Kultuurkapitali 2006. aasta IV jaotus

 

NÕUKOGU STIPENDIUM  

Allandi, Harri  Raamatu “Tapal paiknenud soomusrongirügement sõnas ja   pildis 1923 – 1940” kirjutamine ja koostamine  10 000

Ehasalu, Pia  Monograafia käsikirja trükkimine  40 000

Hirv, Indrek  Heino Ellerist näidendi kirjutamise autoristipendium  25000

Huimerind, Ruth  Raamatu “Õnnelik lapsepõlv” kunstnikutasu  25 000

Khare, Vishnu  Tõlkestipendium rahvuseepose “Kalevipoeg” tõlkimise eest hindi keelde  100 000

Kull, Ene  Loominguline stipendium  3000

Künnapu, August  Epifanio 6. numbri väljaandmine  20 000

Laanemäe, Aare  “Kultoroloogia” väljaandmine  30 000

Langemets, Margit  Oxfordi-Dudeni piltsõnaraamatu tõlkimine  25 000

Pedusaar, Heino  Eesti kultuuritegelastega aastatel 1954 – 1998 tehtud intervjuude viimine CD-le  45 000

Piisang, Heli  Kineetiliste objektide loomine Niguliste kiriku kontsertetenduse jaoks  5000

Viires, Piret  Stipendium Inta Somsile Boris Bernsteini monograafia   “Piltkujutis ja kunstimaailm” tõlkimiseks  44 550

Wilson, Joanna  Külaliskriitiku stipendium Classic FM Magazine’i ajakirjanikule  20 300

Eesti Arhitektide Liit Eesti Loomeliitude ühisseminari “Eesti – kultuuririik?” korraldamine  12 000

Eesti Arhivaaride Ühing  Ajakirja Tuna 2007. a autoritasud  188 000

Eesti Jalgratturite Liit  Dokumentaalfilmi “15 korda ümber maakera” tootmine  50 000

Eesti Kunstimuuseum  Plasmateleri ostmine  10 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Interaktiivse rahvusvahelise filmi-workshop’i korraldamine  50 000

Eesti Olümpiakomitee  Eesti ja inglise keeles kinkealbumi “Eesti olümpiavõitjad” koostamine ja väljaandmine  25 000

Eesti Olümpiakomitee  Eduka spordiaasta 2006 pidulik lõpetamine (“Spordiaasta tähed 2006” korraldamine)  50 000

ERP OÜ  Festivali “Orient” korraldamine  400 000

Fenno-Ugria Asutus MTÜ  Põhjala põlisrahvaste kultuurifestivali “Põhjataeva peegeldused II” läbiviimine  100 000

Hardman OÜ  Eesti- ja ingliskeelse albumi “Neeme Järvi 70” autori, tõlkija ja koostaja stipendiumid 28 000

Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ  Kontsertide ja festivalide korraldamine 2007. aastal  200 000

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Lennart Mere kõnede ja artiklite kogumiku avaldamine sarjas “Eesti mõttelugu”  50 000

Kultuurileht SA  Autoriõiguse- ja litsentsitasude maksmine, tegevustoetus  1 400 000

Kultuurileht SA  Ajakirja Vikerkaar autoritasud 2007. aastal  400 000

Kultuurileht SA  Ajakirja Akadeemia 2007. aasta honorarifond  664 000

Kursana Eesti OÜ  Naima Kasaku ravitoetus  25 000

Küberstuudio  Eesti heliloojate multimeediateoste DVD väljaandmine  35 000

Originaalne Keskus OÜ  Autorihonoraride tasumine 2007. aastal  25 000

Tallinna Filharmoonia  Eesti kergemuusika sarja kontserdi korraldamine  80 000

Tallinna Linnateater  CD/DVD-kogumiku “Eesti teatri laulud” väljaandmine  10 000

Teater Vanemuine  Timpanite ostmine  50 000

Võro Selts VKKF  Võrukeelse ajalehe ja Interneti-väljaande Uma Leht väljaandmine  80 000

Välis-Eesti Ühing  Raamatu “Eestlased Lätis” trükkimine  75 000

 

 

“Avatud eesti raamatu”  STIPENDIUM

 

Amon, Marri  Michel Foucault’ tõlkeantoloogia “Teadmine, tõde ja võim” kordustõlgete honorar  2000

Kangilaski, Jaan  Donald Davidsoni artiklite tõlkimine  50 000

Krull, Hasso  Michel Foucault’ tõlkeantoloogia “Teadmine, tõde ja võim” kordustõlgete honorar  6500

Kõuts-Klemm Ragne  Niklas Luhmanni teose “Sotsiaalsed süsteemid” toimetamine  21 000

Kõuts-Klemm Ragne  Niklas Luhmanni teosele “Sotsiaalsed süsteemid” saatesõna kirjutamine  6000

Lepik, Peet  Boriss Uspenski artiklikogumiku koostamine  5000

Lepikult, Mirjam  Maurice Merleau-Ponty raamatu “Nähtav ja nähtamatu” tõlkimine eesti keelde  30 000

Lill, Anne  F. Nietzsche “Tragöödia sünni” tõlkimine ja järelsõna kirjutamine  32 400

Lindepuu, Hendrik  Leszek Kołakowski teose “Miniloengud maksiprobleemidest” tõlkimine  29 000

Lipping, Jüri  Hannah Arendti “Mineviku ja tuleviku vahel” toimetamine  13 500

Ott, Margus  Henri Bergsoni “Aine ja mälu” tõlkimine  30 000

Talviste, Katre  Michel Foucault’ tõlkeantoloogia “Teadmine, tõde ja võim” kordustõlgete honorar  1500

Tool, Andrus  Wilhelm Dilthey teose “Vaimne maailm” tõlkimine  44 000

 

 

TRADUKTA STIPENDIUM

 

Antonenko, Mõkola  Arvo Valtoni jutukogu tõlkimine ukraina keelde  18 000

Grınberga-Preisa, Maima  Peeter Sauteri “Laste raamatu” tõlkimine läti keelde  2828

Janeva-Mednikarova, Todorka Stojanova  Betti Alveri “Hõbehäälega vilespilli” tõlkimine bulgaaria keelde  22 773

Kisyov, Zdravko  Mats Traadi luulekogumiku tõlkimine  10 953

Kuznetsov, Nikolai  Betti Alveri luuletuste tõlkimine komi keelde  18 000

Melberg, Enel  Jaan Krossi “Paigallennu” tõlkimine rootsi keelde  123 216

Ollivry, Jean-Pascal Eno Raua “Naksitrallide” esimese raamatu tõlkimine prantsuse keelde  18 000

 

 

ARHITEKTUURI SIHTKAPITAL

 

Alas, Urve  Juubelitoetus  5000

Ammer, Ene  Toetus  6000

Grišakov, Kristi  Linnaarhitektuuri õpingud Helsingi ülikoolis  15 000

Ild, Toomas  Kodulehe kujundamine  5000

Jänes, Peep  Juubelitoetus  5000

Kaarmavälja, Maimu  Toetus  20 000

Kaldam, Kadri  Stuttgardi riiklikus kunstiakadeemias õppimise kulud  15 000

Kallas, Taivo  Juubelitoetus  5000

Kask, Maarja  Arhitektide kalmeala arhitektuurse osa projekteerimine  85 000

Köller, Tuuli  Magistriõpingute õppemaks  23 300

Kübar, Remi  Arhitektuuri magistriõpingud Londoni Greenwichi ülikoolis   20 000

Künnapu, August  Epifanio VI numbri koostamine, toimetamine, kujundamine, honorarid  15 000

Laht, Merike  “Puitaedade tegemise” meistrikursuse juhendamine  3349

Laul, Maia  Toetus  6000

Löve, Monika  Magistriõpe Eindhoveni disainiakadeemias  20 000

Mikfeldt, Tanel  “Puitaedade tegemise” meistrikursuse juhendamine  1780

Oras, Villem  “Puitaedade tegemise” meistrikursuse juhendamine  2253

Parker, Vaike  Juubelitoetus  5000

Pormeister, Valter  Toetus  6000

Port, Mart  Juubelitoetus  5000

Raivet, Liina-Kai  Magistriõpingud Hispaanias  20 000

Rohtla, Aigar  Arhitektuuri- ja ehitusõpingud Barcelonas (Universitat Politècnica de Catalunya)  15 000

Savi, Tõnis  Arhitektuuriõpingud Stuttgardi riiklikus kunstiakadeemias  15 000

Siibak, Liisi  Narva-Jõesuu puitarhitektuuri fotonäituse korraldamine  20 000

Sirp, Ülo  Juubelitoetus  5000

Tampere, Aldo  Juubelitoetus  5000

Tamre, Kadri  Osalemine rahvusvahelisel arhitektuurikonverentsil “Azul Rey – Architecture Colors Life”  10 000

Tosmin, Mari  Arhitektuuri magistriõpingud Hollandis ja Taanis  20 000

Valk, Kristel  Kodulehe kujundamine  5000

Veeremaa, Tanel  “Puitaedade tegemise” meistrikursuse juhendamine  2578

Eesti Arhitektide Liit Eesti loomeliitude ühisseminari “Eesti – kultuuririik?” korraldamine 10 000

Eesti Arhitektide Liit Osalemine Thbilisi UIA II regiooni koosolekul  12 557

Eesti Arhitektide Liit 2007. a I kvartali tegevustoetus   210 192

Eesti Arhitektide Liit EALi üldkogu korraldamine  13 512

Eesti Arhitektide Liit Arhitektuuriajakirjade tellimine  7310

Eesti Arhitektide Liit ACE osalustasu  17 852

Eesti Arhitektide Liit UIA 2007. a liikmemaks  11 865

Eesti Arhitektide Liit EALi Teataja väljaandmine  11 326

Eesti Arhitektide Liit EALi esimehe töötasu koos maksudega  27 393

Eesti Arhitektide Liit Eesti vanema põlvkonna arhitektide jäädvustamine  100 000

Eesti Arhitektide Liit EALi preemia “Väike 2002 – 2006” väljaandmine,    kataloogi koostamine ja näituse korraldamine  80 000

Eesti Arhitektide Liit Osalemine “Europan 9” projektis  60 000

Eesti Arhitektide Liit Osalemine ACCEE konverentsil Firenzes  6278

Eesti Arhitektide Liit Louis Kahni näituse eksponeerimine Tallinnas  16 150

Eesti Arhitektide Liit Osalemine BAUA töökoosolekul Riias  10 000

Eesti Arhitektide Liit Seenioride tervisetoetus  45 000

Eesti Arhitektide Liit Seenioride tegevustoetus  2000

Eesti Arhitektuurimuuseum  Narva muuseumi arhitektuurinäituse ettevalmistamine  45 000

Eesti Disainerite Liit  Festivali “Arts and Lights in Tallinn” ettevalmistustööd  15 000

Eesti Disainerite Liit  Konverentsi “Face to Face” ettevalmistamine  90 000

Eesti Disainerite Liit  Tegevustoetus  80 000

Eesti Instituut  Ajakirja Estonian Art väljaandmine  40 000

Eesti Kunstiakadeemia  Lisastipendiumid EKA üliõpilastele, kes õpivad 2006/07. õa kevadel välismaal.   96 000

Eesti Kunstiakadeemia  Linnadisaininäituse korraldamine  60 000

Eesti Kunstiakadeemia  Masayo Ave meistriklassi “Haptic Interface Design” korraldamine  30 000

Eesti Kunstiakadeemia  Sisearhitektuuri osakonna õppereis Hollandisse  25 000

Eesti Kunstiakadeemia  Erialase ajakirjanduse tellimine  11 451

Eesti Kunstiakadeemia  “Muinsuskaitse aastaraamat 2005” autorite honorarid  75 000

Eesti Kunstiakadeemia  Näituse “Varjualune” ettevalmistamine  15 000

EKA Kunstiteaduse Instituut  Magistrantide osalemine “Rethinking Modern Architecture” workshop’il Dessaus  30 000

EKA Kunstiteaduse Instituut  Moodsa arhitektuuri ajaloo õppereis Stockholmi  40 000

Eesti Kunstimuuseum  Arhitektuurikirjanduse ostmine  26 000

Eesti Kunstiteadlaste Ühing  Ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi väljaandmine  8500

Eesti Sisearhitektide Liit  Liidu 2007. a I kvartali ülevalpidamiskulude osaline katmine   50 000

Eesti Sisearhitektide Liit  Paremate 2006. valminud interjööride dokumenteerimine ja   ülevaatenäituse korraldamine  150 000

Eesti Sisearhitektide Liit  Dokumenteeriva väljaande-aastaraamatu “Ruumipilt 2006”   tekstide kirjutamine ja toimetamine  50 000

Kultuurikatel MTÜ  Mõttepargi “Eesti kultuurisupp AD 2011. Mis keeb eesti kultuurikatlas? vol 2”   korraldamine  30 000

Kultuurikatel MTÜ  Eesti arhitektide osalemine Lyoni valgusfestivalil  50 000

Zizi ja Yoyo OÜ  Tallinna valgusfestivali esindamine Hollandi valgusfestivalil “Glow”  10 000

Tartu Vallavalitsus  Raadi töötoa voldiku ettevalmistamine ja väljaandmine  7371

Tartu Ülikool  TÜ Kunstimuuseumi ja TÜ Raamatukogu ühisnäituse   “Arhitekt Johann Wilhelm Krause 250” korraldamine  32 000

Urban Mark OÜ  Veneetsia X arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni näitus   Tallinnas disaini- ja arhitektuurigaleriis  20 000

 

 

AUDIOVISUAALSE KUNSTI SIHTKAPITAL

 

Kaat, Marianna  Osalemine Amsterdamis rahvusvahelisel teleturul “Docs for Sale”  5000

Kask, Tõnis  Toetus  3000

Kaupo Kruusiauk   Osalemine Pekingi tudengifilmifestivalil filmiga “Meister”  9000

Kaus, Jan  Täispika mängufilmi “Tema” stsenaariumi arendamine  24 000

Koppel, Annika  Osalemine Berliini filmifestivalil  5000

Kütt, Mati  Osalemine Leipzigi rahvusvahelisel filmifestivalil  3714

Maack, Wladimir  Toetus  3000

Müür, Irja  Toetus  3000

Neljandi, Ragnar  Animafilmi “Neljapäev” lõpetamine  10 000

Nurmeots, Marika  Rotterdami WdKA Kunsti Akadeemia õppemaks  8000

Nuudi, Kristjan-Jaak  Õppimine Inglismaal NFTS-s filmioperaatori erialal  25 000

Näripea, Eva  Osalemine ettekandega PCA/ACA aastakonverentsil Bostonis  10 000

Rajasaare, Katrin  X PÖFFi raames SW filmikooli 2006 läbiviimine  30 000

Rebane, Armilde  Toetus  3000

Suržikova, Aljona  Õpingud Peterburi kino ja televisiooni ülikoolis dokumentaalfilmi režissööri erialal  25 000

Tarto, Andres  Kiek in de Kökis personaalnäituse “Päevinäinud peeglid” korraldamine  10 000

Urbla, Peeter  Osalemine “Stiilipeoga” Smolenski filmifestivalil  4387

Vaher, Vaapo  Raamatu “Vene filmikunsti ajalugu” väljaandmine  10 000

Vahi, Tiiu  Juubelitoetus  5000

Vent, Albert  Toetus  3000

A Film Eesti OÜ  Osalemine festivalil (Olympia International Film Festival for Children & Young People)  5693

Allfilm OÜ  Mängufilmi “Nuga” järeltootmine  100 000

Allfilm OÜ  Pille Rünk`i osalemine 57. Berliini filmifestivalil  5000

Allfilm OÜ  Piret Tibbo-Hudginsi osalemine Berliini filmifestivalil  5000

Allfilm OÜ  Mängufilmi “Paradiisiväravad” arendamine  180 000

Amrion OÜ  Mängufilmi “Mina olin siin. Esimene arest” arendamine  200 000

Amrion OÜ  Mängufilmi “Klass” tootmine  250 000

Cumulus Projekt OÜ  Arvo Iho fotonäituse “Aastaring rannakülas”  koostamine  30 000

Eesti Animaliit  Osalemine Cartoon Master üritusel  10 000

Eesti Arhitektide Liit Eesti loomeliitude ühisseminari “Eesti – kultuuririik” korraldamine  5000

Eesti Filmi-ajakirjanike Ühing  Ühingu aasta filmi auhinna väljaandmine  8800

Eesti Filmi-ajakirjanike Ühing  Aasta filmikriitika auhind  15 000

Eesti Filmiamatööride Liit  42. amatöörfilmide festivali korraldamine  44 000

Eesti Filmiamatööride Liit  Osalemine UNICA 69. festivalil ja kongressil Slovakkias  19 335

Eesti Instituut  Eesti filmipäevade korraldamine Budapestis  25 000

Eesti Joonisfilm OÜ  Joonisfilmi “Elu ilma Gabriella Ferrita” tootmine  470 000

Eesti Joonisfilm OÜ  Joonisfilmi “Must lagi” tootmise lõpetamine  60 000

Eesti Kinoliit MTÜ  Liidu tegevustoetus  180 000

Eesti Kinoliit MTÜ  Sirje Haageli matuse toetus  10 000

Eesti Kunstimuuseum  Dokumentaalsarja läbiviimine Kumu auditooriumis  20 000

Eetriüksus OÜ  Dokumentaalfilmi “Baruto” tootmine  200 000

Eetriüksus OÜ  Dokumentaalfilmi “Valge laev” tootmine  150 000

Estinfilm OÜ  Dokumentaalfilmi “Aleksander Kesküla, nähtamatu rindejoone võitleja” arendamine  50 000

Exitfilm OÜ  Dokumentaalfilmi “Mängija” tootmine  50 000

Exitfilm OÜ  Mängufilmi “Taarka” arendamine  180 000

F-Seitse OÜ  Dokumentaalfilmi “Tantsukool” tootmine  100 000

F-Seitse OÜ  Dokumentaalfilmi “Väsinud end vihkamast” lõpetamine  15 000

F-Seitse OÜ  Dokumentaalfilmi “Kümme isamaakõnet” tootmine  50 000

Gaviafilm OÜ  Dokumentaalfilmi “Põder Eestis” arendamine  100 000

Kinobuss MTÜ  Regionaalse filmilevi koordineerimine ning filmide näitamine kultuuri- ja rahvamajades  100 000

Kultuurileht SA  Teater. Muusika. Kino filmitoimetuse autorihonorar   140 000

Kuukulgur Film OÜ  Mängufilmi “Jan Uuuspõld läheb Tartusse” järeltootmine  235 000

Maailmafilmi Ühing MTÜ  Tartu visuaalse kultuuri festivali “Maailmafilm” läbiviimine  70 000

Noored Toredate Mõtetega MTÜ  Noorte amatöörfilmifestivali NAFF 2007 korraldamine  15 000

Nukufilm OÜ  Animafilmi “Miriami teatriseiklus” tootmine  200 000

Nukufilm OÜ  Nukufilmi “Kleit” tootmine  130 000

Nukufilm OÜ  50. aastapäeva puhul nukufilmi programmidega DVDde väljaandmine  49 659

Profilm OÜ  Mängufilmi “Pimedad aknad”  V etapi lõpetamine  50 000

Pärnu RVA Ühing  21. Pärnu filmifestivali korraldamine  300 000

Raat, Marko  Mängufilmi “Lumekuninganna” stsenaariumi lõpetamine  25 000

Rühm Pluss Null OÜ  Dokumentaalfilmi “Viimnepäev” järeltootmine   34 000

Tallinnfilm AS  Jüri Müüri dokumentaalfilmi “Leelo” taastamine “Eesti film 100” projekti raames  100 000

Tallinnfilm AS  Kino Sõprus tegevustoetus  400 000

Taska Productions OÜ  Mängufilmi “Meeletu” järeltootmine  100 000

Varrak AS  Chris Robinsoni “Eesti animafilmi lugu” väljaandmine  30 000

HELIKUNSTI SIHTKAPITAL

 

Aer, Kristel  Aastane Loominguline stipendium  10 000

Ainomäe, Olev  Üleriigilise keskastme muusikakoolide puhk- ja   löökpilliõpilaste konkursi žüriiliikme stipendium  2000

Alperten, Jüri  Üleriigilise keskastme muusikakoolide puhk- ja   löökpilliõpilaste konkursi žüriiliikme stipendium  2000

Altmanis, Edmunds Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   klarnetimängija stipendium  2500

Aru, Maria  Bakalaureuseõpingud Sibeliuse Akadeemias  10 000

Baldesport, Maie  Juubelitoetus  5000

Bowers-Broadbent, Christopher  C. Kreegi oreliseade ettevalmistamine ja esinemine kontsertidel  22 500

Davidjants, Brigitta  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  2000

Eensalu, Laur  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Eespere, René  Teos Tallinna Kammerorkestrile  15 000

Erikson, Rait  Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   metsasarvemängija stipendium  2500

Fjuk, Liina  Raamatu “NYYD-muusika” autori stipendium  2000

Garšnek, Igor  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  1000

Gerretz-Traksmann, Marrit  Uue Tallinna Trio kontsert Viini Musikvereinis soome-ugri hõimupäevadel (honorar)  5000

Gerretz-Traksmann, Marrit  EV aastapäeva tähistamine Uue Tallinna Trio kontserdiga Palais Pallavicinis (honorar)   5000

Gerts, Mihhail  Loominguline stipendium  5000

Grigorjeva, Galina  Kuldar Singi teose soolotšellole “Gospodi pomilui nas” loominguline restaureerimine  10 000

Grigorjeva, Galina  Loominguline stipendium  15 000

Grünberg, Sven  Loominguline stipendium  15 000

Gustavson, Helika  Oreliehitajat Fr. W. Müllverstedti käsitlev näitus ja ettekanne Windebergis  3700

