ERKFi tänuauhinna saavad tänavu Harri Jõgisalu, Enn Säde ja Siima Škop

Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) nõukogu otsusele saavad sihtasutuse tänavused elutöö tänuauhinna (koos 3500 eurose stipendiumiga) kirjanik Harri Jõgisalu, filmilavastaja ja helioperaator Enn Säde ning raamatugraafik ja plakatikunstnik Siima Škop, teatas sihtasutuse nõukogu esimees Eri Klas.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Klasi sõnul on ERKFi antav elutööauhind pisike tänu ja meelespidamine, võrreldes selle suure töö ja loomingulise panusega, mille on kultuurilukku andnud nii auhinna tänavused kui varasemate aastate laureaadid. „Rahvuskultuuri fondi põhiline eesmärk on väärtustada ja toetada Eesti kultuuri ja haridust ning need tänuauhinnad silmapaistvatele kultuuritegelastele on osa meie laiemast tegevusest stipendiumide ja toetuste jagamisel,” toonitas Klas.

ERKF eraldab 2014. aasta stipendiumideks ja toetusteks 122 621 eurot. „Tänu lahketele annetajatele on rahvuskultuuri fond oma 23 tegevusaasta jooksul saanud kultuuri toetamiseks eraldada juba üle 4,1 miljoni euro,” märkis Klas. Kahekümne neljanda jagamise tulemustega saab tutvuda Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Sel aastal jagatakse stipendiume 119 allfondist, neist neljast esmakordselt:

BLRT fond, mille algatas 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaselts eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel;

Ernö Kochi fond, millele pandi 2005. aastal alus Stockholmi Eesti Maja annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega. et toetada Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd;

Noore kunstiteadlase fond, mille on 2006. Aastal algatanud Krista Kodres toetamaks uurimisstipendiumiga meie noori, kuni 30aastasi kunstiteadlasi;

Ülo Ignatsi fond, mille tänavu asutas Anne Engevik vaba ajakirjanduse edendamiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse veel järgmistest allfondidest: Abel-Mirka fondist Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituseks USAs; Adda ja Leonhard Mardna fondist toetamaks sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust; Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fondist Estonia teatri toetuseks; Agnes Kultase stipendiumifondist kuni 35aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguteks riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade tunnustatud ülikoolides; Aino Klesmenti fondist toetamaks päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust; Alexander Kofkini fondist toetamaks näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal; Andres Haameri fondist toetamaks filosoofilise mõtte arengut; Andres Küngi fondist toetamaks iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke; Anna Raudkatsi fondist väärtustamaks folkloori- ja rahvatantsualast tegevust; Anting-Peetsi fondist toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet; Anton Aare mälestusfondist toetamaks Kolga keskkooli haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel; Ants Seileri fondist toetamaks autoeriala üliõpilasi ja noori insenere; Antti Piippo fondist tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitamiseks; Arno Tali fondist toetamaks eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel; Arnold Humala fondist toetamaks noorte matemaatikute teadustegevust; Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fondist toetamaks Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel; Augustin ja Niina Saare fondist toetamaks vähekindlustatud andekaid noori haridustee jätkamisel; Camilla ja Leo Kuuse fondist toetamaks Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd Eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas; David Otto Wirkhausi fondist väärtustamaks puhkpillimuusika-alast tegevust; Edmund Valtmani fondist toetamaks ühte Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30aastast EKA vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest; Eesti Forekspanga fondist noorte interpreetide toetamiseks; Eesti Kunstiakadeemia fondist tõstmaks Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet; Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fondist toetamaks eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist; Eesti Teaduste Akadeemia fondist toetamaks doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd; Eesti Telekomi fondist; Eesti Tubaka fondist; Eesti Ühispanga fondist festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamiseks maakondades; Elfriede Lenderi fondist toetamaks noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat; Eri Klasi fondist toetamaks muusikaelu arengut Eestis; Erkki-Sven Tüüri fondist toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid; Ernst Idla fondist toetamaks Ernst Idla võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis; Ernst ja Erica Kesa fondist toetamaks ülikoolidele õppevahendite soetamist; Ernst Kesa fondist toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist; Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fondist toetamaks vähemkindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel; Estonia Seltsi fondist toetamaks noori artiste; Finnairi fondist; Georg Otsa fondist toetamaks noori lauljaisiksusi; Gunda ja Heinrich Kanguri fondist toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust; Gustav Ernesaksa fondist väärtustamaks koorimuusika-alast tegevust; Hans Teetlausi fondist toetamaks kuni 35-aastaste klassikalise laulu eriala üliõpilaste ja ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides; Hansapanga fondist; Harry Kingissepa fondist toetamaks Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanuid hariduse jätkamisel; Heino Kaljuste fondist teavitamaks üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil; Hell Raa mälestusfondist toetamaks rahvusliku käsitöö arengut; Helmi Valtmani mälestusfondist toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast; Hilda Koldof-Simmi mälestusfondist toetamaks Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust; Hotell Viru fondist toetamaks džässmuusika arengut Eestis; Ilma Adamsoni fondist edendamaks lavarahvatantsu; Ilmar Kullami fondist toetamaks noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid; Inna ja Olev Mathieseni fondist toetamaks Eesti lähiajaloo uurimist; Irina ja Georgi Saare fondist toetamaks haridustee jätkamisel, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat; Jaak Tamme fondist toetamaks õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas; Jaan Taltsi fondist toetamaks sportlasi, kellel juured tugevalt maal; Juhan Maiste fondist toetamaks loomingulist mõtet kunstiteaduse ja muinsuskaitse vallas; Kadrioru fondist toetamaks Kadrioru lossi ja pargi arengut; Kebina talu naispere fondist toetamaks Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored; Keila Panga fondist toetamaks Keila linna ja regiooni kultuuri; Kieli Hoiukassa fondist; Kristi ja Siim Kallase fondist toetamaks Eesti ajaloo mõtestamist teatris; Kristjan Toropi fondist toetamaks tantsuloomingut; Kuno Lareni fondist toetamaks Eesti muusika arengut; Kõpu majaka fondist edendamaks ja toetamaks Hiiumaa kultuurielu; Käbi Laretei fondist interpreetide-instrumentalistide täiendõppeks ja koolituseks; Lepa Anna sukasäärest edendamaks Kassari saare omakultuuri ja arengut; Liina Kirdi mälestusfondist toetamaks noori filmitegijaid; Lilian Semperi fondist, toetamaks noori pianiste; Lilly ja Hugo Pärnamäe fondist toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide enesealgatuslikke ettevõtmisi ja täiendõpet; Luckhardt-Noraku fondist toetamaks suurperede andekate laste arengut; Mari-Liis Küla fondist toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala üliõpilaste enesetäiendamist; Miliza Korjuse laulustipendiumi fondist toetamaks lauljaid; Neste Oy fondist säilitamaks eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioone; Nokia fondist toetamaks eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust; Norma fondist; Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfondist toetamaks eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis; Pakterminali fondist; Paul Kerese fondist toetamaks andekaid Eesti noormaletajaid; Peep Keskküla fondist toetamaks Eesti kunstielu arengut; Peeter Lilje fondist interpretatsioonikunsti toetamiseks; Perekond Siimseni fondist edendamaks Eesti muusikaelu; Professor Uno Sibula fondist toetamaks kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet; Päevaleht Kaleva fondist toetamaks humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses; Rahvusooperi fondist teatri- ja kontserditegevuse toetuseks ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris; Raidla & Partnerid fondist toetamaks Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust; Rain Lõhmuse fondist noorte annete toetamiseks; Rakvere muusikafondist edendamaks Rakvere linna muusikaelu; Rannaleet’ide fondist „Sinilind“ toetamaks ilmateaduse edendamist Eestis; Renate Jõesaare stipendiumifondist toetamaks stipendiumiga ühte eesti rahvusest isikut, kes on tegev kujutava kunsti alal; Robert Lepiksoni fondist toetamaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist; Roman Tavasti fondist toetamaks loomingulist mõtet märgikunsti vallas; Round Table Eesti fondist toetamaks puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi; Salme ja Aleksander Mathieseni fondist toetamaks avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste valdkondades; Salva Kindlustuse fondist toetamaks noorte muusikute osalemist konkurssidel; Sampo fondist; Sinebrychoff Eesti fondist toetamaks kultuuriaasta parimat debüüti; Sini-valge fondist kirjanduse ja ajakirjanduse toetuseks; Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist toetamaks klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis; Suntee fondist toetamaks arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist; Susan ja August Mölderi fondist toetamaks kunstnikke ja tõlkijaid; Suursaadik Riivo Sinijärve fondist toetamaks Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse; Zonta fondist toetamaks naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides; Tallinna m/s „Estonia“ fondist parvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdluste toetamiseks; Tallinna Reaalkooli fondist edendamaks Reaali Vaimu; Tallinna Sadama fondist; Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fondist toetamaks meeskoori tegevust; Terttu ja Juhani Pelanne fondist noorte eesti muusikute toetamiseks; Tiina Liiviku fondist toetamaks eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk; Tiina Tammani fondist toetamaks üliõpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste õpinguid ning innustamaks neid iseseisvalt mõtlema; Triatloni fondist toetamaks väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis; Ullo Toomi fondist väärtustamaks rahvatantsualast tegevust; Uno Järvela stipendiumifondist toetamaks lastekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi; Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fondist toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel; Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fondist toetamaks vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust; Virumaa Kommertspanga fondist toetamaks Virumaa kultuuri; Vladimir Sapožnini fondist toetamaks noori andekaid viiuldajaid ning Voldemar Panso fondist toetamaks EMTA lavakunstikooli üliõpilaste õppereise.


Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht