Kaitstud ja kaitsmisele tulevad väitekirjad

Katrin Idla

Eike Värk Tartu ÜlikoolKaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), teatriteadusDoktoritöö „Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel”http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27890/vark_eike.pdf?sequence=1Juhendaja: PhD Luule EpnerOponendid: em-prof Lea Tormis, PhD Katri Aaslav-Tepandi Maria Groeneveld Tartu ÜlikoolKaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), politoloogiaDoktoritöö „The Role of the State and Society Relationship in the Foreign Policy Making Process” („Riigi ja ühiskonna suhte roll välispoliitika kujundamise protsessis”)http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27923/groeneveld_maria.pdf?sequence=1Juhendajad: prof Andres Kasekamp ja PhD Aleksandr Astrov (Kesk-Euroopa Ülikool)Oponent: prof Hiski Haukkala (Tampere Ülikool, Soome)

Kaupo Kohv
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Direct and indirect management effects on boreal forest structure and field layer vegetation” („Majandamise otsene ja kaudne mõju boreaalsete metsade struktuurile ja alustaimestikule”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27873/kohv_kaupo.pdf?sequence=1
Juhendaja: PhD Jaan Liira
Oponent: PhD Joachim Strengbom (Rootsi Põllumajandusülikool)

Katrin Laas
Tallinna Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Stochastic Resonance in Harmonic and Fractional Oscillators” („Stohhastiline resonants harmoonilises ja murrulise tuletisega ostsillaatoris”)
Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis E-Ait.
Juhendaja: prof Romi Mankin
Oponendid: prof Teet Örd (Tartu Ülikool) ja
prof Michail D. Todorov (Sofia Tehnikaülikool)

Loreida Timberg
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Spice-Cured Sprats Ripening, Sensory Parameters Development, and Quality Indicators” („Vürtsikilu valmimine, sensoorsete omaduste kujunemine ja kvaliteediindikaatorid”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?807
Juhendaja: prof Toomas Paalme
Oponendid prof Jörg Oehlenschläger (Euroopa Teadusnõukogu) ja prof Joop Luten (Wageningeni Ülikool, Holland)

Ene Reimann
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), neuroteadused
Doktoritöö „Description of the cytokines and cutaneous neuroendocrine system in the development of vitiligo”(„Tsütokiinide ja neuroendokriinse süsteemi osalemine vitiliigo patogeneesis”)
hdl.handle.net/10062/27893
Juhendajad: prof Sulev Kõks ja prof Külli Kingo
Oponent: PhD Päivi Saavalainen (Helsingi Ülikool, Soome)

Kirill Maslov
Tallinna Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Seeing the Blindness: Body and History in Dialogical Relation” („Pimedate nägemine kultuuris: keha ja ajaloo dialoogiline suhe”)
http://e-ait.tlulib.ee/290/1/maslov_kirill.pdf
Juhendaja: prof Jaan Valsiner (Clarki Ülikool, USA)
Oponendid: prof Tania Zittoun (Neuchateli Ülikool,  Šveits) ja prof Hroar Klempe (Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikool)

Kadri Semm
Tallinna Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Milieus in neighbourhood place-making” („Miljööd naabruskonna kohaloomes”)
http://e-ait.tlulib.ee/293/1/semm_kadri.pdf
Juhendaja: prof Hannes Palang
Oponendid: prof Jussi S. Jauhiainen (Turu Ülikool, Soome) ja prof Mikko Lagerspetz (Åbo Akademi, Soome)

Tarmo Velsker
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Design Optimization of Steel and Glass Structures” („Metall- ja klaaskonstruktsioonide optimeerimine”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?810
Juhendajad: prof Martin Eerme ja PhD Jüri Majak
Oponendid: PhD Andrei Aniskevitš (Läti Ülikool) ning PhD Toomas Lepikult (Eesti Infotehnoloogia Kolledž)

Karl Kruusamäe
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Deformation-dependent electrode impedance of ionic electromechanically active polymers” („Ioonsete elektromehaaniliselt aktiivsete polümeeride deformatsioonist sõltuv elektroodi impedants”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/28066
Juhendajad: PhD Andres Punning ja PhD Alvo Aabloo
Oponendid: Jonathan Rossiter (Bristoli Ülikool, Suurbritannia) ja Mart Min (Tallinna Tehnikaülikool)

Mart Jüssi
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), loomaökoloogia
Doktoritöö „Living on an edge: land-locked seals in changing climate” („Elu ääre peal: sisemerede hülged muutuvas kliimas”)
http://www.ut.ee/et/uritused/mart-jussi-living-edge-land-locked-seals-changing-climate
Juhendajad: prof Alar Karis ja PhD Tero Härkönen (Rootsi Loodusmuuseum)
Oponent: prof Rune Dietz (Aarhusi Ülikool, Taani)

Maarja Siiner
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), meedia ja kommunikatsioon
Doktoritöö „Towards a More Flexible Language Policy: A Comparative Analysis of Language Policy Design in Denmark and Estonia”
http://www.ut.ee/et/uritused/maarja-siiner-towards-more-flexible-language-policy-comparative-analysis-language-policy
Juhendaja: prof Triin Vihalemm
Oponent: dr Gabrielle Hogan-Brun (Bristoli Ülikool, Ühendkuningriik ja Baseli Ülikool, šveits)

Andres Kuusk
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Financial contagion during times of crisis: a meta-analysis based approach with special emphasis on CEE economies”(„Finantskriiside nakkuslikkus: meta-analüütiline lähenemine rõhuasetusega Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28039/kuusk_andres.pdf?sequence=1
Juhendaja: prof Tiiu Paas
Oponendid: prof Armin Rohde (Greifswaldi Ülikool, Saksamaa) ja PhD Kadri Männasoo (Tallinna Tehnikaülikool)

Hanno Jaakson
Eesti Maaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), loomakasvatus
Doktoritöö „Insulin resistance in dairy cows in reference to breed, body condition and milk yield” („Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu toitumuse ja piima toodanguga”)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Juhendajad: em-prof Olav Kärt ja PhD Katri Ling
Oponent: prof Jürgen Rehage (Hannoveri Veterinaarmeditsiini Ülikool, Saksamaa)

Reedel, 14. detsembril

Jelena Sokk
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), liikumis- ja sporditeadused
Doktoritöö „Shoulder function in patients with frozen shoulder syndrome: the effect of conservative treatment and manipulation under general anaesthesia” („Õlaliigese ja õlavöötme lihaste funktsionaalse seisundi muutused adhesiivse kapsuliidiga patsientidel konservatiivse ravi ja redressiooni mõjul”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28094/sokk_jelena.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub kl 12 Tartus Ülikooli 18 TÜ senati saalis.
Juhendaja: prof Mati Pääsuke
Oponent: prof Alvis Paeglitis (Läti Spordihariduse Akadeemia)

Madis Tiik
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Access Rights and Organizational Management in Implementation of Estonian Electronic Health Record System” („Pääsuõiguste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamine Eesti tervise infosüsteemi näitel”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?813
Kaitsmine toimub kl 13 Tallinnas TTÜ ruumis VI-201.
Juhendajad: em-prof Heidi-Ingrid Maaroos ja PhD Peeter Ross
Oponendid: prof Johan Berglund (Blekinge Tehnoloogiainstituut Karlskronas, Rootsi) ja prof Peeter Lorents (EBS)

Marion Pajumets
Tallinna Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Post-Socialist Masculinities, Identity Work, and Social Change: An Analysis of Discursive (Re)Constructions of Gender Identity in Novel Social Situations” („Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades”)
http://e-ait.tlulib.ee/294/1/pajumets_marion.pdf
Kaitsmine toimub kl 14 Tallinnas Uus-Sadama tn 5, Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213.
Juhendajad: prof Jeff Hearn (Hankeni Majanduskool, Soome) ja PhD Leeni Hansson
Oponendid: PhD Raili Marling (Tartu Ülikool) ja prof Artūras Tereškinas (Vytautas Suure Ülikool, Leedu)

Esmaspäeval, 17. detsembril

Triin Lõbus
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Aja kujutamine hispaaniakeelses narratiivis. Loomaailma konstrueerimine keele ajavormide kaudu” („La representación del tiempo narrativo en español. La construcción del mundo del relato a través de las formas temporales lingüísticas”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28133/l6bus_triin.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub kl 14 Tartus TÜ peahoone senati saalis.
Juhendajad: PhD Silvi Tenjes ja prof Jüri Talvet
Oponendid: prof Jukka Havu (Tampere Ülikool, Soome) ja prof Tiina Kirss (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut)

Teisipäeval, 18. detsembril

Kai Ginter
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), hüdrobioloogia
Doktoritöö „The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes” („Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes”)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Kaitsmine toimub kl 10 Tartus Veski tn 4 seminariruumis.
Juhendajad: PhD Külli Kangur, PhD Andu Kangur ja PhD Peeter Kangur
Oponent: PhD Jiří Peterka (Hüdrobioloogia Instituut, Biology Centre AS CR v.v.i, Tšehhi Vabariik)

Enar Reilent
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Whiteboard Architecture for the Multi-agent Sensor Systems” („Tahvelarhitektuur multi-agent sensorsüsteemide jaoks”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?815
Kaitsmine toimub kl 10 Tallinnas Raja tn 15 ruumis IT-209.
Juhendaja: prof Tanel Tammet
Oponendid: prof Juha Röning (Oulu Ülikool, Soome) ja prof Mihhail Matskin (KTH, Rootsi)

Kaupo Toom
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), energiakasutus
Doktoritöö  „Possibilities for balancing wind generators output power” („Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus”)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Kaitsmine toimub kl 12 Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis A-202.
Juhendaja: prof Andres Annuk
Oponent: PhD Emmanuel Karapidakis (Kreeta Tehnoloogiainstituut)

Rene Freiberg
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), hüdrobioloogia
Doktoritöö „How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?” („Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit?”)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Kaitsmine toimub kl 12 Tartus Veski tn 4 seminariruumis.
Juhendajad: PhD Arvo Tuvikene ja PhD Ilmar Tõnno
Oponent: prof Martin Dokulil (Austria Teaduste Akadeemia)

Kolmapäeval, 19. detsembril

Liis Rebane
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), füüsika
Doktoritöö „Measurement of the W → τν cross section and a search for a doubly charged Higgs boson decaying to τ-leptons with the CMS detector” („W → τν ristlõike mõõtmine ja τ-leptoniteks laguneva topeltlaetud Higgsi bosoni otsimine CMSi eksperimendis”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28142/rebane_liis.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub Tartu Ülikoolis.
Juhendajad: prof Alessandro Strumia ja prof Martti Raidal
Oponendid: PhD Oksana Smirnova (Lundi Ülikool, Rootsi) ja prof Rein-Karl Loide (Tallinna Tehnikaülikool)

Neljapäeval, 20. detsembril

Karin Täht
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), psühholoogia
Doktoritöö doktoritööd „The cross-cultural view on students’ motivation to learn” („Õpilaste õpimotivatsioon erinevates kultuurides”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28154/taht_karin_2.pdf?sequence=5
Kaitsmine toimub kl 10.15 Tartus TÜ senati saalis.
Juhendaja: PhD Olev Must
Oponent: prof Jari-Erik Nurmi (Jyväskylä Ülikool, Soome)

Jürgen Aosaar
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), metsandus
Doktoritöö „The development and biomass production of grey alder on abandoned agricultural land in relation to nitrogen and carbon dynamics” (“Endisele põllumaale rajatud hall-lepikute areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika”)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.
Kaitsmine toimub kl 10 Tartus Kreutzwaldi 64–100.
Juhendaja: PhD Veiko Uri
Oponent: D.Sc. Jyrki Hytönen (Soome Metsauuringute Instituut, Soome)

Tiina Hain
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Characteristics of Portland Cements for Sulfate and Weather Resistant Concrete” („Sulfaadi- ja ilmastikukindla betooni tootmiseks vajalike portlandtsementide iseloomulikud parameetrid”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?809
Kaitsmine toimub kl 14 Tallinnas TTÜ ruumis X-212.
Juhendaja: prof Lembi-Merike Raado
Oponendid: em-prof Asko Sarja (Innokas Consulting, Soome) ja prof Diāna Bajāre (Riia Tehnikaülikool, Läti)

Marina Kostina
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Reliability Management of Manufacturing Processes in Machinery Enterprises” („Tootmisprotsesside usaldusväärsuse haldamine masinaehituse ettevõtetes”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?812
Kaitsmine toimub kl 14 Tallinnas TTÜ ruumis V-215.
Juhendaja: PhD Tatjana Karaulova
Oponendid: prof Andrzej Jardzioch (Lääne-Pommeri Tehnoloogiaülikool, Poola), PhD Marcin Krolikowski (Lääne-Pommeri Tehnoloogiaülikool, Poola) ja
PhD Olev Eljas (Software Engineering Center OÜ, Eesti)

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht