask)
„Eivere tähed”, klaveritsükkel vasakule käele
„Fööniks” (2011) vokaalansamblile, kitarrile ja nuppakordionile (U. Sisask)
„Täielik päikesevarjutus” (2011) klaverile ja keelpilliorkestrile
„Elu Plejaadide taga” segakoorile, plokkflöödikvartetile, bajaanile, didgeridoo’le ja šamaanitrummile
„Cygnus X-1” („Must auk”) neljale klaverile, kaheksale mängijale
„Petri Parkkali” klaverile ja koerale

Timo Steiner
„Ilu_inetus_vabadus” klaverile
„Kaera-Jaani süit”, elektrooniline teos fonogrammil rahvatantsu ainetel
Kujundusmuusika (a cappella laulud) Gerda Kordemetsa näidendile „Surm, sünd ja laulatus” Kujundusmuusika José Sanchis Sinisterra näidendile „Viirastuste vaksal” (elektrooniline muusika)

Mirjam Tally
„Membrane Fragmentation” [„Membraani fragmenteerimine”] instrumentaalansamblile (klarnet, bassklarnet, kitarr, mandoliin, viiul, vioola, tšello, fonogramm ad lib.); Rootsi
„En strimma hav” [„Ookeaniriba”] segakoorile, vihmapillile ja kõlapulkadele ad lib. (Edith Södergran); Sloveenia
„Voolujoon” harfile, kandlele ja klavessiinile; Rootsi
„New Moon Morning” [„Noorkuuhommik”] võimendatud flöödikvartetile; Rootsi „Moonwalker” [„Kuu peal kõndija”] bassklarnetile, trummidele ja keelpillikvintetile; Rootsi
„Shall I Compare Thee to a Summer’s Day?” [„Kas suvepäeva sarnaseks sind kiita?”] baritonile ja klaverile (W. Shakespeare); Rootsi
„Jõed” (2011) fagotile
„Animalisk hymn” [„Animaalne hümn”] (2010) segakoorile ja kõlapulkadele (E. Södergran) (Rootsi)
„Stjärnorna” [„Tähed”] vokaalansamblile ja saksofonikvartetile (E. Södergran)
Muusika nukufilmile „The End” [„Lõpp”] (režissöör Ü. Pikkov)
Muusika lühifilmile „Mein Leben als Kosmonaut, Arzt und Gott” [„Minu elu kosmonaudi, arsti ja Jumalana”] (BalanceFilm, režissöör K. Haav)

Jonas Tarm
„Dernier Cri” [„Viimane sõna”]  viiulile ja klaverile; USA
„Postlude” viiulile ja klaverile; USA
„Kevad ja sügis väiksele lapsele” poiss-sopranile või sopranile, viiulile ja klaverile
(G. M. Hopkins)
„Ballaad” soolotšellole

Veljo Tormis
„Kümme tegemist trompeti ja klaveriga” trompetile ja klaverile (seade vokaaltsüklitest „Kuus eesti jutustavat rahvalaulu”, 1969 ja  „Neli eesti jutustavat rahvalaulu”, 1970)
„Suure härja tapmine” (2011) tromboonile ja klaverile (seade vokaaltsükli „Neli eesti jutustavat rahvalaulu” neljandast osast)

Toomas Trass
„Mater misericordiae” [„Halastuse ema”] segakoorile ja orelile (liturgiline tekst)

Toivo Tulev
„Aglow” [„Hõõgvel”] meeskoorile
„Legatissimo” (2011) löökpillisolistile
 „Pöördub algusse” sümfooniaorkestrile; Holland
„En purpura tendido” [„Purpurisse riietatult”] (2010) naiskoorile ja orkestrile (Juan de la Cruz)

Helena Tulve
„L’ombre derrière toi” [„Vari sinu taga”] (2011) 3 gambale ja keelpillidele
„Nagu jõgi mere poole” (2011) altsaksofonile ja klaverile
„Rimlands” [„Äärealad”] klarnetile, tšellole ja klaverile; Itaalia, Austria
„Und von liehte vinster” [„Ja valgusest pimedus”] fagotile ja keelpillikvartetile
„Pulss, mõõn ja voolamine” bassflöödile ja klaverile
„Stella matutina” [„Koidutäht”] häälele ja ettevalmistatud klaverile

Erkki-Sven Tüür
Keelpillikvartett nr 2, „Lost Prayers” [„Kadunud palved”]; Saksamaa
Klarnetikontsert, klarnetile ja sümfooniaorkestrile
„Saltatio borealis” [„Põhjamaine tants”] (2011) klarnetile
„Psalmoodia” (1993/2012) segakoorile ja sümfooniaorkestrile (psalm nr 67, 136, 150)
„Salve Regina” [„Ole tervitatud, kuninganna”] (2005/2012) viiulile ja sümfooniaorkestrile; Iisrael

Andres Uibo
„Ave Maria” segakoorile ja orelile
„Ave Maria” soolohäälele ja keelpilliorkestrile
„Ave Maria” soolohäälele ja orelile
„Ave Maria” segakoorile ja keelpilliorkestrile

Pärt Uusberg
„Siis tahaks olla kiriktorn vee taga” (2011) meeskoorile (I. Hirv)
„Helendused …” (2011) keelpilliorkestrile ja löökpilliansamblile
„Mis on inimene?” meeskoorile (D. Kareva)
„Haikud Andresele …” klarnetile ja segakoorile või vokaalansamblile (A. Ehin)
„Sicut cervus” [„Otsekui hirv”] segakoorile (piibel, psalm nr 41:2)
„Armusõnad” segakoorile (eesti rahvaluule)
„Fairy’s lullaby” [„Haldja unelaul”] segakoorile (W. Shakespeare); Läti
„Kaks suud” segakoorile, keelpilliorkestrile ja kellamängule (G. Suits)
„Kui linnuteede kruusa langeb ingel” meeskoorile (I. Hirv)
„Seitse laulu Neitsi Maarjale” naiskoorile (liturgiline tekst)
„Lapse hällilaul” naiskoorile ja keelpilliorkestrile (P. Uusberg, L. Seppel)
„Lauldes” mudilaskoorile ja klaverile (A. Ehin, L. Seppel)
„Ei ole ilusamaid värve”, soololaul baritonile, klaverile ja keelpilliorkestrile (P. Uusberg)
„Unepeegli taga”, soololaul sopranile ja oboele (L. Sommer)
„Emale” klarnetile, tšellole ja klaverile
„Kevadine meeleolu” trompetile, sopran- ja baritonsaksofonile, klaverile
„Adagio” trompetile ja orelile
„Pala brassile nr 3” vaskpillikvintetile
Muusika dokumentaalfilmile „Hiite lummus” (režissöör R. Maran, Gaviafilm)

Mariliis Valkonen
„Lendutõus”, tsükkel segakoorile ja keelpillikvartetile (A. Alliksaar, M. Under, Mathura, P. Ilmet, K. Jassa)
„Sinu südames” naiskoorile (R. Tagore)

Ardo Ran Varres
„Force majeur” [„Vääramatu jõud”] tšellole ja fonogrammile
„Jäälätted” bassklarnetile, harfile, tabladele ja sitarile
Muusika tantsulavastusele „Carrrmen!”, fonogramm
Muusika mängufilmile „Elavad pildid” (režissöör H. Volmer), kammerorkestrile

Age Veeroos
„Doppelgänger” [„Teisik”] kahele klavessiinile; Itaalia

Enn Vetemaa
„In memoriam Andres Ehin” orelile

Liis Viira
„Liivaterade raamat” löökpillidele, harfile ja suurele ansamblile
„Stella Maris” [„Mere Täht”] kandlele
„Liblikapüüdjad” (2002/2012) suurele ansamblile
„Chaco” (2009/2012) kandlele, harfile ja klavessiinile (lühiversioon teosest „Chaconne”)
„Ei ole mina su raadio” lastekoorile (Contra)

Peeter Vähi
„Antarctic Concerto” [„Antarktiline kontsert”] võimendatud kitarrile ja kammerorkestrile (video ad lib.)
„Maa ja taeva vahel” (2010/2012) puhkpilliorkestrile

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht