Filosoofia
pilt

On loota, et “Avatud Eesti raamatu”
sarjas ilmuvad veel järgmised raamatud:*
 

George Berkeley, “Valik arutlusi”.
Ilmamaa.
Norbert Elias, “Tsivilatsiooni protsess”.
Varrak.
Michel Foucault, “Hullumeelsuse ajalugu”. Ilmamaa.
Gottlob Frege, “Aritmeetika alused”.
TÜ Kirjastus.
Jehuda Halevi, “Õigluse teerada”. EKSA.
William James, “Pragmatism”. Vagabund.
Immanuel Kant, “Alusepanek kommete metafüüsikale”. Ilmamaa.
Leszek Kolakowski, “Religioon”. Vagabund.
Emmanuel Levinas, “Raske vabadus”. Vagabund.
Octavio Paz, “Üksilduse labürint”. Varrak.
Willard Van Orman Quine, “Sõna ja objekt”. TÜ Kirjastus.
Seneca, “Dialoogid”.
Adam Smith, “Riikide rikkus”. Ilmamaa.
Ludwig Wittgenstein, “Filosoofilised uurimused”. Ilmamaa.

*Loetelu ei ole lõplik


“Avatud Eesti raamatu” sarjas ilmunud teosed
 
1. Aristoteles, “Nikomachose eetika”. Ilmamaa, 1996 (1997).
2. Gaston Bachelard, “Ruumipoeetika”. Vagabund, 1999.
3. Roland Barthes, “Autori surm. Valik kirjandusteoreetilisi
esseid”. Varrak, 2002.
4. Jean Baudrillard, “Simulaakrumid ja simulatsioon”.
Kunst, 1999.
5. Simone de Beauvoir, “Teine sugupool”. Vagabund, 1997.
6. Isaiah Berlin, “Valik esseid”. Hortus Litterarum, 1998.
7. Pierre Bourdieu, “Praktilised põhjused”. Tänapäev, 2003.
8. Jorge Luis Borges, “Valik esseid”. Vagabund, 2000.
9. Joseph Brodsky, “Koguja rõõm”. Vagabund, 1996.
10. Jacob Burckhardt, “Itaalia renessansikultuur. Üks
esituskatse”. Ilmamaa, 2003.
11. Albert Camus, “Mässav inimene”. Vagabund, 1996.
12. Elias Canetti, “Massid ja võim”. Vagabund, 2000.
13. Ernst Cassirer, “Uurimus inimesest. Sissejuhatus
inimkultuuri filosoofiasse”. Ilmamaa, 1997.
14. Alan F. Chalmers, “Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest”. Ilmamaa, 1998.
15. Emile M. Cioran, “Lagunemise lühikursus”. Vagabund, 2002.
16. Benedetto Croce, “Esteetika kui väljendusteadus ja
üldlingvistika. Teooria ja ajalugu”. Ilmamaa, 1998.
17. Arthur C. Danto, “Ühendused maailmaga”. Hortus
Litterarum, 2000.
18. Richard Dawkins, “Jõgi Eedenist”. Ilmamaa, 2000.
19. Gilles Deleuze, Félix Guattari, “Kafka. Väikese kirjanduse poole”. Vagabund, 1998.
20. Jacques Derrida, “Positsioonid”, Vagabund, 1995.
21. Michael Dummett, “Metafüüsika loogiline alus”,
Ilmamaa, 2003.
22. Umberto Eco, “Reis hüperreaalsusse”.
Vagabund, 1997 (1998).
23. T. S. Eliot, “Valitud esseesid”. Hortus Litterarum, 1997.
24. “Filosoofilise hermeneutika klassikat. F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer”. Ilmamaa, 1997.
25. James George Frazer, “Kuldne oks. Uurimus
maagiast ja religioonist”. Varrak, 2001.
26. Sigmund Freud, “Ahistus kultuuris. Sealpool
mõnuprintsiipi”. Vagabund, 2000.
27. Sigmund Freud, “Inimhinge anatoomiast”.
TÜ Kirjastus, 1999, 2001.
28. Hans-Georg Gadamer, “Hermeneutika universaalsus. Valik esseid ja intervjuusid”. Ilmamaa, 2002.
29. Witold Gombrowicz, “Päevaraamat”. Vagabund, 1998.
30. Jürgen Habermas, “Avalikkuse struktuurimuutus”. Kunst, 2001.
31. Martin Heidegger, “Kunstiteose algupära”. Ilmamaa, 2002.
32. Martin Heidegger, “Sissejuhatus metafüüsikasse”. Ilmamaa, 1996, 1999.
33. Karl Jaspers, “Aja vaimne situatsioon”. Ilmamaa, 1997.
34. Carl Gustav Jung, “Tänapäeva müüt. Asjadest, mida
nähakse taevas”. Vagabund, 1995.
35. Suren Kierkegaard, “Kartus ja värin. Meeliülendavad
kõned”. Vagabund, 1998.
36. Leszek Kolakowski, “Horror metaphysicus”. Valgus, 2000.
37. Saul A. Kripke, “Nimetamine ja paratamatus”.
TÜ Kirjastus, 2001.
38. Thomas S. Kuhn, “Teadusrevolutsioonide struktuur”.
Ilmamaa, 2003.
39. Claude Lévi-Strauss, “Metsik mõtlemine”. Vagabund, 2001.
40. Juri Lotman, “Semiosfäärist”. Vagabund, 1999.
41. Niccolņ Machiavelli, “Valitseja; Quentin Skinner,
Machiavelli”. Vagabund, 2001.
42. John Stuart Mill, “Vabadusest”. Hortus Litterarum, 1996.
43. Friedrich Nietzsche, “Ecce Homo. Kuidas saadakse
selleks, mis ollakse”. Vagabund, 1996.
44. José Ortega y Gasset, “Masside mäss”. Vagabund, 2002.
45. George Orwell, “Valaskala kõhus”. Vagabund, 1995.
46. Blaise Pascal, “Mõtted”. Hortus Litterarum, Logos, 1998.
47. Platon, “Teosed I. Sokratese apoloogia. Phaidon. Kriton.
Pidusöök. Charmides. Phaidros. Euthyphron”. Ilmamaa, 2003.
48. Ezra Pound, “Lugemise aabits”. Vagabund, 2000.
49. Richard Rorty, “Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus”.
Vagabund, 1999.
50. Jean-Jacques Rousseau, “Ühiskondlikust lepingust ehk Riigiõiguse printsiibid”. Varrak, 1998.
51. Bertrand Russell, “Uurimus tähendusest ja tõest”.
Hortus Litterarum, 1995.
52. Bertrand Russell, “Valik esseid”. Hortus Litterarum, 1994.
53. Lucius Annaeus Seneca, “Moraalikirjad Luciliusele”.
Ilmamaa, 1996.
54. Susan Sontag, “Haigus kui metafoor”. Varrak, 2002.
55. Dominic Strinati, “Sissejuhatus populaarkultuuri
teooriatesse”. Kunst, 2001.
56. Theodore Zeldin, “Inimsuhete ajalugu”. Varrak, 2001.
57 Slavoj ¨i¯ek, “Ideoloogia ülev objekt”. Vagabund, 2003.
58. Charles Taylor. “Autentsuse eetika”. Hortus
Litterarum, 2000.
59. Arnold Toynbee, “Uurimus ajaloost”. Ilmamaa, 2003.
60. Miguel de Unamuno, “Inimeste ja rahvaste traagilisest
elutundest”. Ilmamaa, 1996.
61. Paul Valéry, “Härra Teste”. Vagabund, 1995
62. Michael Walzer, “Sallivusest”. Vagabund, 1998.
63. Max Weber, “Võimu ja religiooni psühholoogia”.
Vagabund, 2002.
64. Ludwig Wittgenstein, “Loogilis-filosoofiline traktaat.
Tractatus logico-philosophicus”. Ilmamaa, 1996.
65. Ludwig Wittgenstein, “Tõsikindlusest”. Ilmamaa, 2000.
66. Georg Henrik von Wright, “Filosoofia, loogika ja normid”. Vagabund, 2001.