Kultuuripoliitika haardeulatusest Eestis

Arutlusringis osalevad Eesti Kultuurikoja kultuuripoliitika töörühma liikmed: Egge Kulbok-Lattik, Indrek Ibrus, Birgit Lüüs, Ülle Raud, Jorma Sarv, Mart Meri ja Külliki Tafel-Viia.       

Veebruaris loodud Eesti Kultuurikoja juures tegutseb rida töörühmi, teiste seas ka kultuuripoliitika uuringute töörühm, mille eesmärk on selgitada välja Eesti ülikoolides ja uurimiskeskustes tehtavate kultuuripoliitika-alaste uurimuste sisu ja ulatus, arendada  arutelu kultuuripoliitika üle, peegeldada uurimistulemusi avalikkusele ning panustada ka ise aktiivselt kultuuripoliitika uurimisse. Käsil on andmebaasi koostamine eesti kultuuripoliitika uurimise kohta, eesti kultuuripoliitikat kujundavate strateegiliste dokumentide analüüs ja uurimisvajaduse väljaselgitamine. Siinses vestlusringis keskendusime aga küsimusele, milline on kultuuripoliitika haardeulatus Eestis ja milline see võiks olla. Kultuuripoliitika haardeulatus sõltub riigiti iga maa ja kultuuri ajaloost ning on alati poliitiliselt määratletud. Tegu on poliitikavaldkonnaga, mille juured ja mõju, aga ka poliitiline vastutus ulatuvad palju kaugemale ühest ministeeriumist.