Kultuur kui kapital*

Kapitalistliku majandussüsteemi põhitala on uue väärtuse loomine ja selle turul kasumiks teisendamine. Uue väärtuse loomiseks vajame kütust, sest inimühiskonnas eimillestki väärtust ei sünni. Kütust, mille põhjal väärtust loome, tunnemegi kapitali mõiste all selle avaramas tähenduses. Kapital kui väärtuse loomise kütus esineb eri vormides, näiteks rahaline kapital, inimkapital, loodusressurssidel põhinev, tehniline, tööstusbaasi ja sõjanduslik kapital, aga … Jätka Kultuur kui kapital* lugemist