Möödunud aasta arhitektuurivõistlustest

Jarmo Kauge

Meedia tubli abiga jäävad mullustest arhitektuurisündmustest inimeste teadvusse püsima eelkõige samba- ja Sakala saaga halenaljakad lõpplahendused, mis õnnetute tõrvatilkadena röövisid muidu küllaltki heal arhitektuuriaastal ebaproportsionaalsel määral üldsuse tähelepanu. Ülejäänud, enamasti varasemate konkursside tulemusena valminud suurehitisi ning uusi konkursse saatis aga enamjaolt tagasihoidlik vastukaja, mis on nende ühiskondlikku  olulisust ja arhitektuurset taset silmas pidades pisut üllatav.

 

Kuigi konkurss ei pruugi alati tagada võidutöö kõrget kunstilist kvaliteeti ega isegi objekti valmimist võitjate projekti järgi, on see üldjuhul siiski ainumõeldav viis, et tagada oluliste ehitiste puhul võimalikult paljusid rahuldav lahendus. 2009. aasta oli arhitektuurivõistluste poolest edukas. Häid projekte saadi nii üksikobjektidele kui suuremat sorti planeeringutele,  haridus- ja kultuuriasutustele, töö- ja elupindadele. Arhitektide mõõduvõtmistest oli kahtlemata tähelepanuväärseim Tallinna uue administratiivhoone konkurss, mille võitjaks osutus viimasel ajal fenomenaalset edu nautiv ning end halastamatult promov noor Taani büroo Bjarke Ingels Group (BIG). Linnahalli ja Kultuurikatla vahele kavandatud projekt näeb ette sümbollikult ekspressiivset maamärki, mille tornikeste maastik oleks hästi vaadeldav  nii merelt, uus- kui vanalinnast. Rohelusse uppuvate rohkete aatriumidega interjööri ning üksteisega orgaaniliselt seotud osakondade plokkide läbi loodavad arhitektid soodustada linna esindajate omavahelist lävimist. Volikogusaali kaldus peegellagi võimaldab linnakodanikel jälgida valitute tööd, kes omakorda saavad pea kuklas heita rahvale isapilku Võrreldes teiste iseseisvuse taastamise  järgsete rahvusvaheliste avalike konkurssidega, oli raehoone arhitektuurivõistlus mitmeti teedrajav sündmus. Esmakordselt rakendati siinmail kahe etapiga konkursimudelit, mistõttu said finaali jõudnud tööde autorid oma projekte vastavalt žürii soovitustele täiendada-parandada. Mujal maailmas küllaltki levinud praktika osutus edukaks ning leiab loodetavasti kasutust ka edaspidi.

Kui seni pole rahvusvahelistel suurkonkurssidel (Kumu, ERM , EKA) Eesti kooslustel auhinnatute sekka eriti asja olnud, siis nüüd oli üheksa finaali jõudnud töö taga lausa seitse kohalike arhitektide gruppi, kusjuures koju jäid nii teine kui kolmas preemia. Eelkõige demonstreerib see kohalike võimekust pakkuda konkreetsesse (ja juba tuttavasse) linnaruumi pretensioonikate naaberehitiste vahele kontekstitundlikke lahendusi, osalt aga annab see tunnistust Eesti arhitektide  potentsiaalist paista silma ka rahvusvahelisel areenil. Et võimuarhitektuuri realiseerumise üheks võtme-eelduseks on poliitiliselt stabiilne pinnas – rääkimata tellija paksust rahakotist –, pole veel õige aeg spekuleerida, millal uus raehoone valmida võiks. 2009. aasta teise suurkonkursi eesmärk oli saada parim lahendus Rakvere Vabaduse väljaku  ümberkujundamiseks ning Pauluse kiriku rekonstrueerimiseks Arvo Pärdi nimeliseks kontserdimajaks.

Võit jäi sedapuhku Eestisse: konkursi pani kinni Celander Projekti arhitektide töö, mille järgi saab kirikuhoone Alar Kotli algselt kavandatud, kuid siiani realiseerimata ilme ning vana majaga kontrasteeruva juurdeehituse. Praegune mõttetu muruplats muutub aga intiimseks linnaväljakuks, mida lisaks olemasolevatele ehitistele hakkaks  palistama ühiskondlik hoone. Heaks tavaks on saanud haridusasutuste projektide konkursside korraldamine. Varasemate võistluste tulemusel valmisid 2009. aastal arhitektuurselt kõrgetasemelised TTÜ uus raamatukogu Tallinnas (AET Arhitektid, konkurss 2006) ning EM Ü spordihoone Tartus (AB Salto, konkurss 2007), kuid uusi hooneid loodavad teisedki kõrgkoolid. TLÜ hoovi kavandatud loomemaja (AB Salto võidutöö)  annab Balti filmi- ja meediakoolile võimaluse kolida tulevikus ülikoolilinnakusse peahoone kõrvale. Toimus ka TÜ füüsika instituudi juurdeehituse konkurss. Potentsiaali realiseeruda nähti lausa kolmes projektis, mistõttu läks esimene preemia jagamisele.

Sotsiaalsel tasandil peaks esile tõstma üle Eesti kavandatud kaheksa hoolekandeküla võistlust: seal leiaks koha ühtekokku umbes 530 psüühikahäiretega inimest. Võit läks jagamisele kolme autorkonna vahel, kellega jätkatakse läbirääkimisi.

Esmakordselt pärast 2000. aastat läheb Eesti Vabariik EXPO maailmanäitusele päris oma paviljoniga. Esimesest maist oktoobri lõpuni avatud näitus toimub seekord Shanghais, peateemaks „Parem linn, parem elu”, millega juhitakse tähelepanu linnastumisega kaasnevatele probleemidele. Eesti võidutöö näeb ette Hiina Rahvavabariigilt renditava  moodulpaviljoni katmise kireva rahvariidemustris fassaadiga, näitusesaalis püüaksid aga tähelepanu roosad hoiupõrsad säästlikkuse metafoorina. Ekspositsiooni põhirõhk on Eesti kui innovatiivse E-riigi tutvustamisel. 2000. aastal Hannoveri EXPO-l Eestit esindanud kuulsa porgandipaviljoni autorid Raivo Kotov ja Andrus Kõresaar said aga möödunud aastal kõrge au osaliseks, kui nende järjekordne tähelepanuväärne teos – Rotermanni  kvartalis asuv kolme torniga büroohoone, nn laudsepatöökoda – jõudis prestiižikal, Euroopa parimaid hooneid koondaval Mies van der Rohe arhitektuurivõistlusel 340 osalenud objekti seas finaali. Nii pääseb teos üle-euroopalisele rändnäitusele ning sellega kaasnevasse kataloogi. Peab tõdema, et vastupidiselt ootustele pole keeruline majanduslik olukord Eesti arhitektuurielule mõjunud liialt halvavalt. Pigem  on see teinud teatavaid korrektuure, lubanud korraks hinge tõmmata ning vaadata tagasi buumiaja rahmimistest ja saamahimust tulenenud puudulikule jätkusuutlikkusele, planeeringulistele apsakatele ning kvalitatiivsetele vajakajäämistele. Jääb vaid üle loota, et nii arendajad kui kavandajad on majandustõusu negatiivsetest aspektidest tulenevalt piisavalt kõrva taha pannud.

„EXPO 2010” EESTI PAVILJONI IDEEVÕISTLUS
(Hiina RV, Shanghai)
märts
I preemia „Savecity.org” – Illimar Truverk, Andres Labi, Janno Roos, Ionel Lehari, Priit Hamer ja Kristian Paljasma (AE T Arhitektid
OÜ, Identity OÜ ja Ruumilabor OÜ)

II preemia „Tuuletaru” – Inga Raukas, Oliver Soomets, Priit Mikk, Mart Mikk, Jan Graps ja
Ken Ruut (arhitektuuriagentuur OÜ ja Marketing Communication Alliance OÜ)
III preemia „Valge jänes” – Priit Pent, Hille
Ermel, Raul Järg, Kalle Kingsepp (Kingent Management OÜ)
Ergutuspreemia „Hoidis” – Gert Sarv, Oliver Alver, Kard Männil, Loreida Hein, Eduard Tihhonov, Kristo Kaskpeit ja Paavo Pilv (Broadline
OÜ)

LUTHERI KVARTALI ARHITEKTUURIVÕISTLUS
(Tallinna Pärnu mnt, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tn vaheline ala)
mai
I preemia „Kullo” – Mihkel Tüür (AB Kosmos OÜ)
II preemia „Paus” – Merle Kinks, Martin Kinks
(Karisma Arhitektid OÜ) ja Jürgen Lepper,
Anto Savi, Margus Soonets (AB Dimensioon
OÜ)
III preemia „Kohalik” – Markus Kaasik, Andres
Ojari, Ilmar Valdur, Risto Parve, Juhan
Rohtla (3+1 Arhitektid OÜ)

TARTU TEHNOLOOGIAPARGI PASSIIVMAJABÜROOHOONE JA ALA PLANEERINGU IDEEVÕISTLUS
(Riia 191)
mai
I preemia „Ümbris” – Karli Luik ja Ralf Lõoke
(AB Salto OÜ)
II preemia „Passiv purk” – Karmo Tõra (ROKProjekt
OÜ)
III preemia „Tri-Angel” – Urmas Muru, Peeter
Pere, Doris Orasi ja Janek Maat (Arhitektid
Muru & Pere OÜ)

KULTUU RIKATLA ARHITEKTUURNE IDEEvõistlus
(Tallinna Põhja pst 27a)
mai
I preemia „AK” – Siiri Vallner ja Indrek Peil
(KavaKava OÜ)
II preemia „Lahvatus” – AB T. Sooväli OÜ
III preemia „Risttee” – Ott Kadarik, Villem
Tomiste, Mihkel Tüür (AB Kosmos OÜ)

TALLINNA LINNAVALITSUSE UU E ADMINISTRATIIVHOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUS
(Põhja pst 33/33a)
juuni
I preemia „Public Village” – Bjarke Ingels ja Jakob Lange (Bjarke Ingels Group ApS)
II preemia „Rahva hääl” – Andres Alver, Ulla Saar, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Sven Koppel
(Alver Arhitektid OÜ)
III preemia „Koda” – Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Raul Kalvo, Tanel Tatsi, Pirko
Võmma (3+1 Arhitektid OÜ)

VALGA-VALKA TURISTIDE KÜLASTUSKESKUSE IDEEVÕISTLUS
(Valga Raja 12)
juuni
I preemia „Sõlm” – Keiti Kaasik, Marina
Orlovski (AS RTG Projektbüroo)
II preemia „Muhk” – AB Dimensioon OÜ
III preemia „Roheline piir” – AB Karisma OÜ ja
Urmas Lõokese AB OÜ

VANEMUISE JUURDEEHITUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS
(Tartu Vanemuise 6)
juuli
I preemia – Jüri Okas ja Marika Lõoke (AB
Okas & Lõoke OÜ)

 

TÜ FÜÜSIKA INSTITUUDI JUURDEEHITUSE IDEEVÕISTLUS
(Tartu Riia 142)
oktoober
jagatud I preemia „Admiral” – Ott Kadarik ja
Villem Tomiste (AB Kosmos OÜ)
jagatud I preemia „Lükat” – Ott Kadarik ja
Villem Tomiste (AB Kosmos OÜ)
jagatud I preemia „Das Model” – Juhan
Rohtla, Koit Ojaliiv, Joel Kopli, Indrek Allmann
(AB Pluss OÜ)
Ära märgitud „Must” – AB Dimensioon OÜ ja
Innopolis Insenerid OÜ
Ära märgitud „Nano” – EA Reng AS ja Inseneribüroo
Aksiaal OÜ

HOOLEKANDEKÜLA PLANEERINGULINE JA ARHITEKTUURNE IDEEVÕISTLUS
(8 asukohta üle Eesti)
september
jagatud I preemia „August” – Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass, Asko Uukado (QP Arhitektid OÜ)
jagatud I preemia „Hakara” – Ain Kalberg, Irina Raud, Erko Luhaaru, Tarmo Õkva (R-Konsult OÜ)
jagatud I preemia „Kes hommikuti külas käib see asjata ei longi” – Jürgen Lepper, Anto Savi,
Margus Soonets, Lembit Tork (AB Dimensioon OÜ ja Tork Arhitektid OÜ)
ära märgitud „Härra Huu” – Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür (AB Kosmos OÜ)
ära märgitud „Indigo” – Anne Kose, Kristiina Hussar, Kristiina Aasvee (Celander Projekt OÜ)
ära märgitud „Tervepere” – Harry Klaar (On Arhitektid OÜ)

TALLINNA ÜLIKOOLI LOOMEMAJA JA
ÜLIKOOLILINNAKU HOOVIALA VÕISTLUS
(Tallinna Narva mnt 25/27/29)
detsember
I preemia „Küpsis” – Maarja Kask, Karli Luik,
Ralf Lõoke (AB Salto OÜ)
II preemia „Camera Obscura” – Ra Luhse,
Tanel Tuhal, Tanel Teder (AB Luhse & Tuhal
OÜ)
III preemia „2oktoober” – Toomas Tammis,
Tarmo Teedumäe, Paco Ernest Ulman (Arhitektuuriagentuur
OÜ)
Ergutuspreemia „Shining” – Andres Siim,
Kristel Ausing, kaastöö Lauri Vaimel (Arhitektuuristuudio
Siim & Kreis OÜ)

RAKVERE VABADUSE PLATSI PLANEERIMISE JA PAULUSE KIRIKU REKONSTRUEERIMISE IDEELAHENDUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS
september
I preemia „tintin’na:buli” – Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar, Anne Kose (Celander Projekt
OÜ)
II preemia „Hortus Musicus” – Emil Urbel ja Aleksandr Zverev (AB Emil Urbel OÜ)
III preemia „Kolmnurkne” – Eric Martin, Neil Dusheiko, Nikolai Delvendahl (DMD Architects)
Ostupreemia „Lighthouse” – Sir Peter Cook, Gavin Robertson, Guadalupe Hernandez Lorenzo
ja Carlos Ruiz Jimenez (Crab Studio)

NARVA JOAORU PUHKEALA IDEEVÕISTLUS
detsember
I preemia „Suur jalutuskäik” – Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Martin Prommik (AB JVR OÜ)
jagatud II ja III preemia „Žilett” – Andres Alver, Sven Koppel, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla
Saar (Alver Arhitektid OÜ)
jagatud II ja III preemia „Tee” – Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Markus Kaasik (3+1 Arhitektid
OÜ)
ergutuspreemia „Narva” – Ainar Luik, Aleksandr Zverev, Emil Urbel (AB Emil Urbel OÜ)
ergutuspreemia „Võnge” – Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke (AB Salto OÜ)

AASTA PUITEHITIS
mooduleramu EasyHome, arhitekt Sten Ader
(AB SKAD Arhitektid)

AASTA BETOONEHITIS
kuulutatakse välja märtsis 2010

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht