Kaitstud ja kaitsmisele tulevad väitekirjad

Katrin Idla

Reet Alas Tartu Ülikool Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), prantsuse keel ja kirjandusDoktoritöö „Eesti ja prantsuse keele tingiva kõneviisi tähendused. Kontrastiivuurimus tõlketekstide ja võrreldava korpuse põhjal” http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27271/alas_reet.pdf?sequence=4 Juhendaja: PhD Anu Treikelder Oponendid: PhD Eva Havu (Helsingi Ülikool, Soome) ja PhD Heete Sahkai (Eesti Keele Instituut) Robert Krimmer Tallinna Tehnikaülikool Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD) Doktoritöö „The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How it Affects Democracy” („E-hääletamise evolutsioon: miks kasutatakse hääletamistehnoloogiat ja kuidas see mõjutab demokraatiat”) http://digi.lib.ttu.ee/i/?798 Juhendaja: prof Wolfgang DrechslerOponent: prof Thad Hall (Utah Ülikool, USA) ja prof Ülle Madise (Tartu Ülikool)

Petri-Jaan Lahtvee
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Quantitative omics-level analysis of growth rate dependent energy metabolism in Lactococcus lactis” („Kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuv Lactococcus lactis’e energiametabolismi analüüs”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?800
Juhendajad: prof Raivo Vilu ja PhD Kaarel Adamberg
Oponendid: PhD Ana Rute Neves (Taani Tehnikaülikool) ning PhD Martijn Bekker (The Coca Cola Company, Holland)

Kadri Koorem
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „The influence of abiotic and biotic factors on small-scale plant community patterns and regeneration in boreonemoral forest” („Abiootiliste ja biootiliste tegurite väikeseskaalalise varieerumise mõju metsa alustaimestiku struktuurile ja koosseisule”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27543/koorem_kadri.pdf?sequence=1
Juhendaja: PhD Mari Moora
Oponent: prof Guillaume Decocq (Jules Verne’i Picardie Ülikool, Prantsusmaa)

Irja Kivimägi
Eesti Maaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), entomoloogia
Doktoritöö „The effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects” („Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile”)
http://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/788/Thesis_PhD_Irja_Kivimagi_2012.pdf?sequence=1
Juhendaja: PhD Luule Metspalu ja PhD Angela Ploomi
Oponent: prof habil. Vincas Būda (Vilniuse Ülikool, Leedu)

Lauri Sikk
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), keemia
Doktoritöö „Sonogashira ristkondensatsioonireaktsiooni arvutuslik uurimine”
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27360/sikk_lauri.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof Peeter Burk ja PhD Jaana Tammiku-Taul
Oponent: PhD Zoltán Novák (Eötvös Lorándi Ülikool, Ungari)

Liis Andresen
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), geneetika
Doktoritöö „Regulation of virulence in plant-pathogenic pectobacteria” („Virulentsusgeenide regulatsioon Pectobacterium’i perekonda kuuluvates taimekahjurites”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27542/andresen_liis.pdf?sequence=1
Juhendaja: PhD Andres Mäe
Oponent: PhD Guy Condemine (Prantsusmaa Rahvuslik Teadusuuringute Keskus, CNRS, Prantsusmaa)

Vitali Retšnoi
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), matemaatika
Doktoritöö „Vector fields and Lie group representations” („Vektorväljad ja Lie rühma esitused”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27463/retnoi_vitali.pdf?sequence=1
Juhendaja: em-prof Maido Rahula
Oponendid: prof Vladimir Balan (Bukaresti Polütehniline Ülikool, Rumeenia) ja PhD Kaarin Riives-Kaagjärv (Eesti Maaülikool)

Sven Seiler
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Laboratory as a Service – A Holistic Framework for Remote and Virtual Labs” („Laboratoorium kui teenus – kaug- ja virtuaallaborite holistiline raamistik”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?799
Juhendajad: prof Rein Laaneots ja PhD Raivo Sell
Oponendid: PhD Alar Kuusik (ELIKO ), prof Eric Coatanéa (Aalto Ülikool, Soome) ja prof Dana Dobrovská (Tšehhi Tehnikaülikool)

Kerti Orumets
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Molecular mechanisms controlling intracellular glutathione levels in baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae and a random mutagenized glutathione over-accumulating isolate” („Rakusisesed glutatiooni taset kontrollivad molekulaarsed mehhanismid pagaripärmis Saccharomyces cerevisiae ja selle juhuslikul mutageneesil saadud glutatiooni üleakumuleerivas isolaadis”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?795
Juhendaja: PhD Ildar Nisamedtinov
Oponendid: prof Heikki Ojamo (Aalto Ülikool, Soome) ja prof Andrei A. Sibirny (Ukraina Teaduste Akadeemia)

Karita Raudkivi
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), analüütiline keemia
Doktoritöö „Neurochemical studies on inter-individual differences in affectrelated behaviour of the laboratory rat” („Indiviididevahelised erinevused rottide afektiivses käitumises: neurokeemilised uuringud”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream handle/10062/27712/raudkivi_karita.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof, MD Jaanus Harro ja prof Ivo Leito
Oponent: prof Artur Swiergiel (Gdanski Ülikool, Poola)

Anu Laanemets
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), skandinavistika
Doktoritöö „Passiiv taani, norra ja rootsi keeles: kõne- ja kirjakeele korpusepõhine uurimus”
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27711/laanemets_anu.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof Elisabet Engdahl (Göteborgi Ülikool, Rootsi) ja prof Frans Gregersen (Kopenhaageni Ülikool, Taani)
Oponendid: prof Marketta Sundman (Turu Ülikool, Soome) ja PhD Tanya Karoli Christensen (Kopenhaageni Ülikool, Taani)

Hiie Nõlvak
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Influence of qPCR workflow on target gene enumeration from environmental samples in the case of bioremediation potential estimation” („Kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni modifikatsioonide mõju märklaudgeeni kvantifitseerimisele keskkonnaproovidest bioremediatsiooni hindamisel”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27713/n6lvak_hiie.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof Ain Heinaru ja prof Jaak Truu
Oponent: prof Olli Tuovinen (Ohio Ülikool, USA)

Liisa Arike
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Quantitative Proteomics of Escherichia coli: From Relative to Absolute Scale” („Kvantitatiivne Escherichia coli proteoomika: relatiivsetest numbritest absoluutsete kogusteni”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?804
Juhendajad: PhD Kaarel Adamberg, prof Raivo Vilu ja PhD Lauri Peil (Edinburghi Ülikool, Ühendkuningriik)
Oponendid: PhD Matthias Selbach (Max Delbrücki Molekulaarmeditsiini Keskus, Saksamaa) ja PhD Jaanus Remme (Tartu Ülikool)

Kerli Raaper
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), veterinaarepidemioloogia
Doktoritöö „Epidemiology, impact on herd health and control of bovine herpesvirus 1 in Estonian dairy cattle herds” („Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades”)
http://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/793/Kerli_Raaperi_DOThesis2012.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 23. novembril kl 10 Tartus Kreutzwaldi 62 ruumis A-201
Juhendajad: prof Arvo Viltrop ja prof Toomas Orro
Oponent: PhD Gerdien van Schaik (GD Loomaterviseteenistus, Holland)

Kairi Otto
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Deposition of In2S3 Thin Films by Chemical Spray Pyrolysis” („In2S3 õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?801
Kaitsmine toimub teisipäeval, 27. novembril kl 14 Tallinnas TTÜ ruumis VI-201
Juhendaja: PhD Malle Krunks
Oponendid: PhD Kaupo Kukli (Tartu Ülikool) ja PhD Imre Miklós Szilágyi (Budapesti Tehnika- ja Majandusülikool, Ungari)

Marko Kääramees
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD) Doktoritöö „A Symbolic Approach to Modelbased Online Testing” („Mudelipõhine onlinetestimine, kasutades sümbolarvutust”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?806
Kaitsmine toimub kolmapäeval, 28. novembril kl 10 Tallinnas Akadeemia tee 21 TTÜ Küberneetika Instituudi ruumis B101
Juhendajad: prof Jüri Vain ja Michael Reichhardt Hansen (Taani Tehnikaülikool)
Oponendid: prof Keijo Heljanko (Aalto Ülikool, Soome) ja PhD Margus Veanes (Microsoft Research, USA)

Jane Klavan
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Evidence in Linguistics: CorpusLinguistic and Experimental Methods for Studying Grammatical Synonymy” („Korpuslingvistilised ja eksperimentaalsed meetodid grammatilise sünonüümia uurimisel”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27865/klavan_jane.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub neljapäeval, 29. novembril kl 14.15 Tartus Ülikooli 18 TÜ peahoone auditooriumis 139
Juhendajad: PhD Ilona Tragel ja PhD Dagmar Divjak (Sheffieldi Ülikool, Ühendkuningriik)
Oponent: prof Ewa Dąbrowska (Northumbria Ülikool, Ühendkuningriik)

Anna Mihhalevski
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Rye sourdough fermentation and bread stability” („Rukkitaina hapendamine ja leiva vananemine”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?805
Kaitsmine toimub neljapäeval, 29. novembril kl 10.30 Tallinnas TTÜ ruumis VII-226
Juhendaja: prof Toomas Paalme
Oponendid: prof Hannu Salovaara (Helsingi Ülikool, Soome) ja prof Rimantas Venskutonis (Kaunase Tehnikaülikool, Leedu)

Kertu Rünkorg
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Functional changes of dopamine, endopioid and endocannabinoid systems in CCK2 receptor deficient mice” („Dopamiini, endopioidi ja endokannabinoidi süsteemide funktsionaalsed muutused CCK2 retseptori puudulikkusega hiirtel”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27868/rynkorg_kertu.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 30. novembril kl 14 Tartus Ravila 19 Biomeedikumi auditooriumis 1006
Juhendajad: prof, MD Eero Vasar ja PhD, MD Vallo Volke
Oponent: MD, PhD Vootele Võikar (Helsingi Ülikool, Soome)

Taavi Viilukas
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Constraints Solving Based Hierarchical Test Generation for Synchronous Sequential Circuits” („Kitsenduste lahendamisel baseeruv hierarhiline testigenereerimine sünkroonsetele järjestikskeemidele”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?803
Kaitsmine toimub reedel, 30. novembril kl 10 Tallinnas TTÜ Arvutitehnika Instituudi ruumis IT-209
Juhendaja: prof Jaan Raik
Oponendid: prof Heinrich Theodor Vierhaus (Brandenburgi Tehnikaülikool, Saksamaa) ja prof Matteo Sonza Reorda (Torino Polütehniline Ülikool, Itaalia)

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht