Aapo Ilves

(a tribute to mississipi delta blues)
 
Võhandul olõ-õi deltat
olõ-õi ruukatussiga hüttõq
koh eläs’ niigreq
mihändsõ om naade latselatselatselatseq
kiä püvvet aahvrikast
tuu jaos’ et paksuq plantaaturiq
saas’ lasta nail hindi iist tüü är tetä
 
võhandul olõ-õi deltat
koh ruukatussiga hüttõn
sündümisest pääle
legendaarseq ja hambutuq
(nigu üts eesti umorist ja aokiränik
mu hää sõbõr)
mängvä luitsavarrega kipsoni kitarri
ja kynõlõva laulu muudu
kuis nail kygõ taskaa om
tuud kutstas pl’uus
ja egäsäändsõq kläptoniq
ja kärimooriq
tahtva kah a saa-õiq
 
võhandul olõ-õi deltat
inne maq olõ
luitsavarre iist viinapits
vai mobiiltelehvon
vai miäkit
ja kipsoni iist musiima
a mis tuust
 
et võhandul olõ-õi deltat
 
 
 
 
Imä varast är mu nargoodikumiq
tuul aol ku ma eis
eläsi reanimatsioonih
tehkati umahindä
verevät ja likõt ello
ja kai hindä sotsiaalmaksu iist
värvilisi unõkaetuisiq
eloliivi ohverduisi perrä jummalit
tsõõrih saismah
kauksiülle loitsu perrä
kauksiüllet innäst tulõmah:
minku-õi viil ilveseke
miil om sinno vaia
 
no ma sys es lää
 
a tiiä-õi
mille jaos imäl
mu nargoodikummõq vaia oll?
diilres’ nakanuq?
 
 
 
Vuntsega miis’
oll pääministres’
vihass kykkiq hindäst vaesembit
ja kynõl
et ku väegä naatas helü tegema
sys ta lätt är kygõ uma rahaga
(kümme milli vai pallo ta piisdu pandse
vai är häotse)
et edimene eesti lätt kygõ är
ku miäkit miildü-õi
vindlasõq vai tsuhknaq vai setoq
nigu neläkümnõ edimetsel
kygõ ilosambaq ja parembaq läävä kygõ är
inne ulliq ja vaeseq jääväq kodo
saisma ja hoitma
niikavvas
ku määnegi vuntsega miis’ jälki pääle kasus’
ja kynõlõs
et ku väegä naatas helü tegema
sys ta lätt jälki är kygõ mi rahaga
 
a säändsele ullile maq massas pääle kül
esi ostas kabla vai padruni
hõõrus’ seepi
kakus’ pingi alt
vai vaotas triklit
 
minku sys