Haav, Aino  Juubelitoetus  5000

Hallik, Kristjan  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Hallingu, Karin  Õpingud Essexi Alexanderi tehnika koolis  15 000

Hirv, Age  Loominguline stipendium  15 000

Humal, Mart  Juubelitoetus  5000

Jancis, Rainer  Osalemine New Yorgi Eesti kultuuripäevadel (lennupiletid)  15 000

Jelinevitš, Anastassia  Osalemine Odenses orkestriprojektis (sõidukulud)  3000

Johannes, Tarmo  Sarja “KuMu Kumus” esineja stipendium  4000

Johannes, Tarmo  Kontserdisarja “ReVisioon II” muusiku stipendium  5000

Jõks, Eerik  Suurbritannia Yorki ülikooli doktorantuuri lõpetamine  15 000

Jürisson, Jaak  Loominguline stipendium  15 000

Jürjendal, Robert  Loominguline stipendium  9000

Jürjo, Tuuliki  “Orelimissa nr 2” esitluskontserdid  6000

Kalaus, Heiki  Üleriigilise keskastme muusikakoolide puhk- ja   löökpilliõpilaste konkursi žüriiliikme stipendium  2000

Kaljuste, Tõnu  Küberstuudio multimeediakontserdi honorar  10000

Kallasmaa, Riivo  Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi” oboemängija stipendium  2500

Kallastu, Andrus  CD “Püha Antoniuse ja Püha Pauluse dialoogid” valmistamine  15 000

Kallastu, Andrus  Iannis Xenakise väitekirja “Kunstid/Teadused: Sulam” kaitsmise protokolli tõlkehonorar  15 000

Kareda, Saale  Saksa muusikateadlase Ludwig Holtmeieri artiklite tõlkestipendium   5000

Kelder, Kaido  Uue Tallinna Trio kontsert Viini Musikvereinis soome-ugri hõimupäevadel (honorar)  5000

Kelder, Kaido  EV aastapäeva tähistamine Uue Tallinna Trio kontserdiga Palais Pallavicinis (honorar)   5000

Kiik-Salupere, Vaike  Festivali “Helisevad Saaremaa orelid 2007” korraldamine  10 000

Kiilaspea, Tiina  Juubelitoetus  5000

Kivi, Mart  Osalemine Soome Lieksa vaskpillifestivali   Raimo Sarmase nim rahvusvahelisel trompetistide konkursil  2800

Kivistik, Raimo  Barokkmuusikakontsertide korraldamine maakondades  29 800

Klesment, Tanel  Tõnu Kõrvitsa kammerooperi “Tuleaed” lindistuse tehniline teostamine  4720

Kolk, Madis  “Eesti muusika bibliograafilise leksikoni” I köite veergude lugemine   7000

Koppel, Kalle  Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   metsasarvemängija stipendium  2500

Kostrõkina, Kristiina  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Kozlova, Tatjana  Loominguline stipendium  15 000

Kotta, Maite  Leo Normeti raamatu “Sibeliuse sümfooniad” küljendamine  10 000

Kruusimägi, Aare  F. Martini missa meeskooriseade RAMile  10 000

Kruusimägi, Aare  Eesti Meestelaulu Seltsi tellitud kantaadi autoristipendium  10 000

Kulikova, Olga  Õpingud Pariisi Konservatooriumis oreli erialal  12 000

Kuningas, Neeme  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  2000

Kuut, Marju-Marynel Loominguline stipendium  15 000

Kõrvits, Tõnis  IV rahvusvahelisele puhkpillifestivalile “Mürtsub pill 2008” uue heliteose kirjutamine  10 000

Lassmann, Peep  “Eesti muusika bibliograafilise leksikoni” I köite veergude lugemine 7000

Lattik, Aare-Paul  Sooloplaadi salvestamine Riia toomkiriku orelil ja CD väljaandmine  40 000

Leibur, Arvo  CD “Euroopa virtuoosid” väljaandmine  20 000

Leivategija, Indrek  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Lend, Andreas  Tšellokvarteti C-Jam kontsertide honorar  3000

Lever, Marika  Sarja “KuMu Kumus” produtsendi stipendium  5000

Lever, Marika  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) tõlkehonorar  8000

Liiv, Diana  Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   klaverimängija stipendium  2500

Liiv, Roland  Õpingud prof. Ingrid Kremlingi juures   Hamburgi Muusika ja Teatri Kõrgkoolis (transpordikulud)  3450

Lippus, Urve  “Eesti muusika bibliograafilise leksikoni” I köite veergude lugemine   7000

Lock, Gerhard  Saksa muusikateadlase Ludwig Holtmeieri artiklite tõlke stipendium  4250

Maidre, Ines  Esinemine soolokavaga “Kellad orelis” Pärnu Eliisabeti kirikus (sõidukulu)  3000

Maidre, Riina  Sarja “KuMu Kumus” esineja stipendium  4000

Maiste, Teo  Juubelitoetus  5000

Maltis, Malle  Magistriõpingud muusika ja uue tehnoloogia erialal Itaalias   G. Tartini nim Trieste Konservatooriumis  12 000

Mattisen, Tiina  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autori- ja toimetajahonorar  10 500

Mihkelson, Immo  Raamatu “NYYD-muusika” autoristipendium  5000

Mustonen, Andres  Osalemine Dietrich Buxtehude konkursi žüriis  1500

Mõttus, Sirje  Sarja “KuMu Kumus” esineja stipendium  4000

Mägi, Ester  Juubelitoetus  5000

Männi, Maano  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Männik, Aarne  Naiskoorilaulude seadete tegemine   5000

Mölder, Maria  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  2000

Mühling, Kristi  Sarja “KuMu Kumus” esineja stipendium  4000

Mühling, Kristi  Kontserdisarja “ReVisioon II” muusikustipendium  5000

Naissoo, Tõnu  Festivali “Muusikamoos” avakontserdi “Kuulsaid mobiilihelinaid” seade tegemine  15 000

Nesterenko, Maria  Osalemine Taanis Odense ABAMi orkestriseminaril (sõidukulud)  3000

Nestor, Toomas  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Normet, Sirje  Osalemine Bastille Opera ooperikriitikute seminaril Pariisis (lennupiletid)  5000

Normet, Virve  Sarja “KuMu KUMUs” kajastaja stipendium  1000

Normet, Virve  Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 80 tegevusaastat tähistava   Eesti Raadio saatesarja autori stipendium  6000

Oja, Iris  Kontserdisarja “ReVisioon II” muusiku stipendium  5000

Pajusaar, Riine  Laste klaveripalade autori stipendium   9500

Pappel, Kristel  “Eesti muusika bibliograafilise leksikoni” I köite veergude lugemine   7000

Parts, Heiki  Osalemine Steinway&Sons kontsertklaverite   klaveritehnikute koolitusel (transpordikulud)  5000

Pedusaar, Heino  Eesti kultuuritegelastega aastatel 1954 – 1998 tehtud intervjuude viimine CD-le  5000

Pett, Anto  Ansambli Free Tallinn Trio CD väljaandmine  20 000

Pikkat, Hannes  Raamatu “NYYD-muusika” autori stipendium  1000

Pillak, Annaliisa  G. Mahleri “Poisi võlusarve” esitaja stipendium   6000

Päkk, Mari-Liis  Viiuliõpingud Dallases (Southern Methodist University)  15 000

Pärnasalu, Eve  Üleriigilise keskastme muusikakoolide puhk- ja   löökpilliõpilaste konkursi žüriiliikme stipendium  2000

Ratassepp, Kai  Üleriigilise keskastme muusikakoolide puhk- ja   löökpilliõpilaste konkursi sekretäri stipendium  2000

Raudonen, Olga  Magistriõpingud Austrias (Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz)  12 000

Reimann, Ann  Osalemine Karl-Heinz Kämmerlingi meistrikursustel Saksamaal  9000

Remmel, Ia  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  3000

Repko, Jan  Tallinna MKK viiuli eriala meistrikursuste õppejõu stipendium   12 000

Saareväli, Meeme  Kontrabassimuusika CD väljaandmine  15 000

Saarsalu, Lembit  Stockholmi Eesti Kooli õpilaskooride CD fonogrammide salvestamine (muusikuhonorar)  4000

Sarv, Jorma  Osalemine Maailma Noortekoori Euroopa sessioonil Rochefort’is (lennupiletid)  4800

Saul, Peeter  Juubelitoetus  5000

Seppar, Eda  Klaveriõpingud Peterburi Riiklikus Konservatooriumis  10 000

Serjogina, Niina  Stipendium Peterburi konservatooriumi klaveriprofessorile   meistriklassi juhendamise ja õpilaste kontsertide korraldamise eest  6000

Siitan, Toomas  Ettekanne Dietrich Buxtehude konverentsil ja osalemine konkursi žüriis  3000

Sisask, Urmas  Autoriõhtu Mahtra rahvakoolis   4000

Skamnitskaja, Anastasia  Osalemine Taani Odenses orkestriprojektis  3000

Steinbach, Kadri  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  1200

Sumera, Kadri-Ann  G. Mahleri “Poisi võlusarve” esitaja stipendium  6000

Suss, Kaido  Projekti “Muinasjuturaamat CDga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   fagotimängija stipendium  2500

Sööt, Raul  Osalemine IAJE konverentsil (lennupiletid New Yorki)  7000

Tafenau, Raivo  Raivo Tafenau ja Meelis Vindi duo “2 Lines 2 Minds” kontserdireis Inglismaal  8400

Tally, Mirjam  Osalemine uue teosega “Turbulence” Eesti muusika päevadel   (lennupiletid Visby – Tallinn)  3000

Tammesalu, Aare  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Tammesalu, Aare  Kontserdisarja “ReVisioon II” muusiku stipendium  5000

Tammesalu, Aare  Tobiase Keelpillikvarteti Vanalinna Muusikamaja kontserdi honorarid  8000

Tampu, Taavi  G. Mahleri “Poisi võlusarve” esitaja stipendium  6000

Targo, Mari  Osalemine ABAM Taani Odense orkestriprojektis  3000

Tarvas, Pärt  Tšellokvarteti C-Jam kontsertide honorar  3000

Teder, Tiia  Raamatu “NYYD-muusika” autori stipendium  2000

Teppo, Johannes  Õpingud Sibeliuse Akadeemias  6000

Timpmann, Marlis  Osalemine Jeunesses Musicalese maailma noorteorkestris (sõidukulud)  5080

Topmann, Oivi-Monika  Juubelitoetus  5000

Traksmann, Harry  Uue Tallinna Trio kontsert Viini Musikvereinis soome-ugri hõimupäevadel (honorar)  5000

Traksmann, Harry  EV aastapäeva tähistamine Uue Tallinna Trio kontserdiga Palais Pallavicinis (honorar)   5000

Unt, Toivo  Stockholmi Eesti Kooli õpilaskooride CD fonogrammide salvestamine   (muusikuhonorar)  4000

Uus, Margus  Tšellokvarteti C-Jam kontsertide honorar  3000

Valdmaa, Arbo  II rahvusvahelise TALVEUNIversiteedi läbiviija stipendium   30 000

van Dijk, Peter  Ettekanne Dietrich Buxtehude konverentsil ja osalemine konkursi žüriis  3500

Varema, Henry-David  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Vassiljev, Aivar  Stockholmi Eesti Kooli õpilaskooride CD fonogrammide salvestamine   (muusikuhonorar)  4000

Velmet, Toomas  Trükise “Music in Estonia” (nr 9) autorihonorar  2000

Vihermäe, Villu  Tšellokvarteti C-Jam kontsertide honorar  3000

Vind, Meelis  Jazzkontsert klubis Porgy ja Bess soome-ugri hõimupäevadel (honorar)   5000

Vood, Linda  Projekti “Muinasjuturaamat CD-ga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   flöödimängija stipendium  2500

Voronova, Olga  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Vulp, Urmas  Atla mõisa kvartettide paraadkontserdi muusiku stipendium  1000

Väinmaa, Lauri  Klaverikontsert Mahtra rahvakoolis  4000

Õnnis, Anto  Õpingud Sibeliuse Akadeemias löökpilli erialal  4000

Õnnis, Anto  Projekti “Muinasjuturaamat CD-ga” klaverijutu “Võluvitsa vägi”   löökpillide mängija stipendium  2500

Aavo Otsa Muusikastuudio  Kontserdi korraldamine  8000

Aavo Otsa Muusikastuudio  XVIII rahvusvaheliste trompetipäevade ja konkursi “Trompetitalendid” korraldamine  35 000

Aavo Otsa Muusikastuudio  XVIII rahvusvaheliste trompetipäevade konkursi “Trompetitalendid” preemia  10 000

Alatskivi Kunstide Kool  Peipsiveere huvikooli tegutsemisvõimaluste avardamine (viiuli ostmine)  2950

Ansambel-Stuudio Linnamuusikud  Viola da gamba’de konsordi ostmine stuudio noortesektsioonile   22 940

Ansambel U  Tegevustoetus   30 000

Corelli Music  Sarjade “Mõisaromantika” ja “Toompea muusikasalong” muusikute honorarid  40 000

Corelli Music  Sarja “Kirikupühad Maarjamaal – passioon” orkestri muusikute   kolme kontserdi honorarid  60 000

Crescendo MTÜ  Rebecca Kontuse ja Henri Peipmani trio rahvusvahelise transpordi kulude katmine  10 000

EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus  Oreli õppepäevade korraldajate stipendiumid  16 000

EELK Leesi Katariina kogudus  Kiriku orelile spetsiaalse oreli ventilaatori ostmine ja paigaldamine  22 000

EELK Põltsamaa Niguliste kogudus  Põltsamaa kiriku II orelipäevade ettevalmistamine ja läbiviimine 15 000

EELK Usuteaduse   Pekka Suikkaneni täienduskoolituskursuse “Koraaliimprovisatsiooni alused” Instituut SA  korraldamine  6000

EELK Viljandi Pauluse kogudus  Orelivilede remont  20 000

Eesti Akordioniliit  Tegevustoetus  5000

Eesti Arhitektide Liit Eesti loomeliitude ühisseminari “Eesti – kultuuririik?” korraldamine 7000

Eesti Arnold Schönbergi Ühing  2007. a Pärnu nüüdismuusika päevad: (kontsertide korraldamine)  10 000

Eesti Flöödiühing MTÜ  2007. a suveakadeemia korraldamine 40 000

Eesti Gregoriaani Ühing MTÜ  Tegevustoetus  30 000

Eesti Heliloojate Liit  2007. aasta I kvartali tegevustoetus  90 000

Eesti Heliloojate Liit  Loengkohtumiste “Helilooja, kes sa oled?” korraldamine  40 000

Eesti Heliloojate Liit  2007. a eesti muusika päevad interpreetide honorarid  260 000

Eesti Heliloojate Liit  Talveaia rentimine Tiina Kiilaspää juubelikontserdi korraldamiseks  3000

Eesti Interpreetide Liit  Sarja “Akadeemiline kammermuusika” I poolaasta esineja ja produtsendi stipendium  70 000

Eesti Interpreetide Liit  I kvartali tegevustoetus  45 000

Eesti Interpreetide Liit  EILi välisagentuuri projektide läbiviimine  30 000

Eesti Interpreetide Liit  Duubel-CD tootmine 30 000

Eesti Jazziliit  Tegevustoetus  160 000

Eesti Jazziliit  Klubikontsertide korraldamine  65 000

Eesti Kandleliit MTÜ  X rahvusvahelise Pärnu kandlefestivali organiseerimine  12 000

Eesti Keelpilliõpetajate   Eesti delegatsiooni osalemine ESTA konverentsil Cremonas Ühing  (lennupiletid ja osavõtumaks)  32 000

Eesti Klavessiinisõprade   VIII ajaloolise klahvpilli-, ansambli- ja orkestrimuusika Tsunft  suvekursuste korraldamine Tohisoos  19 600

Eesti Kontsert  Maakonnakoolides loengkontsertide korraldamine muusiku stipendium  45 000

Eesti Kontsert  Barokkmuusikafestivali ansamblite transpordikulu  35 000

Eesti Kooriühing  X rahvusvahelise koorifestivali “Tallinn 2007” korraldamine  25 000

Eesti Kooriühing  Aastakontserdi korraldamine  20 000

Eesti Kooriühing  Kontserdi “Ester Mägi 85” dirigendi ja solisti stipendium  30 000

Eesti Muusika- ja   Lisastipendiumid “Socratese/Erasmuse” programmi raames välismaal õppivatele Teatriakadeemia  EMTA muusikaüliõpilastele  50 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Dietrich Buxtehude konkursi preemiad  22 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Klarneti A Yamaha ostmine puhkpilliosakonnale  20 000

Eesti Muusika- ja   “Socratese/Erasmuse” IP rahvusvaheliste suvekursuste Teatriakadeemia  “Crossing Borders” korraldamine  65 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Külalisprofessorite meistrikursused   30 000

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Jazzmuusika osakonna üliõpilaste kontserdi- ja õppereis Göteborgi  15 000

Eesti Muusikaharidus MTÜ  Eesti improviseerivate kitarristide salvestamine DVD-l ja   omaloominguliste palade noodistamine  20 000

Eesti Muusikanõukogu  I kvartali tegevustoetus  45 000

Eesti Muusikaõpetajate   Eesti Muusikaõpetajate Liidu projekti “Uued laulud mudilastele”Liit MTÜ  parimate laulude autorite stipendiumid  10 000

Eesti Puhkpillimuusika Ühing  Ühisrepertuaari nootide ettevalmistamine puhkpillifestivalile “Mürtsub pill 2007”  15 000

Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ  Maailmamuusikafestivali “MAAjaILM 2007” välisesinejate osaline honorar  45 000

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester  ERSO 80. aastapäevaga seotud piduliku kontserdi ja vastuvõtu korraldamine  25 000

Eesti Saarte Kultuuriühendus MTÜ  XI rahvusvaheline Muhu tulevikumuusika festivali “Juu jääb 2007” korraldamine  65 000

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum  Muuseumiõhtu “Meenutades helilooja Marje Sinki” esineja stipendium   7300

Ensemble Voces Musicales  Tegevustoetus  20 000

ERP OÜ  Festivali “Orient” korraldamine  90 000

ERP OÜ  Kammerorkestri Kremerata Baltica ning solisti ja dirigendi Gidon Kremeri   juubelikontsert Estonias (majutuskulude katmine)  30 000

Festivitas Artium MTÜ  Talvehooaja kontsertide korraldamine 55 000

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool  Fagoti Fox-Renard 222 ostmine  30 000

H. Elleri nim Tartu Muusikakool  Prantsuse pidunädala korraldamine  35 000

H. Elleri nim Tartu Muusikakool  Fagoti ostmine  30 000

Haapsalu Kontserdiühing  XIV rahvusvahelise keelpillimuusika festivali “Viiulimängud” korraldamine  60 000

Haapsalu Muusikaühing  Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri kontserttegevus  30 000

Hardman OÜ  Eesti- ja ingliskeelse albumi “Neeme Järvi 70” väljaandmine  10 000

Hea Laps MTÜ  Laululehekülgede avaldamine ajakirjas Hea Laps  19 600

Hea Muusika Selts  Põhjamaade Sümfooniaorkestri salvestatud eesti muusika DVD   “Rehepapi radadel” produtseerimine  35 000

Hea Uus Heli MTÜ  Kevadhooaja ürituste korraldamine  15 000

Heimar Ilvese Fond MTÜ  Heimar Ilvese sümfooniate korrektuur ja sisuline toimetamine  20 000

Heinavanker MTÜ  Tegevustoetus: osalemine 2007. muusikafestivalidel Euroopas ja kontsertide   korraldamine Eestis  120 000

Hereditas MTÜ  Festivali “TriaLogos” muusikaesitluste ettevalmistamine ja läbiviimine  30 000

Hugo Lepnurme   I rahvusvahelise kirikumuusika suveakadeemia “Saksa romantiline orelimuusika” Muusikaühing  lektorite ja esinejate stipendiumid  20 000

Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ  Kontsertide ja festivalide korraldamine 2007. aastal  300 000

Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ  Jazzikuu raames koolikontsertide ja õpitubade korraldamine  40 000

Jõgeva Gümnaasium  Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade kontsertide korraldamine  10 000

Jõgeva Kultuurikeskus  Kõige lühemate ööde festivali “Helisev öö” korraldamine  10 000

Jõhvi Muusikakool  Muusikakooli bigbändi osalemine IX Euroopa noorte muusikute festivalil Ungaris  10 000

Kultuurileht SA  Ajakirja Muusika 2007. a honorarifondi täiendamine  130 000

Kultuurileht SA  Teater. Muusika. Kino muusikaosa 2007. a autorihonorarid  30 000

Lootsi Koda SA  Nargen Opera Koori a cappella CD salvestamine   15 000

Maailmaküla MTÜ  Tegevustoetus  15 000

Musicante MTÜ  Kontserdisarja “Ooper raekojas 2007” korraldamine  50 000

Muusikaline Noorus Eestis MTÜ  Tegevustoetus  20 000

Muusikute Täiendõppe Keskus  Marje ja Kuldar Singi jõululaulude CD väljaandmine  15 000

Muusikute Täiendõppe Keskus   Kontserdisarja “Meistrite akadeemia” korraldamine  45 000

Muusikute Täiendõppe Keskus  Kontserdisarja “Hingemuusika” korraldamine  40 000

Muusikute Täiendõppe Keskus  2007. a Tallinna kammermuusika festivali ettevalmistamine  20 000

Muusikute Täiendõppe Keskus  Tallinna talvefestivali korraldamine  20 000

Narva Linna Sümfooniaorkester  VII üleriigiline noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamine  15 000

Noor Muusik MTÜ  Rahvusvahelise konkursi “Noor muusik – Tallinn 2007” läbiviimine  20 000

Nõmme Muusikakool  Kahe kvartfagoti ostmine  40 000

Operfest MTÜ  IX Kuressaare ooperipäevade korraldamine   100 000

Paide Kunstiklubi  Festivali “Kolmkõla” korraldamine  10 000

Pärnu David Oistrahhi Festival MTÜ  2007. a Pärnu David Oistrahhi festivali  ettevalmistamine  35 000

Pärnu Kontserdibüroo MTÜ  Laste ja noorte muusikafestivali “Muusikamoos” korraldamine  30 000

Pärnu Ooperiselts  Andrus Kallastu autorikontserdid Pärnus ja Helsingis  10 000

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing  Tegevustoetus  100 000

Rakvere Muusikakool  Kontsertklaveri Blüthner remontimine  15 000

Rakvere Muusikakooli SA  Virumaa kammerorkestri EV aastapäevakontsert (juhtivmängijate honorarid)  10 000

Rampade Org MTÜ Projekti “Noorlaine maailmamuusikas” toetuseks  10 000

Saue Muusikakool  V rahvusvahelise noorte jazzimprovisatsiooni festivali “Visioon” ettevalmistamine  20 000

Sillamäe Muusikakool  V laste- ja noorte festivali “Jazz Time” korraldamine  20 000

SP Muusikaprojekt  Osalemine Frankfurdi muusikamessil (lennupiletid)  9000

SP Muusikaprojekt  Eesti koorimuusika tutvustamiseks ingliskeelse koorimuusika kataloogi väljaandmine  15 000

Suure-Jaani Vallavalitsus  Heliloojatele Kappidele pühendatud Suure-Jaani X muusikafestivali korraldamine  120 000

Tallinna Filharmoonia  Sarja “Diplomaatilised noodid: Kreeka” ülestõusmispühade-eelsete   kontsertide korraldamine   10 000

Tallinna Filharmoonia  Sarja “Diplomaatilised noodid: Puerto Rico” naistepäevakontserdi   “Sulle – üks laul” läbiviimine  5000

Tallinna Linnateater  CD/DVD “Eesti teatri laulud” väljaandmine  10 000

Tallinna Muusikakeskkool  Kooli sümfooniaorkestri kontsert Metodisti kirikus ja õppelaager Tohisool   (transport ja majutuskulud)  8600

Tallinna Muusikakeskkool  Tšelloõpilaste, õpetaja ja klaverisaatja osalemine rahvusvahelisel   konkursil Tšehhi vabariigis (osavõtumaksud ja lennupiletid)  22 256

Tallinna Muusikakeskkool  Õpilaste kontserdireis Soome (laevapiletid)  5040

Tallinna Muusikakeskkool  Koolikontserdi korraldamine Estonia kontserdisaalis  15 000

Tallinna Muusikakeskkool  TMKK solistide ja Tallinna kammerorkestri kontserdiks ja   TMKK sümfooniaorkestri kontserdiks Mustpeade maja Valge saali üürimine  9000

Tartu Jaani Kiriku Kultuuriprojekt MTÜ VI Eesti noorte heliloojate festivali korraldamine Tartus  65 000

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia  XII kirikumuusik-muusikaõpetaja erialapäevade korraldamine  17 941

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia  Rahvusvahelise pärimusmuusika konverentsi “Ring 2007” korraldamine  15 000

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia  Festival-konkursi “Muusikatriaad” korraldamine  20 000

Teater Vanemuine  Väiksele majale timpanite ostmine  100 000

Tuglas-seura ry   Eesti muusika foorumi 2007. a Helsingis korraldamine  15 000

U.L.A. Jazz TÜ  Kontserdisarja “Improtest” korraldamine  25 000

Ulmeplaadid OÜ  Veljo Tormise remix-plaadi avaldamine  15 000

Valga Muusikakool  XII rahvusvahelise laste klaveriansamblite festivali korraldamine 15 000

Vanalinna Hariduskolleegium  Muusikakoolile jazzistuudiole mikrofonide ostmine  9436

Viivo Muusika MTÜ  Ansambli Orthodox Singersi tegevustoetus  40 000

Viivo Muusika MTÜ  Orthodox Singersi osalemine muusikafestivalidel “Jokkmokk” ja   “MO i Rana Winter” (laevapiletid)  23 000

Viivo Muusika MTÜ  XIV rahvusvahelise õigeusu vaimuliku muusika festivali “Credo”   ettevalmistamine ja läbiviimine  100 000

Viljandi Vanamuusika Festival  XXII Viljandi vanamuusika festivali ettevalmistamine  145 000

Viljandi Vanamuusika Festival  Kontserdiprojekti “Muusikasündmus ja teisi kontserte” korraldamine  14 000

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing  J. Haydni oratooriumi “Aastaajad” ettevalmistamine  40 000

XXI Sajandi Orkester MTÜ  Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika festivali korralduskulude katmine  30 000

 

Helikunsti sihtkapitali algatatud stipendiumid

Tivik, Ivi  Juubelitoetus  5000

Lippus, Urve  Juubelitoetus  5000

Ivari, Ilja  Loominguline toetus  6000

Üleoja, Ants  Elutöötoetus 6000 krooni kvartalis

 

 

KIRJANDUSE SIHTKAPITAL

 

Alavainu, Ave  Meenutusteraamatu “Kohtumisest käevõtuni. Kummardus Betti Alverile” koostamine  3000

Aru, Tõnu  Filmi “Heino Kiik 80” valmistamine  18 000

Berg, Maimu  Raamatu “Soomepoiss Otto Peters” tõlkestipendium  12 000

Bohl, Vivian  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Bristol, Piret  2007. a loominguline stipendium  48 000

Dittmann-Grönholm, Irja  Eesti kirjanduse aastaraamatu “Estonia 2007” väljaandmine  67 080

Ehin, Kristiina  Üheaastane Loominguline stipendium  72 000

Glushkovskaja, Ljudmilla  2007. a loominguline stipendium  48 000

Gurjanova, Ilona  Meenutusteraamatu “Kohtumisest käevõtuni. Kummardus Betti Alverile” koostamine  7000

Hallas, Katrin  Sülearvuti ostmine  10 000

Heinsaar, Mehis  2007. a loominguline stipendium  72 000

Hellat, Henn-Kaarel Luulekogumiku “Salve” autoristipendium  20 000

Hellerma, Kärt  2007. a loominguline stipendium  48 000

Hellermaa, Kärt  Novellikogu “Ma armastasin David Copperfieldi” autoristipendium  15 000

Hermann, Eik  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Hirv, Indrek  2007. a loominguline stipendium  48 000

Kaer, Krista  Henry Jamesi “Tuvi tiivad” väljaandmine eesti keeles  40 000

Kaevats, Mall  Raamatu “Kõnelesid…” autoristipendium  15 000

Kahuks (Kauksi),  Ülle  2007. a loominguline stipendium  48 000

Kahuks (Kauksi), Ülle  Arvuti ostmine  10 000

Kaik, Maret  Loominguline stipendium  10 000

Kalmo, Hent  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  3000

Kangro, Maarja  2007. a loominguline stipendium  72 000

Kangro, Maarja  Luulekogu “Keha on püha” autorihonorar  15 000

Kaplinski, Jaan  Raamatu “Põhjatuul ja lõunatuul” autoristipendium  20 000

Kareva, Doris  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Kasak, Olev  Veli Kudrese romaani “Keskpäev” honorar  20 000

Kasterpalu, Margus “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Khare, Vishnu  “Kalevipoja” hindi keelde tõlkimise stipendium  50 000

Kiik, Heino  2007. a loominguline stipendium  48 000

Kirber, Helja  Virtuaalkassi V arvustuste võistluse korraldamine ja auhinnad  7000

Kivimaa, Katrin  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Kivirähk, Andrus  Romaani “Mees, kes teadis ussisõnu” autorihonorar  25 000

Konovalov, Lev  Luulekogu “Solovinoje eho” väljaandmine  4000

Kotjuhh, Igor  2007. a loominguline stipendium  48 000

Kotjuhh, Igor  Arvuti ostmine  10 000

Krull, Hasso  2007. a loominguline stipendium  72 000

Kuik, Valentin  Loomingu Raamatukogu tööstipendium   (“Ma olen ilus, ma olen tark, ma olen tugev”, filmi käsikiri)  10 000

Kull, Aivar  2007. a loominguline stipendium  48 000

Kustassoo, Karin  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Kõrgvee, Ede  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku toimetamine ja korrektuur  6000

Käsper, Kalle  2007. a loominguline stipendium  72 000

Künnapu, August  Epifanio 6. numbri väljaandmine  10 000

Laak, Marin  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  3000

Langemets, Margit  Oxfordi-Dudeni piltsõnaraamatu tõlkimine  25 000

Lattik, Margus  2007. a loominguline stipendium  48 000

Lattik, Margus  Luuleplaadi “Külaturul paadisadama ääres” väljaandmine  5000

Lattik, Margus  Timo Marani “Metsa pööramine” kirjastamine  20 000

Leesalu, Diana  2007. a loominguline stipendium  48 000

Lindepuu, Hendrik  H. Rajandi nimeline stipendium  72 000

Linnat, Kerli  Oxfordi kirjandusõppe seminaril osalemine  5000

Lotman, Rebekka  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Maaslieb, Helle  Eesti vanima kalendrikirjanduse digiteerimine  16 500

Malin, Jaan  2007. a loominguline stipendium  48 000

Markosjan-Käsper, Gohar  Romaani “Penelope teekond” trükkimine  20 000

Merilai, Arne  2007. a loominguline stipendium  72 000

Michelson, Helle  Lasteraamatu autoristipendium  20 000

Mikelsaar, Ustav-Esko  Romaani “Tunnimehed” autoristipendium  25 000

Milius, Matti  Kultuuriõhtute korraldamine Tartu Tampere Majas  12 000

Müller-Mölder, Aleksander  Kogumiku “Mülleri jutlused. Karupunne ja poeese” väljaandmine  24 000

Ojamaa, Jüri  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Juri Lotmani kirjade tõlkimine)  5000

Park, Eeva  2007. a. loominguline stipendium  72 000

Pehk, Jaan  Arvuti ostmine  10 000

Peil, Mirjam  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Pilter, Lauri  “Ameerika luule antoloogia” toimetamine  6000

Pilv, Aare  2007. a loominguline stipendium  48 000

Pilv, Aare  Luulekogu “Näoline” autoristipendium  10 000

Puu, Aarne  Tetova X rahvusvahelise luulefestivali külastamine (sõidukulud)  3000

Puudist, Tarmo  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku küljendus, fototöötlus,   trükiettevalmistustööd ja makett  10 000

Põder, Neeme  “Kaktuse puiestee” autoristipendium  15 000

Põldmäe, Asta  2007. a. loominguline stipendium  72 000

Raud, Aino  Aino Perviku “Suleline, puhuja ja must munk” autoristipendium  40 000

Raudam, Toomas  2007. a. loominguline stipendium  72 000

Raud-Kalda, Piret  IBBY esindaja sõit Bologna raamatumessile  15 000

Raudma, Tiia  Peet Lepiku 2 artikli ja J. Lotmani loengutsükli tõlkimine inglise keelde  20 000

Raun, Mait  Raamatu “Maailmavaade” väljaandmine  10 000

Raun, Vallo  Loominguline stipendium  10 000

Remsu, Olev  2007. a loominguline stipendium  48 000

Remsu, Olev  Romaani “Idasakslanna ja juuditar” kirjastamine  25 000

Rooste, Jürgen  2007. a loominguline stipendium  72 000

Ruitlane, Olavi  2007. a loominguline stipendium  48 000

Rummo, Paul-Eerik Luulekogu “Vigurilood. Lugemik, lugemiki” autoristipendium  10 000

Räni, Krista  2007. a loominguline stipendium  48 000

Ränik, Valeria  2007. a loominguline stipendium  48 000

Saaber, Kalju  Raamatu “Issanda loomaaed. Viru sektor” autoristipendium  20 000

Saaber, Kalju  Lasteraamatu “Palju väikseid virmalisi” autoristipendium  18 000

Saar, Anti  Proosakogumiku “Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin” autoristipendium 10 000

Saluri, Piret  2007. a loominguline stipendium  72 000

Sarapuu, Heidi  2007. a loominguline stipendium  48 000

Sarapuu, Heidi  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku tekstide valimine ja koostamine  4000

Sauter, Peeter  2007. a loominguline stipendium  72 000

Sepp, Tiina  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Peregrina päevik reisikiri)  10 000

Sildnik, Sven  2007. a loominguline stipendium  72 000

Sisask, Kaia  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Sommer, Lauri  2007. a loominguline stipendium  72 000

Soomets, Triin  2007. a loominguline stipendium  72 000

Soomets, Triin  Tetova X rahvusvahelise luulefestivali külastamine (sõidukulud)  5500

Soosaar, Enn  Loomingu Raamatukogu tööstipendium “Isa ja Aeg”, memuaarid  10 000

Soovik, Ene-Reet  Denise Levertovi luulekogu tõlke ja järelsõna stipendium  15 000

Stadnikov, Sergei  Gustav Teichmülleri teadusliku pärandi uurimine  15 000

Zeiger, Elvi  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku tekstide sisestamine  3000

Talvet, Jüri  “Ameerika luule antoloogia” toimetamine  6000

Tamm, Aksel  2007. a loominguline stipendium  48 000

Tamm, Mall  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku tõlkimine  4000

Tamm, Marek  2007. a loominguline stipendium  72 000

Taul, Toomas  Tõlkimine  10 000

Tonts, Ülo  Loominguline stipendium raamatu kirjutamiseks  20 000

Tool, Andrus  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Toomet, Tiia  Lasteraamatu “Kõige paremad asjad” autoristipendium  18 000

Tootmaa, Rein  Loominguline stipendium  10 000

Traat, Mats  “Minge üles mägedele” I autoristipendium  25 000

Trubetsky, Tõnu  Raamatu “Susi jutud” autoristipendium  15 000

Tuch, Boris  Raamatu “Kuidas saada isaks” väljaandmine vene keeles  15 000

Tungal, Leelo  Luuleraamatu “Salajutt” autoristipendium  10 000

Tuulik, Jüri  2007. a loominguline stipendium  48 000

Tuulik, Ülo  2007. a loominguline stipendium  48 000

Tuulse, Liidia  Luulekogu väljaandmine  25 000

Tähn, Kaia  Kirjandus- ja kultuuriloolise kogumiku kaanekujundus  3000

Tüür, Kadri  “Indrek Hirv 50” kõnekoosoleku esineja stipendiumid  1500

Vadi, Urmas  2007. a loominguline stipendium  48 000

Vaiksoo, Jaanus  Muinasjutukogumiku “Nõiutud pulmarong” autoristipendium  14 000

Vallik, Aidi  Arvuti ostmine  10 000

Vallikivi, Arvo  Kogutud teoste XII köite väljaandmine  25 000

Varik, Maiga  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Juri Lotmani kirjade tõlkimine)  5000

Vega Salamanca, Mare  J. Saramago “Pimeduse” tõlkestipendium  20 000

Velsker, Mart  G. Suitsu nimeline stipendium  72 000

Vetemaa, Enn  2007. a loominguline stipendium  72 000

Vetemaa, Enn  “Valitud teoste” II köite väljaandmine  25 000

Viiding, Elo  Baseli Eesti kultuuripäevadel esinemine (sõidukulud)  4154

Viiding, Elo  2007. a loominguline stipendium  72 000

Viiding, Kristi  Antoloogia “Oo Tartu, muusadele pühendatud linn…   (O Dorpat, urbs addictissima Musis). Valik 17. sajandi Tartu juhuluulet” väljaandmine 20 000

Viik, Tõnu  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Viirsalu, Raely  Teose “Külarahvas” väljaandmine  20 000

Viitol, Livia  Loomingu Raamatukogu tööstipendium (Juris Kronbergsi luule tõlkimine läti keelest)  10 000

Volkonski, Peeter  J. Aipini romaani “Jumalaema verisel lumel” tõlkestipendium  20 000

Volt, Marek  Kogumiku “20. sajandi mõttevoolud ja kirjandus / kirjanduse uurimine”   artikli kirjutamine  2000

Ajakiri Tallinn MTÜ  Ajakirja Tallinn väljaandmine  40 000

Akkon OÜ  Madis Kõivu “Näidendid” II ettevalmistamine (tekstide sisestamine) 10 000

Albu Põhikool  IV üleriigilise A. H. Tammsaare loomingu võistulugemise   “Hansenist Tammsaareni” läbiviimine  8025

Eesti Arhitektide Liit Eesti loomeliitude ühisseminari “Eesti – kultuuririik?” korraldamine 20 000

Eesti Keele Sihtasutus  Maarja Kangro luulekogu “Keha on püha” kirjastamine  15 000

Eesti Keele Sihtasutus  Bei Dao “Lumearmee” ja Richard Brautigani “Hanguga elavhõbedat pildudes”   kirjastamine  30 000

Eesti Keele Sihtasutus  Anti Saare jutukogu “Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin”   kirjastamine ja autorihonorar  20 000

Eesti Kirjanduse Selts  Ain Kaalepile pühendatud konverentsikogumiku avaldamine   EKSi aastaraamatu raames  40 000

Eesti Kirjanduse Teabekeskus  Göteborgi raamatumessi raames toimunud eesti luule õhtu kulude katmine  48 000

Eesti Kirjanduse Teabekeskus  Seminari korraldamine eesti ilukirjanduse inglise keelde tõlkijaile  43 000

Eesti Kirjanduse Teabekeskus  Rootsi kirjastajate külaskäik seoses 2007. aasta Göteborgi raamatumessiga  20 000

Eesti Kirjanike Liit  Kirjanduslike kolmapäevade korraldamine Tallinna Kirjanike Majas 2007. aasta   kevadhooajal  75 000

Eesti Kirjanike Liit  Stipendium töötamiseks Visby kirjanike ja tõlkijate keskuses  12 500

Eesti Kirjanike Liit  Mats Traadi 70. sünnipäevale pühendatud kirjanduskonverentsi korraldamine  24 912

Eesti Kirjanike Liit  “Tõe ja õiguse” I osa ilmumise 80. aastapäevale pühendatud seminari korraldamine 12 000

Eesti Kirjanike Liit  Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine  30 000

Eesti Kirjanike Liit  Kahe saksakeelse eesti kirjanduse suurkogumiku Tallinna esitluskulud  40 200

Eesti Kirjanike Liit  Kogumiku “Teise peeglis. Saksa-eesti kirjandusdialoog” kirjastamine  15 000

Eesti Kirjanike Liit  2006. a Friedebert Tuglase novelliauhinnad  36 231

Eesti Kirjanike Liit  Kirjandussündmuste korraldamine Tartu Kirjanduse Majas 2007. a I poolaastal  20 000

Eesti Kirjanike Liit  Tartu-Tampere kirjanikevahetus (Tartu esindaja päevarahad ja transpordikulud)  20 000

Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia MTÜ  Võšgorodi erinumbri “Üle piiri” väljaandmine  40 000

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  Naisuuringute ajakirja Ariadne Lõng autoristipendiumid  40 000

Eesti Romaaniühing  2006. a romaanivõistluse I auhind ja žürii töötasu  110 000

Elva Gümnaasium  Akadeemilise seminari “Kevadest” “Harry Potterini”.   Muutuv aeg nõuab muutuvaid tekste?” korraldamine  8000

Hea Laps MTÜ  Kirjandust ja kirjanikke tutvustavate lehekülgede ning   omaloomingu rubriikide avaldamine ajakirjas Hea Laps 2007. aastal  198 000

Jumalikud Ilmutused OÜ  Jürgen Rooste poeemide raamatu kirjastamine  20 000

Jumalikud Ilmutused OÜ  Kirjandusürituste sarja korraldamine Pärnus  10 000

KG Sihtasutus  KG Õpilasakadeemia raames loengute pidamine teaduse populariseerimiseks ja   koolituskulude katmine  5000

Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ  Laulvate kirjanike heliplaadi tekstivihiku väljaandmine  8500

Kirjastus Ilmamaa UÜ  Mall Hiiemäe “Sõnajalg õitseb” väljaandmine “Eesti mõtteloo” sarjas  40 000

Kirjastus Verb OÜ  Attila Józsefi “Raudtee ääres. Valik luulet Ellen Niidu tõlkes” trükkimine  20 000

Kirjastusühistu Faatum TÜ  Henn-Kaarel Hellati luulekogumiku “Salve” väljaandmine  5000

Kultuurileht SA  Keele ja Kirjanduse 2007. a honorarifond  480 000

Kultuurileht SA  Loomingu 2007. a autorihonorarid  600 000

Kultuurileht SA  Tähekese honorarifondi suurendamine  135 000

Luunja Vallavalitsus  K. E. Söödi nimeline lasteluule aastaauhind ja Luunja XVIII kirjanduspäeva korraldamine  10 000

Miredita MTÜ  Kirjandusliku seltsi Uglõ luule- ja proosakogumiku väljaandmine  30 000

Morgensterni Selts  Seltsi toimetiste III köite väljaandmine  24 000

Norvik Press LTD  Viivi Luige “Ajaloo ilu” väljaandmine inglise keeles  58 469

Originaalne Keskus OÜ  2007. a autorihonoraride  25 000

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium  Kirjandusnädala “O. Luts 120” organiseerimine ja läbiviimine Gümnaasiumis  5000

Palamuse Rahvamaja  Madis Kõivu etenduse “Tali” lavastamine Oskar Lutsu 120. sünniaastapäeva   tähistamiseks  5000

Tallinna Bibliofiilide Klubi MTÜ  “30 aastat Tallinna Bibliofiilide Klubi” väljaandmine  20 000

Tallinna Ülikool  Oklahoma ülikooli kirjandusprofessori V. B. Leichi sõit Eestisse ja   esinemine Tallinnas ja Tartus  15 000

Teaduse ja Kultuuri

Sihtasutus Domus Luuletaja ja teoloogi Paul Gerhardti 400. sünniaastapäeva tähistamine Dorpatensis  teaduskonverentsi ja näitusega  15 000

Tuum OÜ  Aare Pilve luulekogu “Näoline” kirjastamine  10 000

Tuum OÜ  Kärt Hellerma novellikogu “Ma armastasin David Copperfieldi”   kirjastamine ja autoristipendium  20 000

Värske Rõhk MTÜ  MTÜ tegevustoetus ning ajakirja Värske Rõhk numbrite toimetamine ja trükkimine  213 740

 

 

KUJUTAVA JA RAKENDUSKUNSTI SIHTKAPITAL

 

Abel, Tiina  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2006: Kumu ekspositsiooni   “Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni (Varamu)” ja näituse   “Modernismiaja klassikud. Andrus Johani ja Kaarel Liimand” kureerimise ees   40 000

Alalooga, Erik  Isikunäituse korraldamine Tartu Kunstimajas  7000

Alesmaa, Kadri  Näituse “Inimeste elust II” korraldamine Draakoni galeriis  5000

Allsalu, Vano  Kunstikeskus.ee struktuuri ja kujunduse uuendamine ning programmeerimine  12 000

Eesmaa, Eve  Materjalide ostmine näitusetööde teostamiseks  3000

Ehasalu, Pia  Monograafia käsikirja trükkimine  10 000

Eiche, Kaisa  Kahe installatsiooni teostamine Rael Artel Gallerys Andreas W kuraatoriprojekti raames  3000

Einasto, Heli   Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Ektermann, Maarin  Liisi Eelmaa näituse korraldamine Y-galeriis  10 000

Essenson, Katrin  RadioLocali käivitamine  6000

Farkas, Denes  Isikunäituse “Roheline diagonaal” korraldamine Hobusepea galeriis  10 000

Hirv, Piret  Kullassepatöö õpiku koostaja stipendium  6000

Härm, Anders  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Härm, Anders  Tallinna XIV graafikatriennaali kuraatorinäituse teostamine  30 000

Jaanisoo, Villu   “Toolid 1-2” ja nende varaliste autoriõiguste üleandmine EKMile 100 000

Joonas, Andrus  Isikunäituse korraldamine Pärnu Kunstnike Maja galeriis  6000

Joonas, Andrus  Osalemine moodsa kunsti festivalil  2600

Jõgeva, Sandra  Rühmituse Pink Punk näituse “Pink Punk is not dead!” korraldamine Draakoni galeriis  10 000

Jõgi, Eha-Pilvi  Objektide “Kahekesi” ja nende varaliste autoriõiguste üleandmine   Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumile  17 000

Jürves, Triinu  Linnagalerii Noolegrupi näituse ettevalmistamine  8000

Kaljo, Kai  Osalemine näitusel Berliinis  5000

Kaljo, Kai  Töövahendite ostmine  23 990

Kalman, Karin  Isikunäituse ettevalmistamine ja korraldamine koos Urmas Bereczkiga  9000

Kalve, Toomas  Loomingulise töö ja näitusetegevuse jätkamine  7000

Kangro, Kirke  Näituse “Skulptuur räägib: võim ja vabadus” kuraatori stipendium  10 000

Kard, Elin  Näituse “Skulptuur räägib: võim ja vabadus” kuraatori stipendium  10 000

Kartau, Mari  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Kask, Jüri  Isikunäituseks ettevalmistamine  7000

Kaus, Jan  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Keller, Raul  Residentuur Inglismaal Margate’is (elamiskulud)  7000

Kelomees, Raivo  Uurimuse teostamine ja resideerimine Karlsruhe ZKMi juures  15 000

Kilmi, Jaak  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Kivaste, Jaanus  Tekstipõhise kunstinäituse korraldamine  50 000

Kivihall, Pille  Installatsioonnäitus “Jäätee” korraldamine Draakoni galeriis  5000

Kohtla, Ingrid  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Konno, Kaili-Angela Isikunäituse “Armu aeg” korraldamine Draakoni galeriis  6000

Koppel, Mara  Töövahendid isikunäituse korraldamiseks Hobusepea galeriis  7000

Kruusamäe, Ilmar  Kruusamäe hüperrealistlikku loomingut tutvustava trükise väljaandmine  20 000

Kuldkepp, Leili  Objektide “Hingekuju. Inimlik tõde” ja “Hingekuju. Halastust ei ole”   ning nende varaliste autoriõiguste üleandmine Eesti Tarbekunsti- ja   Disainimuuseumile  40 000

Kuldkepp, Leili  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2006: isikunäitus   Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis sarjas “Klassikud”  40 000

Kuul, Maile  Rahvusraamatukogus ning Teatri- ja Muusikamuuseumis asuvate   heliplaadiümbriste skaneerimine  2500

Kuusk, Laura  Vaala galerii üür grupinäituse “Kohatud” korraldamiseks  5000

Kuuskemaa, Jüri  Kadrioru kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate   loengute pidamine  1000

Käesel, Tiina  Seminaril “Asjade seis 2007” ettekande pidamine  500

Künnapu, August  Töövahendid Hobusepea galerii näituse ettevalmistamiseks  4000

Laanemaa, Mari-Liis  Näituse “Piparkoogimaania” korraldamine  5000

Lamp, Ene  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate   loengute pidamine  1000

Laurits, Kristiina  Näituse korraldamine Hopi galeriis  3540

Lepp, Mart  Näituse “Hugo Mugasto 100” kataloogi väljaandmine  15 000

Levin, Mai  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate   loengute pidamine  1000

Liiv, Elo-Katre  Osalemine Kirgiisias Biškeki rahvusvahelisel näitusel “Transit-South Pole”  12 000

Liivat, Lola  Loominguline toetus näitusetegevuseks  5000

Lillemets, Ernst  Ann Audova loomingu esimese valiknäituse ettevalmistamine  7000

Lindoja, Maris  Tallinna XIV graafikatriennaali graafilise disaini teostamine  30 000

Linnap, Peeter  Prof Jay Ruby kutsumine Eestisse prof Peeter Linnapi Tartu ülikooli   doktoritöö oponeerimiseks  17 500

Linnap, Peeter  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Lobjakas, Kai  Seminaril “Asjade seis 2007” ettekande pidamine  500

Lõhmus, Eda  Isikunäituse korraldamine Artdepoo galeriis  8000

Lõhmus, Leho  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate loengute pidamine  1000

Melesk, Helen  Täiendusõppe jätkamine Hollandis Utrechti Kõrgemas Kunstikoolis  10 000

Merrild, Anette  Teose “The Room” ning selle varaliste autoriõiguste üleandmine EKMile  65 940

Mikoff, Mare  Loominguline stipendium  10 000

Milistver, Karen  Hispaanias toimunud kingakonkursi näituse külastamine  4720

Minka, Siiri  Tarmo Salini ja Siiri Minka ühisnäituse korraldamine Draakoni galeriis  5000

Monko, Marge  Uute näitusekoopiate tegemine Soome Fotomuuseumi näituseks  15 000

Murre, Aleksandra  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate loengute pidamine  800

Mäekallas, Andres  Teose “Sütevaka. Metamorfoos” ja selle varaliste autoriõiguste   üleandmine Tartu Kunstimuuseumile  40 000

Mälk, Kadri  Seminaril “Asjade seis 2007” ettekande pidamine  500

Mälk, Kadri  Objektide “Ohvriplaadid I – IV” ja nende varaliste autoriõiguste   üleandmine Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumile  102 000

Mölder, Krista  Isikunäituse korraldamine Hobusepea galeriis  9000

Nagel, Karl-Kristjan Karl Nageli ja Tiiu Rebase ühisnäituse korraldamine Vaala galeriis 5000

Ojaver, Jüri  Ettevalmistus isikunäituseks Hobusepea galeriis ja esinemine Venemaal Kaliningradis  10 000

Olbri-Kaarna, Kai-Mai  Osalemine rahvusvahelisel akvarellinäitusel “Balti sillad”  1500

Ole, Kaido  Isikunäituse korraldamine Artdepoo galeriis  25 000

Ollisaar, Aet  Näituse “Ajastatud unenäod” korraldamine Hopi galeriis  6000

Paap, Kristi  Grupinäituse (K. Paap, K. Rannik, K. Tiitsar ja M. Valdma)   “Luba kasvada suureks III” korraldamine Müncheni galeriis 84Gz  5790

Pajos, Priit  Näitus Helsingi eragaleriis Dix (transpordikulud ja laevapiletid)  7000

Pajos, Priit  Teose “Süütaja” ja selle varaliste autoriõiguste üleandmine Tartu Kunstimuuseumile 55 000

Palgi, Maris  TÜ maalikunsti 3+2 magistrantide näitusel (tööpealkirjaga “Hoone”)   osalemine Y-galeriis  3000

Palis, Reet  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad”   kaasnevate loengute salvestuse üleskirjutamine ja toimetamine  2400

Paris, Mall  Isikunäituse “Story” ettevalmistamine Draakoni galeriis ja materjalide ostmine  5000

Pedanik, Martin  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2006: NO99 teatri plakatite ja   trükiste graafiliste lahenduste ning klubi Bashment järjepideva kvaliteetse   klubigraafika eest  40 000

Pennanen, Anu  Teose “You don’t realize it used to be different” ja selle varaliste   autoriõiguste üleandmine EMile  78 507

Polli, Kadi  Kunstiteaduslike Uurimuste artikli kirjutamine  10 000

Porri, Anneli  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Randmäe, Koit  Õpingud Gerrit Rietveldi Akadeemias (õppekulud)  10 000

Rannik, Kaire  Grupinäituse (K. Paap, K. Rannik, K. Tiitsar ja M. Valdma)   “Luba kasvada suureks III” korraldamine Münchenis galeriis 84Gz  5791

Raud, Rosita  Hiina kaasaegse kunsti näituse “City expressions” kujundamine  10 000

Rebane, Tiiu  Tiiu Rebase ja Karl Nageli ühisnäituse korraldamine Vaala galeriis 5000

Reio, Aare  Fotoprojekti “V.A (Visual allusions)” korraldamine Artdepoo galeriis  7000

Risthein, Helena  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad”   kaasnevate loengute pidamine  1000

Rodgers, Anne Daniela  Kunstihoone galerii näituse “Pidusöök. Janu” ettevalmistamine  8000

Rodgers, Paul  Hobusepea galerii näituse ettevalmistamine  8000

Saadoja, Tõnis  Teose “Mainstream” ja selle varaliste autoriõiguste üleandmine EKMile  60 000

Saadoja, Tõnis  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2006:   edukas näitusetegevus 2006. aastal  40 000

Saareväli, Elis  Näituse korraldamine Vaala galeriis  14 000

Salin, Tarmo  Tarmo Salini ja Siiri Minka ühisnäituse korraldamine Draakoni galeriis  5000

Sarapu, Maret  Enesetäiendus USAs (Creative Glass Center of America)  17 500

Siib, Liina  Loominguline stipendium  10 000

Siib, Liina  Fotoinstallatsiooni ja selle varaliste autoriõiguste üleandmine EKMile  90 000

Soans, Hanno  Kumu näitust “Kogutud kriisid” täiendava kultuuriklubi loengutasu  2000

Sokk, Marili  Linnagalerii Tiit Soku näituse “Alter Egode Agentuur” ettevalmistamine  8000

Soosalu, Kadi  Videole “Tahapanija” subtiitrite valmistamine ja festivalidele saatmine  5000

Stahl, Kai  Kunstiteaduslike Uurimuste artikli kirjutamine  10 000

Summatavet, Kärt  Isikunäituse korraldamine Kristjan Raua majamuuseumis  5000

Taidre, Karin  Boriss Uvarovi näituse organiseerimine ja läbiviimine Vaala galeriis  8000

Taimla, Siiri  Tööde teostamine näitusele “Depressioon”  8000

Tali, Margaret  Helsingi Ülikoolis kunstiajaloo seminaril osalemine (sõidukulud ja ööbimine)  1250

Tali, Margaret  Kunstiteaduslike Uurimuste artikli kirjutamine  10 000

Tamm, Ellen  Kullassepatöö õpiku koostaja stipendium  9000

Tamm, Leila  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad” kaasnevate loengute pidamine  800

Tammi, Mari-Liis  Näituse “Skulptuur räägib: võim ja vabadus” kuraatori stipendium  10 000

Teder, Annika  Objekti “Sild” ja selle varaliste autoriõiguste üleandmine   Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumile  16 000

Tees, Katrin  Kieli III “Ars Baltica” triennaalil osalemine  2600

Thurlow, Vappu  Artiklikogumiku väljaandmine  20 000

Tiitsar, Ketli  K. Paap, K. Rannik, K. Tiitsar ja M. Valdma grupinäituse   “Luba kasvada suureks III” korraldamine galeriis 84Gz Münchenis  5790

Toomik, Jaan  Kumus isikunäituse ettevalmistamine  50 000

Tralla, Mare  Doktorantuur Westmisteri ülikoolis  41 000

Tross, Taje  Pärnu Kunstide Maja isikunäituse ettevalmistamine  5000

Undusk, Maarja  Installatsioonnäituse “Jäätee” korraldamine Draakoni galeriis  5000

Undusk, Maarja  Seminaril “Asjade seis 2007” ettekande pidamine  500

Valk, Kelli  Näituseprojekti “Mida suudab vaimujõud vägivalla vastu?” galerii üür  3000

Varblane Reet  Seminaril “Asjade seis 2007” ettekande pidamine  500

Vasserman, Benjamin  Tööde teostamine ja saatmine rahvusvahelistele näitustele Malaisiasse,   Taisesse ja Jaapanisse   2550

Veegen, Katrin  Isikunäituse “Varsti” korraldamine Hopi galeriis  6000

Veermäe, Ivar  Tallinna noorte kunstnike biennaali raames näituse materjalide ost ja vormistus  20 000

Vihalem, Johanna-Mai  Johanna-Mai Vihalemi ja Joosep Metslangi isikunäituse korraldamine Kanuti gildis  7000

Viik, Urmas  Isikunäituse “Hirmu moodul” korraldamine Tallinna Kunstihoone galeriis  15 000

Viirelaid, Ville Karel  Isikunäituse korraldamine Draakoni galeriis  13 000

Viires, Evi  Näitustel osalemine 2007. aastal  5000

Viires, Evi  Teoste “Pühendus I” ja “Pühendus II” ning nende varaliste autoriõiguste   üleandmine Tartu Kunstimuuseumile  16 000

Visnap, Jaak  Näituse “Inimeste elust II” korraldamine Draakoni galeriis  5000

Vseviov, David  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad”   kaasnevate loengute pidamine  1000

Eesti Akvarellistide Ühendus  Näituseprojekti “Akvarellilised valikud” korraldamine  5000

Eesti Instituut  Ajakirja Estonian Art väljaandmine  45 000

Eesti Klaasikunstnike Ühendus MTÜ  Näituse “Eesti klaasikunst 70 – 10 aasta paremik” korraldamine   Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis  15 000

Eesti Kujundus-graafikute Liit  Liidu aastanäituse korraldamine Kunstihoone galeriis  10 000

Eesti Kunstiakadeemia  Lisastipendiumid EKA üliõpilastele 2006/07. õa kevadel välismaal õppijatele  185 000

Eesti Kunstiakadeemia  EKA joonistamise õppetooli õppejõudude täienduskoolitus 2006/2007. õa  15 000

Eesti Kunstiakadeemia  EKAs tsükliõppenädala loengukursuse organiseerimine  14 300

Eesti Kunstiakadeemia  Chaumont’i disainifestivali külastus  12 000

Eesti Kunstiakadeemia  Dolores Wilberi (USA) performance’i-workshop’i korraldamine EKAs 13 000

Eesti Kunstiakadeemia  Erki moe-show korraldamine Salme kultuurikeskuses  45 000

Eesti Kunstiakadeemia  Tallinna Moemaja retrospektiivnäituse korraldamine  25 000

Eesti Kunstiakadeemia  Osalemine Frankfurdis messil “Heimtextil”  20 000

Eesti Kunstiakadeemia  EKA galerii valgustus, siinid, siinitarvikud  29 000

Eesti Kunstiakadeemia  EKA maaliüliõpilaste nädalase Londoni kursuse juhendaja ja lektori stipendiumid  8800

Eesti Kunstimuuseum  Näituseprojekti “Herman Talvik 100” läbiviimine  25 000

Eesti Kunstimuuseum  Kadrioru Kunstimuuseumi näitusega “Vene valitsejad”   kaasnevate loengute pidamine  2000

Eesti Kunstimuuseumi   Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2006: Hariduskeskus  2006. aasta haridusprogrammide väljatöötamine ja edukas läbiviimine Kumus  20 000

Eesti Kunstiteadlaste Ühing  Kunstiteaduslikke Uurimuste väljaandmine 2006. a  8500

Eesti Kunstnike Liit  Liidu aastanäituse “Elamise kunst” korraldamine Tallinna Kunstihoones ja G-galeriis  200 000

Eesti Kunstnike Liit  Videofilm Inge Tederist (tootmine)  25 000

Eesti Litograafia-keskus MTÜ  2007. aasta tegevustoetus  100 000

Eesti Meediakunstnike Ühing MTÜ  Festivali “Transmediale” külastamine  8700

Eesti Nahakunstnike Liit  Disainiaastat tähistava köitenäituse “Draamat” korraldamine rahvusraamatukogus  4500

Eesti Nahakunstnike Liit  Seminari “Asjade seis 2007” korraldamine Kumu auditooriumis  5500

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum  Muuseumi raamatukogu täiendamine uute trükistega  10 000

Eesti Tekstiilikunstnike Liit  Aasta tekstiilikunstniku preemia  6000

Eesti Tekstiilikunstnike Liit  Disaintekstiili näituse “Koer” korraldamine Viljandi Linnagaleriis  4000

Eesti Vabagraafikute Ühendus  Rahvusvahelise graafikakonverentsi “Impact 5” korraldamine  50 000

Johann Köleri Fond SA  Näituse “Lepo Mikko maalid” ettevalmistamine ja läbiviimine   5000

Kaasaegse Kunsti   Erik Alalooga ja Meeland Sepa näituse korraldamine Eesti Keskus SA  Baselis Eesti kultuuripäevade raames  23 500

KTI Üliõpilased MTÜ  KTI talvefoorumi ja müsteeriumi korraldamine ühisüritusena  35 000

Kunstiühing Pallas  Ilda Kamdroni valiknäituse korraldamine Tartu Linnamuuseumis  12 000

Meem MTÜ  Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space’i tegevustoetus  16 000

Mooste Külalis-Stuudio MTÜ  MoKSi külalisateljee 2007. a tegevustoetus  100 000

Muster OÜ  Liina Kalviku isikunäituse korraldamine Draakoni galeriis  6000

Noorte Kunstnike Biennaal  Rahvusvahelise seminari “Translocal Express” korraldamine  43 000

Rahvusvahelise Noorsoo-kirjanduse Nõukogu Eesti Osakond MTÜ  IBBY esindaja sõit Bologna lasteraamatumessile  15 000

Siiditrükikoda MTÜ  Trükilaua ehitamine  12 000

Tallinna Graafika-triennaal SA  Tallinna XIV graafikatriennaali kataloogi koostamine ja väljaandmine  63 678

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Sarawut Chutiwongpeti isikunäituse korraldamine Tallinna Linnagaleriis  4300

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Näituse “New Wave. 21. sajandi eesti kunst” korraldamine  83 000

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Rahvusvahelise prostitutsiooniteemalise näituse “Lits” korraldamine  126 000

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Hiina kaasaegse kunsti näituse “City expressions” korraldamine  20 000

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Valgevene kaasaja kunsti näituse “Soo impeerium” korraldamine  14 000

Tallinna Kunstihoone Fond SA  Näituste korraldamine Kunstihoones ja galeriides  220 000

Tallinna Kunstikool  Kunstikirjanduse ostmine  16 000

Tartu Kunstimuuseum  Muuseumi raamatukogule kunstikirjanduse ostmine  7000

Tartu Kunstnike Liit MTÜ  Näituste korraldamine liidu näitusemaja galeriides  30 000

Tartu Kõrgem Kunstikool  Õppereis Stockholmi mööblimessile ja disaininädalale  16 600

Tartu Kõrgem Kunstikool  Lisastipendium viiele kooli üliõpilasele “Socratese/Erasmuse”   programmi raames välismaal õppimiseks  50 000

Tartu Kõrgem Kunstikool  Kooli raamatukogu täiendamine kunstialase välisperioodikaga  12 000

Tartu Lastekunstikool  Imme Viidalepa tööde raamimine 60. sünnipäeva näituse korraldamiseks  5000

Võru Kultuurimaja Kannel  Alan Proosa ja Triinu Pungitsa ühisnäituse korraldamine Võru Linnagaleriis  10 000

 

Elutöötoetuste väljamaksmine selle eralduse vahenditest

Eelma,Herald 9000

Haggi,Erika 9000

Kanasaar,Mari 9000

Kann,Voldemar 9000

Keerend,Avo 9000

Kersna,Heino 9000

Kormašov,Nikolai 9000

Mölder,Signe 9000

Patune,Minni 9000

Raadik,Haivi 9000

Raudvee,Silvia 9000

Sarapuu,Lembit 9000

Sõmer,Saima 9000

Teder,Inge 9000

Terri,Olga 9000

Tihemets(Viires),Evi 9000

Walter-Berggren,Lea 9000

Vint,Tõnis 9000

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht