Püsirahastus elujõulisele kodanikualgatusele

Sümpoosion „Käsi, mis sind toidab” Mooste kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses 25. VIII.

Nagu hiljuti Moostes peetud Eesti sõltumatute kultuurialgatuste sümpoosioni pealkirjast järeldada võib, oli arutlusel ka rahastajate suhe oma „ülalpeetavatega”, kuid peamiselt keerles diskussioon kodanikualgatuse olemuse ning avaliku tunnustuse vajaduse ümber. Vaieldi väikeste huvigruppide hääle legitiimsuse üle esinduskogudes, kuulati uurijate ettekandeid Eesti kodanikualgatuse juurte teemadel ja otsustati, et tuleb edasi töötada käimasoleva riigi kultuuripoliitika alusdokumendi seisukohtade kallal, et anda sinna omaalgtuste huve väljendav sisend.

Moostes osalesid Lõuna-Eesti kultuurikeskuste ja -algatuste juhid, maavalitsuse- ja valdade kultuurispetsialistid ja tippjuhid ning kultuurija sotsiaalvaldkonna uurijad. Esindatud olid Põlva maavalitsus, valdade kultuuritöötajad, Võru instituut, Sänna kultuurimõis, Varbuse muusikamõis, Noor-Eesti loomekeskus, festival „Art ist kuku nu ut”, Tartu loomemajanduskeskus, Eesti trükimuuseum, Taarka pärimusteater, Meleski kultuurivabrik, Vanemuise selts ning Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum. Ümarlaua kutsusid kokku kultuuripoliitika uurija Egge Kulbok-Lattik, kunstikriitik ja projektiruumide algataja Maarin Ektermann ning kultuuritehaste käivitaja ning Eesti trükimuuseumi juhatuse liige Madis Mikkor. Algselt küll kahe eraldi sündmusena kavandatud, sai sümpoosion läbi viidud siiski ühekorraga: ühtseks programmiks tihendati ettekanded ja arutelu omaalgatusliku tegevuse olemuse ning taustsüsteemi üle ning kuulati ära sõltumatute kultuurikeskuste igapäevatöös tõusetunud probleemid.