SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND 17. JAOTUS

 

2007. AASTA STIPENDIUMID JA TOETUSED  

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND TÄNUAUHINNAD

Mall Hiiemäe, 50 000

Arne Mikk, 50 000

Toomas Paul, 50 000

Hando Runnel, 50 000

Aarne Üksküla, 50 000

 

ABEL-MIRKA FONDI STIPENDIUM

Hando Nahkur, õpinguteks USA New Englandi

Konservatooriumis klaveri erialal 15 000

 

ADDA JA LEONHARD MARDNA FONDI

STIPENDIUM

Sisehaiguste arstide õpingute ja tegevuse toetamiseks

Artur Ader, pikaajalise tegevuse eest Ida-Tallinna

Keskhaigla vanemarsti-kardioloogina (Tallinna Arstide Liidu ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla taotlus) 10 000*

 

ADELAIDE’I EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI FONDI STIPENDIUM

Estonia teatri toetuseks

Stella Tillo, kroonika “Sada aastat Estonia muusikalavastusi kavalehtedel” toimetamiseks 13 700

 

ALEKSANDER RAADI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori

haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored

Liisi Kööts, magistriõpinguteks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas psühholoogia erialal 8000*

 

ALEXANDER KOFKINI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal

Andres Ots, lavakõneõpetusega tutvumiseks Austria teatrikoolides 15 000*

Külliki Saldre, enesetäiendamiseks Moskva ja Peterburi teatrites 17 500

 

ANTON AARE MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Kolga Keskkooli lõpetajaid

haridustee jätkamisel

Sandra Koit, õpinguteks Tartu Ülikoolis

bioloogia erialal 5000

Reelika Laurent, õpinguteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis rõivaala korralduse erialal 2000

Margit Martin, õpinguteks Tallinna Ülikoolis bioloogia erialal 2000

Pirge Mägi, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal 2000

Liisa Randmaa, õpinguteks Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal 2000

Mihkel Truup, õpinguteks Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia erialal 5000*

Liis Veersalu, õpinguteks Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonnas sotsioloogia erialal 2000

Andra Väinsar, õpinguteks Tallinna Ehituskoolis mööblirestauraatori erialal 1000

 

ANTTI PIIPPO FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust

Mari-Klara Oja, magistriõpinguteks Lübecki Ülikooli Rahvusvahelises Uue Meedia Koolis digitaalse meedia erialal 25 000*

Pilleriin Mutso, õpinguteks vahetusüliõpilasena Linzi Johannes Kepleri Ülikoolis infotehnoloogia erialal 20 000*

 

ARNO TALI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid

üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel

Jaan Aia, õpinguteks Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal 3000*

Raido Aren, õpinguteks Eesti Maaülikoolis maaehituse erialal 3000*

Katrina Kajaste, õpinguteks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi erialal 3000

Heleri Kirss, õpinguteks Sisekaitseakadeemias maksunduse ja tolli erialal 3000*

Marju Kondor, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias infoteaduse ja dokumendihalduse erialal 3000*

Kristin Neemsalu, õpinguteks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis farmatseudi erialal 3000*

Gerli Nigul, õpinguteks Tartu Ülikooli sotsiaalteadus­konnas sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

erialal 3000*

Mark Pärnits, õpinguteks Tartu Ülikoolis ajaloo erialal 3000

Kirti Rätsep, õpinguteks Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi- ja hotelliettevõtluse erialal 3000*

Mari-Liis Saaremäe, õpinguteks Tallinna Majanduskoolis raamatupidamise erialal 2000

Merle Saaremäe, õpinguteks Tallinna Ülikoolis geoökoloogia erialal 2000

Riivo Sisask, õpinguteks Eesti Maaülikoolis põllumajandustehnika erialal 3000*

Triinu Sulamägi, õpinguteks Tartu Ülikooli arstiteadus­konnas proviisori erialal 3000*

Kristel Toots, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise erialal 3000

Maan Tuvikene, õpinguteks Võrumaa Kutsehariduskeskuses metallide töötlemise erialal 3000

Ille Vatter, õpinguteks Sisekaitseakadeemias maksunduse ja tolli erialal 3000*

Pille-Riin Vatter, õpinguteks Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi- ja hotelliettevõtluse erialal 3000

 

AUGUSTIN JA NIINA SAARE FONDI

STIPENDIUMID

Toetamaks vähekindlustatud andekaid noori haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants

Jelena Hirv, õpinguteks Tallinna Muusikakoolis klaveri erialal 3510*

Käthi Kivi, õpinguteks Ülenurme Muusikakoolis pop-jazzlaulu erialal 1750*

 

BORIS TAMME FONDI STIPENDIUM

Toetamaks inseneride koolitust

Elo Rannik, magistriõpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudis geotehnoloogia erialal 6900*

EDMUND VALTMANI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üli­õpilast või alla 30aastast Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest

Kertu Ehala, magistriõpinguteks Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal 24 013

 

EESTI FOREKSPANGA FONDI STIPENDIUMID

Noorte interpreetide toetamiseks

Mihkel Pulk, osalemiseks trompeti konkursil Lieksas (Soomes) 5000

Marti Suvi, osalemiseks trompeti konkursil Lieksas

(Soomes) 5000

 

EESTI KUNSTIAKADEEMIA FONDI STIPENDIUM

Eesti kunsti- ja arhitektuurialase kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks

Jaanika Pajuste, magistriõpinguteks Londonis Royal College of Art’is ehtekunsti erialal 13 166

 

EESTI OLÜMPIAKOMITEE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti spordi- ja olümpialiikumist

Ksenija Balta, talvise võistlushooaja treeningettevalmistuse läbiviimiseks 6000

Ants-Eduard Teder, spordistatistika-alaseks

tegevuseks 6000

Riho Rannikmaa, sumomaadluse arendamiseks

Eestis 6000

 

EESTI TELEKOMI FONDI TOETUS

Mittetulundusühing Oma Stuudio, “Koolitants 2007” piirkondliku tantsufestivali korraldamiseks 8000*

 

EESTI TUBAKA FONDI STIPENDIUM

Allar Sooneste, E. Timmase raamatu “Samsu-Sin. Babyloniem. Andra delen” (“Samsu-Sin, babüloonlaneö) tõlkimiseks rootsi keelest eesti keelde 10 000*

 

EESTI ÜHISPANGA FONDI TOETUS

Toetamaks festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades

SÜG Sihtasutus, üle-eestilise kooliteatrite festivali ehk Saaremaa miniteatripäevade korraldamiseks 10 000*

 

 

ELFRIEDE LENDERI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Helen Kaljurand, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis põhikooli loodusteaduslike ainete õpetaja erialal 9000

Kerstin Kesler, osalemiseks Waldorfi kooli keeleõpetuse pedagoogilisel koolitusel Saksamaal Stuttgardi Engelbergi Waldorfi koolis 5000*

Marika Kööbi, osalemiseks Tartu Ülikooli haridus­teaduskonna õpetajate täienduskoolitusel 5800*

 

ENE JA TÕNIS KASE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks stipendiumiga täispika mängufilmi režissööri

Heiki Ernits, “Leiutajateküla Lotte” režissööri

stipendium 5000

Janno Põldma, “Leiutajateküla Lotte” režissööri

stipendium 5000

 

ENN SARAPI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kutseharidust

Ingo Asi, õpinguteks Väimela Kutsehariduskeskuses mehhatroonika erialal 4000

Merle Kopli, õpinguteks Valgamaa Kutseõppekeskuses kaubaveo ja -käsitlemise erialal 2570

 

ERI KLASI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks muusikaelu arengut Eestis

Jüri-Ruut Kangur, üle-eestilise noorte sümfooniaorkestri juhendamiseks 15 000*

 

 

ERNST JA ERICA KESA FONDI TOETUSED

Toetamaks ülikoole õppevahendite soetamisel

Eesti Kunstiakadeemia graafika osakond,

A3 graafikaprinteri ostmiseks 20 000*

Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond, sülearvuti ostmiseks 26 000*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, projekti “Estonian Sound Recording 1939” digiteerimistööde teise etapi läbiviimiseks 49 276*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, sümfooniaorkestrile autoriõiguse seadusega kooskõlas õppematerjalide

 (nootide) soetamiseks 70 000*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool,

koopiamasina IR 2016 ostmiseks 47 000*

Tallinna Ülikooli matemaatika osakond, matemaatika metoodika õppekomplektide ostuks 51 175,50*

Tallinna Ülikooli kunstiosakond, skanneri Epson GT-1500 A3 ja skaneerimise lisaseadmete ostmiseks 23 000*

 

ERNST KESA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist

Ants Hein, raamatu “Maja kui sümbol” käsikirja lõpetamiseks 19 500*

 

ESTO FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust

Helgi Allik, 2007. a kalendri “Juubeldame, kirjarahvas” trükiks ettevalmistamiseks 4023

Ellu Maar, näituse “Sini-must-valge eesti kunstis” ettevalmistamiseks 4000

 

ESTONIA SELTSI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks noori artiste

Mart Madiste, Tiit Kuusiku stipendium erialaseks

täienduskoolituseks 10 000*

 

FINNAIRI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Paavo Kivine, teose “Kristjan Palusalu”

lõpetamiseks 15 000

 

GEORG OTSA FONDI STIPENDIUM

Marko Matvere, loominguliseks tegevuseks 10 000

 

HANSAPANGA FONDI STIPENDIUMID

Priit Kuusk, “Eesti muusika biograafilise leksikoni”

artiklite retsenseerimiseks (Eesti Entsüklopeediakirjastuse ASi taotlus) 20 000

Lilian Tamm (Vellerand), monograafia “Mikk Mikiver” koostamiseks (Eesti Teatriliidu taotlus) 20 000

Hansapanga stipendiumid SSE Riga (Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias) üliõpilastele:

Priit Brus, õpinguteks majanduse- ja ärijuhtimise erialal 20 000*

Harro Rannamets, õpinguteks majanduse- ja ärijuhtimise erialal 20 000*

Andrii Shekhirev, õpinguteks majanduse erialal 20 000*

Valeria Stulova, õpinguteks majanduse- ja ärijuhtimise erialal 20 000*

Hansapanga stipendiumid Tallinna Ülikooli üliõpilastele:

Madis Nurms, õpinguteks reklaami ja imagoloogia erialal 20 000*

Riin Reinola, õpinguteks haldusjuhtimise erialal 20 000*

Hansapanga haridusstipendiumid:

Ingrid Aasoja, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal 20 000*

Kaisa Eiche, õpinguteks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafia erialal 20 000*

Eduard Malinov, õpinguteks Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal 20 000*

Nele Mets, õpinguteks Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal 20 000*

Aive Mihkelson, õpinguteks Tartu Lennukolledžis lennundusettevõtte juhtimise erialal 20 000*

Maido Nõlvak, õpinguteks Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis päästeteenistuse erialal 20 000*

Priit Parro, õpinguteks Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal 20 000*

Kädy Plaas, õpinguteks vahetusõpilasena (“Erasmuse” programmi raames) Hamburgi Teatri- ja Muusikaakadeemias laulu erialal 20 000*

Merle Toom, õpinguteks Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini erialal 20 000*

Siim Viilup, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonika erialal 20 000*

 

HEINO EELSALU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks teadustegevust paleoastronoomia ja

täppisteaduste ajaloo alal

Sabine Brauckmann, ettevalmistustöödeks Karl Ernst von Baeri loodusteaduslike uurimuste ja loengute avaldamiseks inglise keeles 6600*

 

HEINO KALJUSTE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks koolimuusika arengut.

Eve Karp, muusikaõpetaja stipendium (Eesti Muusika+õpetajate Liidu taotlus) 10 000*

Natalja Kuzina, muusikaõpetaja stipendium (EMTA

Koolimuusika Instituudi taotlus) 10 000*

Jaanus Kann, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koolimuusika erialal (EMTA Koolimuusika Instituudi taotlus) 5000*

 

HELL RAA MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID

Toetamaks rahvusliku käsitöö arengut. Igal aastal antakse stipendium Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala kahele üliõpilasele

Maarja Järvsoo, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal 5000*

Eeva-Kirke Aarma, õpinguteks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas käsitöö ja kodunduse erialal 5000*

 

HELMI VALTMANI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast

Anastassia Aleksejeva, õpinguteks Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemias klaveri erialal 21 935

 

HELMUT EINPAULI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks eesti keele arendamist ja kasutamist

Mari Tarand, “Keelekõrva” saadete eest 10 000

 

HILDA KOLDOF-SIMMI MÄLESTUSFONDI

TOETUSED

Toetamaks Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust

Kõmsi Lasteaed-algkool, teatri ühiskülastuse ja Lõuna-Eesti ekskursiooni korraldamiseks 5601*

EELK Hanila Pauluse kogudus, EELK Hanila Pauluse koguduse tegevuse toetuseks 5601*

 

HOTELL VIRU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks džässmuusika arengut Eestis

Vladimir Võssotski, õpinguteks Helsingi Ametikõrgkoolis Stadia pop-jazz-klaveri erialal 14 300

 

IRINA JA GEORGI SAARE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat

Jakob Teppo, klaveriõpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis ja metsasarveõpinguteks Keila Muusikakoolis 3000

Liisa Toots, õpinguteks Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis 3000

 

IVAR IVASKI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks kord kahe aasta jooksul stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit

Hasso Krull, raamatu “Loomise mõnu ja kiri” eest 31 589

 

 

JUHAN JAIGI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Toetamaks laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis

Ira Lember, lastele luulekogu kirjutamiseks 10 000

 

 

JÕGEVA LINNA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks spordielu Jõgeva linnas

Ketlin Hansen, valmistumiseks võistlushooajaks 2000

Igor Orlov, jalgpalli arendamiseks Jõgeval jalgpallitreenerina Spordiklubis Noorus-96  2000

 

JÜRI JAANSONI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu- ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel

Jevgenia Rõndina, õppe- ja treeningtööks 10 700

 

KEBINA TALU NAISPERE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored

Mati Tee, õpinguteks Sisekaitseakadeemia politseikolledži politseikoolis 4856

Pille Türner, õpinguteks Tallinna Ülikoolis bioloogia erialal 4856

 

KEILA PANGA FONDI STIPENDIUM

Keila linna ja Keila regiooni kultuuri toetuseks

Johannes Teppo, õpinguteks Sibeliuse Akadeemias tšello erialal 6400*

 

KIELI HOIUKASSA FONDI STIPENDIUM

Madli Lääne, osalemiseks filmimontaaži täiendusõppekursusel Saksamaal Rahvusvahelises Kölni Filmikoolis 15 000

 

KUNO LARENI  FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti muusika arengut

Siim Aimla, “Jazzikuu 2007” koolikontsertide-workshop’ide ettevalmistamiseks 5000

Ants Meristo, uute originaalteoste loomiseks ja eesti heliloojate loomingu seadete tegemiseks bigbändile Mickey’s 10 000

Toivo Nahkur, raamatu “Muusika läbi vaimu” 2. osa kirjutamiseks 10 000

 

KÕPU MAJAKA FONDI STIPENDIUM

Hiiumaa kultuurielu edendamiseks

Tiia Korv, Käina Gümnaasiumi kooliteatri juhendamiseks 4800

 

KÄBI LARETEI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust

Juta Õunapuu, õpinguteks Kölni Muusikakõrgkoolis

professor Mihaela Martini viiuliklassis 15 000

 

LASTEKAITSELIIDU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi

Sirgit Simso, õpinguteks Tartu Kunstigümnaasiumis 6129

 

LEPA ANNA SUKASÄÄRE STIPENDIUM JA TOETUS

Edendamaks Kassari saare omakultuuri ja arengut

Maarja Niimann, õpinguteks Austraalias ja Uus-Meremaal YFU Eesti õpilasvahetusprogrammi raames 2232

Mittetulundusühing Kassari Haridusselts, Hiiumaa-teemalise lauamängu kirjastamiseks 4000*

 

LILLY JA HUGO PÄRNAMÄE FONDI

STIPENDIUMID

Toetamaks pedagooge, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat

Katrin Hommik, osalemiseks Festival Settimana Internazionale Della Danza’l 3000*

Ruth Kaldma, õpinguteks Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal 5000*

Jaan Kivistik, õpperaamatu “Viinamarjad Eestis” koostamiseks 7000

Kerli Linnat, osalemiseks Oxfordi kirjandusõppe seminaril 10 000

 

LUCKHARDT-NORAKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks suurperede andekate laste arengut

Eliisabeth Soosaar, laulu- ja tantsuringis osalemiseks 1500*

Ida Teppo, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli erialal 6000*

Katre Uibo, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis ja osalemiseks Tartu tsirkusestuudio Fox treeningutel 2000*

Kristina Volkova, õpinguteks Tantsuteatris RADA 3500*

 

MARI-LIIS KÜLA  FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia (lavakujunduse) eriala tulemuslike üliõpilaste laiapõhjalist enesetäiendamist

Anastassia Kovõtška, osalemiseks teatrikunstnike näitusel PQ 07 Prahas 3630

Elo Soode, osalemiseks teatrikunstnike näitusel PQ 07 Prahas 3630

 

MATTI LEHTINENI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal

Annika Põder, õpinguteks Sibeliuse Akadeemias ooperilaulu erialal 12 300*

 

NESTE OY FONDI STIPENDIUM JA TOETUS

Eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioonide säilitamiseks

Maie Roosimaa, rahvatantsurühmade Leola ja Mulgi Marid juhendamiseks 3500*

Põltsamaa Kultuurikeskus, Jõgevamaa 2007. a laulu- ja tantsupeo korraldamiseks 15 000

 

NISSAN BALTI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust

Ivar Tillemann, osalemiseks Lieksa III rahvusvahelisel Raimo Sarmase nim  trompetikonkursil Soomes 7500*

 

NOKIA FONDI STIPENDIUM

Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetamiseks

Kristjan Männik, magistriõpinguteks Cambridge’i Ülikoolis tehnoloogiapoliitika erialal 25 000*

 

NORDEA FONDI TOETUS

Eesti ja Põhjamaade kultuurialase koostöö toetamiseks

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu, osalemiseks 2. Balti- ja Põhjamaade muusikaraamatukogude konverentsil Helsingis 13 243*

 

NORMA FONDI TOETUS

Väätsa Põhikool, laste III pärimusmuusikafestivali “Regilaul uues kuues” korraldamiseks 10 000

 

 

OLEV SOANSI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM

Edendamaks Keila kunstielu

Jüri Hain, Olev Soansi elu ja tegevust käsitlevate materjalide kogumiseks ja läbitöötamiseks 10 000*

 

 

PAKTERMINALI FONDI TOETUS

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival, laste- ja noortefilmide festivali “Just Film” korraldamiseks 20 000

 

 

PAUL KERESE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks andekaid Eesti noormaletajaid

Aleksandr Volodin, ettevalmistuseks rahvusvahelistel maleturniiridel osalemiseks 2500*

 

PEEP KESKKÜLA FONDI STIPENDIUM

Toetamaks Eesti kunstielu arengut

Raul Rajangu, Vaala galeriis isikunäituse

ettevalmistamiseks 6600

 

PEETER LILJE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks interpretatsioonikunsti

Liis Joamets, õpinguteks Sibeliuse Akadeemias viiuli erialal

10 000

 

PROFESSOR UNO SIBULA FONDI STIPENDIUM

Kirurgide koolituse ja täiendusõppe toetamiseks

Jüri Teras, stažeerimiseks Floridas professor Juan Asensio kliinikus Leonard M. Miller School of Medicine’i

juures 13 000*

 

PÄEVALEHT KALEVA FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks humanistlikke taotlusi eriti ajakirjanduses

Enn Anupõld, käsikirja “Seitsme venna koolitee”

lõpetamiseks, arvutitöötluseks ja kujundusmaterjali

ettevalmistamiseks 10 000

Andres Sööt, dokumentaalfilmi “Siber” tegemiseks 16 770*

 

PÄRIMUSKULTUURI FONDI TOETUS

Toetamaks rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 2006. aasta pärimuskultuuri auhinna väljaandmiseks 4763

 

RAHVUSOOPERI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris

Tiiu Kirsipuu, “Estonia 100” mälestusmärgi lõpetamiseks ja autori järelvalveks 50 000*

 

RAIN LÕHMUSE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks noori andeid

Indrek Leivategija, õpinguteks Müncheni Muusika- ja Teatriakadeemias prof Wen-Sinn Yangi tšelloklassis

15 000*

 

RAKVERE MUUSIKAFONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Edendamaks Rakvere linna muusikaelu

Ingely Laiv, Jaan Paku stipendium õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis oboe erialal 3000

Maria Tiimus, Jaan Paku stipendium õpinguteks Rakvere Gümnaasiumis ja Rakvere Muusikakoolis viiuli erialal 3000

Virumaa Poistekoor, Virumaa noorte laulupäeva “Kodu” korraldamiseks 19 500

 

RENATE JÕESAARE STIPENDIUMIFONDI

STIPENDIUM

Kord aastas antakse stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal

Mare Vint, Tallinna Kunstihoone galerii isikunäituse ettevalmistamiseks 11 127

 

ROUND TABLE EESTI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks puudustkannatavaid lapsi haridustee jätkamisel

Mari-Liis Mändalu, õpinguteks Peetri Põhikoolis ja osalemiseks näiteringi töös 4000*

Maria-Helena Preiman, õpinguteks Tartu Waldorfi gümnaasiumis 5000*

 

SAMPO FONDI TOETUS

Mittetulundusühing Noor Muusik, rahvusvahelise konkursi “Noor muusika – Tallinn 2007” korraldamiseks 15 000

 

SINEBRYCHOFF EESTI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks kultuuriaasta parimat debüüti

Mihhail Gerts, A. Piazzolla tango-ooperi “Maria de Buenos Aires” dirigeerimise eest Birgitta festivalil 10 000

 

SINI-VALGE FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks kirjandust ja ajakirjandust

Margit Langemets, Oxford-Dudeni piltsõnaraamatu tõlkimiseks 15 000

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, stipendium koguteose “Eesti kultuur 20. sajandil” keelelisele toimetajale Piret Toometile 10 000

 

SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHINGU FONDI STIPENDIUM

Toetamaks klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis

Tõnu Veiler, Eesti balletigala II ja Noor Ballett Fouette 15. tegevusaasta kontserdi lavastamiseks 9000

 

SUNTEE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendusõpet ning ehitusmälestiste säilitamist

Anto Juske, uurimuseks “Eesti vesiveskid” 5000*

 

SÕNUMILEHE FONDI STIPENDIUM

Toetamaks üliõpilassporti

Kaire Leibak, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas 7950

 

TALLINNA M/S “ESTONIA” FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks m/s “Estonia” laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi

Rahuldati 40 taotlust summas 156 815 krooni

 

TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks reaali vaimu

Jaan Katus, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 750*

Andres Laan, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 2000*

Edvard Ljulko, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 1000*

Marit Puusepp, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 2000*

Simon Vigonski, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 750*

 

TALLINNA SADAMA FONDI STIPENDIUM JA TOETUSED

Reet Varblane, Olga Terri kataloogi koostamiseks 10 000*

Asutus Rebala, ajalookonverentsi “Maa mäletab inimest” korraldamiseks 15 000

Eesti Kunstiakadeemia, soome-ugri uurimisprogrammi välitööde läbiviimiseks Siberi eesti ja setu külades 20 000

 

TERTTU JA JUHANI PELANNE FONDI STIPENDIUM

Eesti noorte muusikute toetuseks

Mari Poll, õpinguteks Londoni Royal College’is viiuli erialal 15 000

 

TIINA LIIVIKU FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Tartu gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk

Mikk Espenberg, õpinguteks Tartu Kivilinna Gümnaasiumis 3370

Kristi Hausenberg, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 3370

Katrin Kask, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 3370*

Ave Kongo, õpinguteks Tartu Kommertsgümnaasiumis 3370

Kersti Oksaar, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 3370*

Aira Praakle, õpinguteks Tartu Karlova Gümnaasiumis 3370*

 

TIINA TAMMANI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.

 

Toetamaks üliõpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Kalle Paas, õpinguteks Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal 7000

Sille Ruubel, õpinguteks Tartu Ülikooli Õigusinstituudis õigusteaduse erialal 7000

Kaarel Vaidla, õpinguteks Tartu Ülikoolis filosoofia erialal 7000

 

Toetamaks gümnaasiumiastme õpilasi (stipendiaadid nimetati esseekonkursi tulemuste põhjal)

Ilja Elonen, õpinguteks Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis 2000

Erle Loonurm, õpinguteks Tallinna 21. Koolis 2000

Eerik Tamm, õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2000

 

VALGE ROOSI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks maalt pärit üliõpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk

Marianne Järvroos, õpinguteks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bioanalüütika erialal 3000*

Helina Kirss, õpinguteks Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal 3000*

Marilis Kuningas, õpinguteks Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal 3000

Siiri Künnapas, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis matemaatikaõpetaja erialal 3000*

Helen Liiv, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri­akadeemias huvijuhti-loovtegevuse õpetaja erialal 10 000

Krista Lips, õpinguteks vahetusüliõpilasena (“Erasmuse” programmi raames) Berliini Riigiteaduste ja Õiguse Kõrgkoolis halduskorralduse erialal 10 000

Riina Lõhmus, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise erialal 3000

Jana Marinina, õpinguteks Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal 10 000

Liina Sepp, õpinguteks Tartu Ülikooli Türi Kolledžis keskkonnateaduse erialal 3000

Kerli Soolind, õpinguteks Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja erialal 3000

Jaanus Tepomees, õpinguteks Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis kultuuriteaduse erialal 3000

Janela Tähepõld, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias raamatukogunduse ja infoteaduse erialal 3000

 

VELLO SILLAMI TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUM

Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel

Andi Kipper, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis 10 000*

 

VENDADE TABURITE TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUS

Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust

Indrek Klanberg, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 500*

Margo Neemela, enesetäiendamiseks rahvusvahelistel olümpiaadidel 3000*

Tallinna Reaalkool, õpilastele ekskursioonide korraldamiseks ja raamatute ostmiseks 15 000*

 

VIRUMAA KOMMERTSPANGA FONDI TOETUS

Virumaa kultuuri toetuseks

Avinurme Keskkool, noodimaterjali ja inventari ostmiseks vaskpilli algõpetuse andmise eesmärgil 10 000

 

VLADIMIR SAPOŽNINI FONDI STIPENDIUMID

Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid

Marge Uus, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli erialal 20 000

Triin Ruubel, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli erialal 10 000

 

VOLDEMAR PANSO FONDI TOETUS

Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, üliõpilaste enesetäiendamiseks Londoni Rose Brufordi Kolledžis 14 905*

 

PHILIPSI  TOETUS  EESTI  KULTUURIASUTUSTELE

Orissaare Muusikakool, televiisor 29PT5458 ja DVD mängija DVP3100V

 

 

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND STIPENDIUMID JA TOETUSED

Annemari Ainomäe, õpinguteks Zürichi Muusika ja Teatri Kõrgkoolis viiuli erialal 15 000

Silvi Allimann, uurimistööks Eesti Rahva Muuseumis laste rahvarõivaste alal 10 000

Liia Alling, enesetäiendamiseks Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse kursusel “Rahvatantsujuhtide kool” 3000

Jüri Arrak, juubelinäituste ettevalmistamiseks 10 000

Tõnu Aru, Jüri Arraku näituste videomontaaži

tegemiseks 6000*

Aveli Asber, raamatu ja CD “Maido Saare tantsud I”

koostamiseks ja toimetamiseks 8000

Vaike Birk, Mihkel Kampmaa elu ja elutööd käsitlevate artiklite kogumiku koostamiseks ja toimetamiseks 5000

Lilja Blumenfeld Luhse, doktoriprojekti ettevalmistamiseks Londonis 15 000

Pärtel Eelma, Marju Mutsu monograafilise albumi kujundamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Herald Eelma, Marju Mutsu monograafilise albumi koostamiseks 10 000

René Eespere, teose “Tres clavi in crucem” orkestreerimiseks 8000

Anne Erm, osalemiseks Cannes’i rahvusvahelisel muusikamessil MIDEM  10 000

Eve Ester, dokumentaalfilmi “Katja” tegemiseks näitleja Katrin Välbest 5000*

Kristiina Garancis, enesetäiendamiseks Madridis teatris Teatro de la Zarzuela 10 000*

Kadri Giannakaina Laube, Võrumaa pärimuslike lastelaulude helikandja koostamiseks 6000*

Kalju Haan, teatrimälestuste raamatu koostamiseks

15 000

Eerik Jõks, doktoriõppeks Suurbritannias Yorki Ülikoolis muusikateaduse erialal 15 000

Vilma Jürisalu, W. S. Maughami raamatu

“The Gentelmen in the Parlour” tõlkimiseks inglise keelest eesti keelde 10 000

Ain Jürisson, mälestuste kirjutamiseks tööst Eesti Draamateatris 10 000

Hannes Kaljujärv, osalemiseks Tartu Suveteatri Seltsi lavastuses “Jumalaema kiriku kellamees” (MTÜ Tartu Suveteatri Seltsi taotlus) 10 000*

Andreas Kalkun, rahvaluule kogumiseks Venemaal Krasnojarski krai eesti ja setu külades 8000

Peeter Kask, Abruka saare kultuuripärandi jäädvustamiseks 6000

Margit Keerdo, magistriõpinguteks Inglismaal Leedsi Metropolitani Ülikoolis stsenaristi erialal 15 000

Mart Kivi, osalemiseks Soomes Lieksa III rahvusvahelisel Raimo Sarmase nim. trompetikonkursil 5000

Anu Korb, rahvaluule kogumiseks Venemaal Krasnojarski krai eesti ja setu külades 8000

Ilmar Kruusamäe, Tartu Kunstimuuseumi juubelinäituse ettevalmistamiseks 5000

Reeli Kõiv, kunstnik Eerik Haameri monograafia koostamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 10 000

Tõnis Laanemaa, loomingut tutvustava kunstiraamatu koostamiseks, tõlkimiseks ja kujundamiseks 5000

Mart Laas, osalemiseks õpilastega Herani-nimelisel konkursil Tšehhi Vabariigis Ústí nad Orlicís 10 000

Enno Lehis, personaalnäituseks G-galeriis 7000*

Kaija Lukas, õpinguteks Londoni Guildhalli Muusika- ja Teatrikoolis viiuli erialal 15 000

Jüri Lumiste, osalemiseks Tartu Suveteatri Seltsi etenduses “Jumalaema kiriku kellamees” (MTÜ Tartu Suveteatri Seltsi taotlus) 10 000*

Monika Läänesaar, doktoritööks teemal “Teatriruum – keha ja/või vaimu kodu” 11 455*

Jaan Malin, Ilmar Malini artikliraamatu koostamiseks 5000

Jüri Marran, juubelinäituse ettevalmistamiseks 5000

Mai-Ester Murdmaa, tantsuetenduse “Antigone”

lavastamiseks 20 000

Toomas Mäelt, õpinguteks Nuutajärvi klaasikoolis klaasipuhumise erialal 10 000

Evelyn Mäeorg, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis muusikaõpetaja erialal 5000*

Heiki Mätlik, kitarriaabitsa koostamiseks 10 000

Evelyn Müürsepp, osalemiseks Abiko Open Air näitusel ja esinemiseks ettekandega galeriis Saoh & Tamos Tokios 6000*

Marko Nautras, näituse ettevalmistamiseks Hobusepea galeriis 5000

Helgi-Maret Olvet, projektnäituse “Kuidas joonistada mälu” teostamiseks 5000

Aavo Ots, “Trompetiõpetaja käsiraamatu” lõpetamiseks 10 000*

Siret Paju, õpinguteks Londoni teatrikoolis Central School of Speech and Drama lavastamise ja dramaturgia erialal 15 000,

Mati-Johannes Palm, 65. sünnipäeva puhul loomingu­õhtute ettevalmistamiseks Tallinnas, Tartus ja

Suure-Jaanis 10 000

Mall Paris, Draakoni galerii ja G-galerii isikunäituse ettevalmistamiseks 5000

Erki Pehk, Pärnu Rahvusvahelise ooperimuusika festivali programmi ettevalmistamiseks 10 000

Ene Pilliroog, monograafia “Teo Maiste” kirjutamiseks (Eesti Teatriliidu taotlus) 10 000

Nora Raba, isikunäituse ettevalmistamiseks Tallinna

Kunstihoone galeriis 10 000

Urmas Reisberg, novellikogumiku “Langemine alla nulli” trükiks ettevalmistamiseks 2 886*

Alo Ritsing, loominguliseks tegevuseks (Eesti Kooriühingu taotlus) 15 000

Külli Roosna, õpinguteks Rotterdami Tantsuakadeemias 10 000

Ago Rullingo, uurimistööks teemal “Muhu külade ja talude ajaloolis-kultuuriline ja asustuslooline kujunemine 16. – 20. sajandil” 10 000

Martin Rünk, Tallinna XIV graafikatriennaali noortenäituse kataloogi koostamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 10 000*

Meeme Saareväli, kontrabassi soolokontserdi kava

muusikalise materjali ettevalmistamiseks ja

salvestamiseks 10 000

Jaanus Samma, õpinguteks vahetusüliõpilasena (“Erasmus”) Ecole Superieure Estienne des Arts et Industries Graphiques’is graafika erialal 10 000

Katrin Saukas, teatriprojekti “Under” teksti ja Marie Underi luule CD koostamiseks 10 000

German Schutting, sarja “Suur maailmateater” neljanda raamatu “Prantsuse keskaegne teater. Narrid ja pühakud” järelsõna kirjutamiseks, küljendamiseks ja kujundamiseks 20 000*

Tuuli Silber, tekstiilidisaineri praktikaks Indias Jaipuris

15 000*

Kerttu Soans-Tammisto, lasteraamatu

“Mari ja Jüri 10 ametit” kirjutamiseks 10 000*

Olga Sudajeva, Eesti vanima kalendrikirjanduse digiteerimiseks 10 000

Nele Suisalu, enesetäiendamiseks Prantsusmaal Montpellier’ riiklikus koreograafia keskuses 15 000

Margus Toomla, kaasaegse tantsu etenduse “sixpack vs. Festival” Eesti versiooni kaaskoreograafia loomiseks 6000

Astrid Tuisk, rahvaluule kogumiseks Venemaal

Krasnojarski krai eesti ja setu külades 8000

Rein Veskimäe, Eesti teadust ning tuntud ja tunnustatud teadlasi käsitleva kogumiku kirjutamiseks 10 000

Jaanika Vider, õpinguteks Oxfordi Ülikooli St. Peter’s College’is arheoloogia ja antropoloogia erialal 10 000

Urmas Viik, loominguliseks tegevuseks 10 000

Kadri Viires, osalemiseks ettekandega Brüsseli rahvusvahelisel tekstiilikunsti biennaalil 15 600*

Silvi-Aire Villo, Džäfär Mämmädovi uurimuse “Eestlased Aserbaidžaanis (XIX sajandi lõpp ja XX sajandi algus)” tõlkimiseks vene keelest eesti keelde ja eestikeelse teksti toimetamiseks 7000

Kristjan-Paul Virve, dokumentaalfilmi “Olla või mitte olla” (Ants Eskolast) stsenaariumi kirjutamiseks 10 000

Eesti Heliloojate Liit, stipendiumid heliloojatele Lauri Jõeleht, Margo Kõlar, Tõnu Kõrvits, Kristo Matson, Timo Steiner, Mariliis Valkonen uute teoste kirjutamiseks eesti muusika päevadele 50 000

Eesti Kontserdi Vanemuise Kontserdimaja, stipendiumid festivali “RainbowJazz” noortekonkursi laureaatidele

10 000

Eesti Kooriühing, Ester Mägi 85. sünnipäeva kontserdi korraldamiseks Estonia kontserdisaalis 10 000

Eesti Kunstimuuseum, Eesti kultuuriloos oluliste kunstnike, kunstiteadlaste elu ja loomingu jäädvustamiseks ning arhiveerimiseks 10 000

Eesti Põllumajandusmuuseum, projekti “Sammud esivanemate radadel” teostamiseks 10 000

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 2007. aasta pärimuskultuuri auhinna väljaandmiseks 15 000*

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Heino Elleri juubelialbumi väljaandmiseks 10 000

Eesti Vabagraafikute Ühendus, rahvusvahelise graafikakonverentsi “Impact 5” korraldamiseks Tallinnas 30 000

Helme Koduloomuuseum, üliõpilaste ja kohalike ajaloohuviliste õppe-uurimislaagri korraldamiseks Helme kihelkonna mail 5000

Jaan Praggi Koda, laste ja noorte loomingukonkursi

“Taevaskoja sõnum” korraldamiseks 4600*

Jõgeva Maavalitsus, Jõgeva maakonna üldhariduskoolides omaloomingukonkursi “Kalevipoeg Jõgevamaal” läbiviimiseks 5000

Karksi Vallavalitsus, folkloorifestivali “Baltica” maapäevade korraldamiseks Viljandis ja Karksi-Nuias 10 000*

Kirjastus Penikoorem MTÜ, stipendiumid laste muinasjuttude ja luuletuste raamatu “Vesipapp ning puruvana” autorile Peeter Ilusale ja kunstnikule Maara Vindile 14 000

Lasva Käsitööselts, vanaema ja lapselapse meisterdamispäevade korraldamiseks 5000*

Lihula Muusika- ja Kunstikool, plaatpillide ostmiseks

10 000

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum, muuseumi kataloogi koostamiseks 9000*

Mittetulundusühing Festivo, Orissaare tütarlastekoori osalemiseks “Europa Cantat’i” laulunädalal Tartus 8800*

Mittetulundusühing Hiiumaa Kammermuusika, IX Hiiumaa kammermuusikapäevade korraldamiseks 10 000

Mittetulundusühing Mustpeade Maja, aktiivvõimenditega bassikõlarite ostmiseks 25 000

Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, XIV Tartu lõõtspillifestivali korraldamiseks 10 000

Mooste Vallavalitsus, VIII eesti rahvamuusikatöötluse festivali “Põlva folkfest 2007” korraldamiseks 20 000

Padise Põhikool, väikekannelde valmistamiseks ja

kandlekottide viltimiseks 6646*

Pala Kultuurimaja, külapillimeeste III kokkutuleku

korraldamiseks 5000

Puiga Põhikool, Põlva ja Võrumaa koolinoorte folkloorilaagri korraldamiseks 10 000

Põltsamaa Muuseum, materjali kogumine raamatu

“Põltsamaa Muuseumi toimetised” väljaandmiseks 10 000

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts, Eesti, Udmurtia, Soome rahvusvahelise rahvatantsuprojekti “Sild”

korraldamiseks 12 869*

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, rahvarõivaste valmistajate kooli õppetöö korraldamiseks 10 000

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, muusikaringi

tegevuseks 7000

Sihtasutus Tallinna Graafikatriennaal, Tallinna XIV

graafikatriennaali läbiviimiseks 30 000

Tallinna Linnateater, lavastuse “Eesti teatri laulud”

CD ettevalmistamiseks 30 000

Tartu Forseliuse Gümnaasium, Tartu linna koolide näitemängude päevade korraldamiseks 4000*

Tartu Lastekunstikool, raamatukogule kunstialase õppekirjanduse ostmiseks 10 000

Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, tütarlaste rahvariiete vööde ostmiseks 1600*

Tiigi Seltsimaja, XX rahvusvahelise folkloorifestivali “Baltika” Tartu  linna ja maakonna ürituste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 10 000

Torma Rahvamaja, VIII Torma puhkpilliorkestrite festivali “Topof 2007” korraldamiseks 10 000

Torma Vallavalitsus, C. R. Jakobsoni aasta korraldamiseks Torma vallas 5000

Viljandi Linnaraamatukogu, omakultuuripäevade

korraldamiseks 10 000

Võru Muusikakool, 2007. a  Võru akordionimuusika

päevade korraldamiseks 10 000*

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing, kontserdisarja “Joseph Haydni oratoorium “Aastaajad”” korraldamiseks 10 000

 

* Taotlused rahuldatud küsitud summa suuruses.

 

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht