CDpeegel


Läbilõige Sumera kammermuusikast

pilt

Lepo Sumera. Chamber Music. Kadri-Ann Sumera & Peep Lassmann (piano), Niina Murdvee (violin), David-Henry Varema (cello), Janika Lentsius & Jaan Õun (flute), Toomas Vavilov & Meelis Vind (clarinet), Boris Björn Bagger & Heiki Mätlik (guitar), Saxophonquartett Tallinn, © 2002 Bella Musica Edition, published by Antes Edition /edition 49.
 
Juba see on tähendusrikas märk, et jätkub Lepo Sumera (1950 – 2000) loomepärandi salvestamine ja avaldamine. Kõnealusel plaadil kõlavad helilooja kaksteist kammerteost, mis kirjutatud kolmel kümnendil (varaseim aastast 1977, hilisemad üheksakümnendate lõpust). Teoseid, ka arhiivisalvestistena, on plaadil üsna palju, erinevaid esitajaid ja ansamblikoosseise samuti – sellisena annab CD antoloogilise läbilõike Sumera samavõrd ulatuslikust kui mitmetahulisest kammermuusikast. Mõned teosed sel plaadil on siinkirjutajale aga eriti sümpaatsed, näiteks palas “Quasi improvisata” (Niina Murdvee viiulil, Kadri-Ann Sumera klaveril) avaldub helilooja minimalistlikust lihtsusest mõjutatud tundeline stiil, mis seostub tuntud “Klaveripalaga aastast 1981”. Solisti mängus on siin ehedat improvisatsioonilist vabadust, mis lõpupoole näib jõudvat koguni mingisse eksalteeritud seisundisse. “BBB – Für Boris Björn Bagger und seinen Freund” (Jaan Õun flöödil, B. B. Bagger kitarril) on samuti küllaltki quasi-improvisatsiooniline teos, siingi on minimalistlikel kordustel tähelepanu köitev kujundiroll. Põnev on ka see, kui teravmeelselt kasutab helilooja flöödi sonoristlikke kõlavõimalusi mitmesugustest rütmierksatest klapiklõbinatest pilli sisse häälitsemiseni, mis meenutab kohati isegi loodushääli. “Kaks capricciot sooloklarnetile” kõlavad Toomas Vavilovi esituses samavõrd tehniliselt virtuoosselt kui tämbraalselt värvikalt – need on meisterlikult esitatud pretsedenditult lühikesed karakterpalad (kummagi capriccio pikkus on ca minut!).
“Odaliskide” tsüklist mõjub ohjeldamatu temperamendiga “Tantsiv odalisk” (Janika Lentsius flöödil, Henry-David Varema t?ellol, Heiki Mätlik kitarril) tulesädeme ja “Nukker odalisk” seevastu haareminaise resigneerunud pilguheiduna oma parematele, kuid paraku möödunud päevadele. Väga kujundlik muusika, kui sellised mõtted kuulajale pähe võivad tulla. Artistliku esitusega eristub teistest selle tsükli lugudest “Vaikiv odalisk” sooloflöödile (J. Lentsius) – lausa hämmastav, kui tundlikke ja samas eredaid värve manab solist instrumendist esile.
“Nukker toreadoor” klaverile (K.-A. Sumera) näitab aga Sumera loomingut humoorikast küljest. Või kuidas teisiti nimetada helilooja vaimukaid “koerusi” Bizet’ “Carmeni” igihaljastel motiividel. Samas pole siin loomulikult jälgegi primitiivsevõitu banaalsusest, vastupidi – mäng Bizet’ teemadega jõuab viimaks koguni dramaatilisele tasandile. Lõpupuänt on siiski ehtsumeralik heatahtlik muie nii Bizet’, Toreadoori kui küllap ka veidi iseenda üle.
Plaati lõpetav “Lupus in fabula” (Tallinna Saksofonikvartett) on seitsmeosaline tsükkel, milles iga komponent joonistub atraktiivselt välja tänu oma iseloomulikule karakterile. Kui esimeses osas on selleks värv, siis teises rütm, kolmandas obertonaalne mäng ning neljandas groteskimaiguline tantsulisus. Ja nii ikka edasi – igal osal oma teravmeelne nipp, viimases palas näiteks Philip Glassi stiili ja barokijoonte ristamine. Ainuke asi, mis siinkirjutajale ei meeldinud, oli see, et lugu nii ruttu ära lõppes.Arvo Pärt ja Paavo Järvi

pilt

Arvo Pärt. Summa. Estonian National Symphony Orchestra. Paavo Järvi.
© 2002 EMI Ltd/Virgin Classics.
 
See CD on möödunud aasta plaatidest üks värskemaid – salvestatud küll juunis 2000, ilmus see alles nüüd, aastavahetuse paiku. Seitse Arvo Pärdi teost, mis plaadil kõlavad (“Summa”, “Trisagion”, Kolmas sümfoonia, “Fratres”, “Silouans Song”, “Festina lente” ja “Cantus in memoriam Benjamin Britten”) – on kõik tuntud ja palju analüüsitud lood seitsmekümnendatest-kaheksakümnendate algusest. Samas hõlmab CD nii Pärdi tintinnabuli-eelset muusikat (Kolmas sümfoonia), tintinnabuli-teoseid (“Summa”, “Cantus…”) kui vene õigeusuga seonduvat (“Silouans Song”, “Trisagion”). Ilmselt pole kuigi mõttekas Pärdi selle perioodi teoseid ajaliselt lahterdada – Kolmanda sümfoonia (1971) arhailisele keskajale viitavad kooskõlad ilmuvad näiteks “Can-
tus’es…” lihtsalt teisel kujul ja teises väljendusvormis. Pärt on ikka Pärt nii muutumises kui samaksjäämises.
Summa” originaal on küll tenorile, bassile ja kuuele instrumedile, kuid nüüdse keelpilliorkestri-redaktsiooni esitus kõlab plaadil samuti vokaaliga võrreldavalt; see puudutab eriti keelpillide sujuvat fraseerimist ning ühtset hingamist. “Trisagion’is” keelpilliorkestrile modelleerib Paavo Järvi sugestiivselt nii temposid kui subito fortesid, mis on (suuresti tänu oskuslikult kujundatud agoogikale) ka esituslikult veenvalt ja loomulikult ette valmistatud. esituse sisemine dramaturgia oma liikumises nii ühelt episoodilt teisele kui ühelt mõttekeskmelt järgmisele on samuti hästi jälgitav.
Kolmas sümfoonia on plaadil ainus teos, kus kõlab sümfooniaorkestri suur, puhkpillide kolmene koosseis. Esimese osa esituses on eepilist panoraamsust, mida liigendab vaskpillide massiivne akordisammastik. Töötlevas episoodis teeb dirigent mõjuva accelerando, mis muusikat dramaatiliselt pingestab. Eriliselt tuleb avaosas (samuti kui finaalis) esile tõsta vaskpillide laitmatult kandvat kõla. Teine osa jätkab esimese põhikujundite arengut meditatiivsemas plaanis, justkui endassepööratult. seetõttu on siin ka aimatavam lähedus keskaja kultuuriga, vähemalt kuni osa lõpu põrutava timpanisooloni. Teise osa meditatiivne atmosfäär kandub ka finaali väljapeetud tempos põhikarakterisse. Sellest kujuneb omamoodi vaimne kvintessents, kuhu koondub teose dramaturgiline mõttearendus. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänu nii õnnestunud esitusele tajub iga plaadikuulaja kindlasti, kui terviklik ja monoliitne on see Pärdi sümfoonia.
Miniatuurne “Silouans Song” kangastub esituslikult pisut valulises, ent samas siiski ülevas rahus, järgneva “Festina lente” värelevad keelpillitremolod mõjuvad kahtlemata väga poeetiliselt. Plaadil viimasena kõlav “Cantus in memoriam Benjamin Britten” on oma lihtsates ja puhastes kõlades kui põgus visioon inimelu haprusest ja kõige kaduvusest. Ühesõnaga väga hea plaat, mille teevad veel paremaks David Nice’i napid, kuid asjatundlikud kommentaarid Pärdi teoste kohta CD-bukletis.

IGOR GAR?NEK

 


 
Ema ja poja laulud

pilt

El Silencio – Vaikus.
Kuldar ja
Marje Sink.
Kaia Urb (sopran) &
Heiki Mätlik (kitarr).
Nii see CD kokku pandud ongi: ema ja poja laulud kõrvuti ja vaheldumisi, Marje Singi viis ja Kuldar Singi seitse laulu. Enamasti vaiksed ja lihtsad laulud, laulud õrnadest ja pühadest asjadest, mis vaikuses tähenduse saavad – inimesest, jumalast, armastusest. Vaikus tähendabki, et üleliigne on ära pühitud ja räägitakse kõige tähtsamast.
Kaia Urbi külmsäravates häälevärvides üllatab selles salvestuses soe kuma. Heiki Mätlik saadab kitarril – ja selle kõladeski on inimpuudutuse intiimsus alles. Mätliku kitarr ongi enamasti rahumeelne saatja või leebe kommenteerija. On vaid mõned hetked, kus kitarrikõne on võimukam vokaalist (“El Silencio” III) või astub lausa esiplaanile (Mätliku kadents ja parafraas Singi “Ratsaniku laulule”).
Mikkeli muuseumis lindistatud salvestus ei tundu siiski iga hetk laitmatu: kõla on kohati kare või kajadest looritatud, solisti häälde tuleb mõnikord ülepinget või rabedust. Aga plaadikava vaim on kuidagi schubertlik: natukene naiivne, mõneti eklektiline ja vastupandamatult siiras.
Marje Sink (1910 – 1979), köstri ja kooliõpetaja tütar, abiellus jutlustaja, luuletaja ja kunstniku Peeter Singiga aastal 1930, sai heliloojadiplomi Tallinna konservatooriumist 1938. aastal Artur Kapi õpilasena ja visati heliloojate liidust välja aastal 1948, põhjuseks usulised veendumused. Laule kirjutas ta edasi, neid on järele jäänud sadu.
Kuldar Sink (1942 – 1995) oli eesti muusika “kuldaja” lootus, tema nimi on ajalookäsitlustes koos tänaste elavate klassikutega. Näib, et Singi noorustööd haarasid korraga (liig) paljude stiilimaailmade järele, nendes on kõrvuti ekspressionistlik kõlakaos ja haprad mustrid. Hiljem selgus, et Sink on üks neist, kes ei oska muganduda. Nagu mõni teinegi endine modernismi taastuleku kuulutaja (Tormis ja Pärt), leidis Sink 1980ndateks kolmanda tee väljastpoolt tehnoloogiakeskset avangardi ja “tsiviliseeritud” kõlasid – ida- ja lõunamaade muusikast ning vaimuruumist.
Plaati alustab Singi laul “El Silencio” I tsüklist “Surma ja sünni laulud” (1985) Garcķa Lorca tekstidele. Lõpu eel kõlab teine vaikuselaul – “El Silencio” III (1991). Miskipärast ei tundugi eksootika helk (rütmid, helilaadid) selles muusikas nii oluline või haarav. See, mis mõjub, on aheldamatus, tundeavarus – hoopis teistmoodi vabadustunne kui köidikuid purustavas beethovenlikus “valgustusmuusikas”, romantismi hüsteeriates või modernistlikus kõlajõhkruses. Sink võtab aega hingamiseks, ühte helisse sukeldumiseks, tundeliseks laulmiseks ja lapselikuks lauleldamiseks, hüüatusteks ja avardumiseks, erutuseks ja rahunemiseks. Erinevalt Tormisest ja Pärdist on ta lapselikult ja suurejooneliselt hoolimatu ka stilistilise ühtsuse suhtes. Seesama naiivsuse patt värvis ja varjutas ka Singi kui modernisti debüüti...
Singi muutumist seostatakse idamõjudega, aga ema ja poja laule kõrvuti kuulates tuleb vägisi mõte, et ju vist leidis helilooja hiljem midagi ka märksa lähemalt, lapsepõlvest. Tema vaimulikud laulud 1990. aastast (“Pater Noster”, “Ave Maria”) on lihtsas tonaalses helikeeles lüürilised mõtisklused, milles leidub ladinlikke nüansse, aga mille tundetoon on nii lähedane ema lauludele.
Marje Singi laulud on tema enda ja Peeter Singi tekstidele. Laulus “Valgel ööl” (M. Sink) valitsevad schubertlikud heakõlad ja tasakaal, harmoonia ei välju ohtlikele aladele. Kahes järgnevas (“Vaiksete vete ääres” ja “Vaikses kambris” – P. Sink) üllatavad vormi ebasümmeetriad ja mõned ootamatult värsked harmooniakäigud. “Kusagi palvetab” (P. Sink) ja “Süda on püha paik” (M. Sink) – taas keskendunud palvemõtted, rahumeelne tonaalharmoonia ja selged meloodiavormid. Tundlikkus nüansi vastu kõneleb loovusest ka alalhoidliku helikeele sees.
Kaks Kuldar Singi teost kostab laulude reast välja. Ema laulude keskel kõlab Kuldar Singi “Teele, teele kurekesed” (F. Kuhlbarsi sõnad, 1994). Lihtsat lastelaulu teksti ja meloodikat illustreerivad naiivsed programmilised võtted: “idamaine” pentatoonika, igatsevad hüüatused, lapseliku spontaansusega rangest meloodiavormist lahtiütlevad lauleldavad keerutused. Küpses eas helilooja, kes kõneleb lapse häälega...
CD lõpus on Singi ulatuslik ballaad “Stabat Mater” (“Püha ema”, 1990) XIII sajandi luuletekstile (Jacopone da Todi). Helilooja stiiliruum näib piirideta. Muusikas vilksatab kõiksugust: vene romanssi ja mustlasmuusikat, midagi ungaripärast ja ladina-ameerikalikku; eesti rahvalaulu ja arhailist monoodiat; luteri koraali nurgelisi harmooniakäike; pisut ülespuhutud melodeklamatsioone, bachilikke fraase, ärkamisaegseid harmooniakäike ja taas sekka ka oriendi peegeldusi. Naiivne ja eklektiline, kui väga analüütiliselt ja “mäluga” kuulata. Aga pühendunud ja suurejooneline – armastusest puudutatud.

Evi Arujärv


 
 
Head mõtted alati teoks

pilt

Nii kõlas mõni aeg tagasi üks reklaamlause. Ei mäletagi enam, mille kohta. Aga plaadi “Eesti heliloojate klaverimuusikat lastele ja noortele” reklaamlauseks sobib see ka. Hea mõte tuli Leelo Kõlaril, tema mõttekaaslasteks said palade esitajad Lauri Väinmaa, Aleksandra Juozapenaitė-Eesmaa, Martti Raide, Heljo Sepp, Peep Lassmann, Lilian Semper, Tõnu Naissoo, Ia Remmel, Mati Mikalai, Lembit Orgse, Ada Kuuseoks, Kadri-Ann Sumera, Ralf Taal, Rein Rannap, Kai Ratassepp ja helire¯issöör Margo Kõlar. Mõeldud, tehtud – CD valmis oktoobriks.
Klaver on populaarne pill – selge häälega, kindlate klahvidega, kust alustada. Paljud lapsed tahavad just klaverit õppida. Õpetajad teavad, kui vajalik on õpilase mängitavat lugu ise kuulata ja õpilasele kuulata anda. Aga kui Beethoveni sonaatide või Chopini muusika plaate leida pole mingi kunst, siis lastepalade salvestusi võib küll tikutulega taga otsida.
Nüüdseks valminud CD-l kõlavad lood, mida nooremad mängivad (Riho Päts “Karjamaal”, “Kägu”, Ester Mäe “Vurr”, “Hiir hüppas”, Tambergi “Lugu väikesest tüütust kärbsest”, “Moosekandid sammuvad mööda” jne.) kui ka päris keerukad edasijõudnute palad. On populaarseid lugusid (Mart Saare “Laul männile”, Elleri “Alla ballata”, Ester Mäe “Kassari kadakad”) kui ka uusi ja uudseid (Tambergi “Neli meeleolu ühele teemale”, René Eespere “Idée fixe”, “Protsess”). On värvikaid ja lastepäraseid karakterpalu – Arvo Pärdi noorpõlve “Liblikad” ja “Pardipoegade tants”, Raimo Kangro Tuhkatriinu ja Printsessi lood, Lepo Sumera “Lugu liblikast, kes ärkas talvel üles”, Rein Rannapi “Imetleja” ja “Viimne auruvedur”. On klassikat, tõsist ja süvenevat, d¯ässilikkugi (Uno Naissoo “Humoresk, “?eik”). Kõik see kokku on ühest küljest õppematerjal, teisalt kunstipärane bukett, läbilõige eesti klaverimuusikast aastaist 1873 – 2002. Lõpudaatum võiks ka tegelikult lahtiseks jääda – plaadil kõlab rohkem vanema ja keskmise põlve heliloojate looming, noorimad on Sisask ja Tüür. Viimase lasteklaveripalade konkursi “saagist” on plaadil esindatud Eespere kaks lugu. Mida aga tegijad loodavad, on see, et laste ja noorte palu kirjutaksid ka noorema põlvkonna heliloojad. Igatahes on neile rohke ja innukas auditoorium kindlustatud.

Ia Remmel