Vihmapiisad ja kuupaiste

pilt

Käbi Laretei.
Vihampiisad ja kuupaiste.
Esseed muusikast. Tallinn, SE&JS, 2002. 239 lk.
 
Sellist pealkirja kannab pianist Käbi Laretei hiljuti ilmunud raamat, sisuks ajavahemikus 1966 – 1991 Rootsi ajakirjale Sköna Hem kirjutatud lühipalad. Tähistavad sõnad pealkirjas tõesti vihma ja kuuvalgust? Mitte nii otseselt, raamatu artiklid käsitlevad muusikaainest kõikvõimalikest vaatenurkadest, pealkiri tuleneb “Vihmapiiskade prelüüdist” ja “Kuupaistesonaadist”. Mõned neist pika aja vältel korjunud lugudest on värvikad elupildikesed, mõned kõnelevad heliloojatest (Stravinski, Chopin), tähelepanuväärsetest pianistidest (Claudio Arrau, Friedrich Gulda, Glenn Gould, Clara Haskil), mõned heliloojate tähendusrikastest kaaslastest (Clara Schumann, Cosima Wagner).

Intrigeerivaimad on lood, kus Laretei arutleb mitmeid muusiku töö ja eluga lahutamatult kaasas käivaid küsimusi: kuidas muusikat sõnadega seletada, kuidas muusikat hinnata, kuidas jääda iseendaks, kellest saab ükskord tõeline muusik, kas kiita või laita, kuidas mängida nii, nagu nootides kirjas, kas ohverdada elav mäng veatule perfektsionismile? Raamatu kuuendas, kogumikule pealkirja andnud artiklis provotseerib Laretei vahel kuulduvaid ütlusi, nagu “mulle meeldib muusika, aga mina, tavaline inimene, ei tea sellest suurt midagi”, lisab aga kohe, et kui muusikapalal on nimi, siis seda laadi tagasihoidlikkus kaob. Sõnad on tähtsad, püüavad jõuda muusika tabamatu olemuseni, annavad fantaasiale kindlama kuju. Kelle jaoks ja millal on see vajalik, arutleb Laretei.
Neljas essee räägib hindamisest. Hindamine on asi, mille peale muusik alalõpmata mõtlema peab. See on ka asi, mille peale ta ei tahaks mõtelda. Laretei meenutab siin juhtumit Chopini konkursil, kus Marta Argerich, üks hindajatest, lahkus protestiks esikoha saaja valimise poliitika vastu ¯üriist. Tema arvates pidanuks võitma Ivo Pogorelich. Argerich tegi panuse “õigele hobusele”, selle pianisti suur karjäär ei jäänud tulemata. Miks küll teised ¯üriiliikmed seda ei arvanud?
Nii tabamatus kunstiliigis kui muusika on õiglast hinnangut üldse võimatu anda, ütleb Käbi Laretei ja sellega tuleb tugevalt nõustuda. Ometi hinnatakse, mõjutatakse inimese tulevikku, rajatakse teed kuulsusele või põhjustatakse isiklikke tragöödiaid. Küllap on iga väljaõppinud muusik kas ¯üriis, eksamil või kontserdil mõelnud näiteks: hea dünaamika, läbimõeldud tõlgendus, veenev. Mis selle küll igavaks teeb? Või: seda Bachi teost mängiti suure musikaalsusega, aga oli see tõesti Bach? Kas polnud siin tundlemist, mis pigem kuulub Schumanni juurde? Teiselt poolt, isikupärane tõlgendus on ju hea. Mis hoolis näiteks Horowitz stiilist! Samas jälle – kui palju leidub Horowitze? Eks või ju üks hindaja kuulutada kõlbmatuks pianisti, kes teise arvates paneb ennast kuulama, kolmas on häiritud esineja liialdatud ¯estidest. Aga kes kõrvalseisjaist on pädev otsustama, mis on poos ja mis aus eneseunustus klaveri taga?
Üks raamatu lõpupool asetsev artikkel jätkab sama teemat, kõneldes veidrast geeniusest Glenn Gouldist, kelle ¯estid polnud enam mitte liialdatud, vaid ennenägematud. Kritiseerijad polnud temaga rahul: geenius geeniuseks, ärgu ainult lihtsurelikest liiga palju erinegu. Nad küsisid ikka ja jälle, kas tõesti on vaja pauside ajal tagasi viskuda nagu kurnatud gladiaator ja mängides pead vangutada nagu papagoi? Väideti, et tema kombed juhivad publiku tähelepanu muusikast eemale. Tulemuseks oli see, et Gould jälestas kunstniku ja publiku vastastikuse mõju juhuslikkust ning tajus kontserdisituatsiooni kui “viimast verist spordiala”. Publiku lemmiku Arthur Rubinsteini küsimusele, kas ta ei armasta publikust õhkuvat erilist kiirgust, tunnet, et inimeste hinged on pihus, vastas Gould, et ta ei püüa publiku hingi.
Kaheteistkümnendas artiklis arutleb Laretei, kellest saab pianist. Mängijal võib olla tehnilist vilumust, muusikalist annet, ambitsioonikust ja usinust – aga kellest siis midagi tuleb? Võib-olla neist, kel säilib muusikakirg, avastamislust ja suur rõõm, leiab autor.
Kahekümnes artikkel räägib kiitusest. Ja mitte ainult kiitusest – igasugusest vastukajast, mis kunstnikule tähtis. Interpreet on haavatav olend, eriti pärast kontserti – siis pole ta mõnda aega veel jõudnud selga tõmmata enesekindluse soomusrüüd, mis kaitseb teda muu maailma, sealhulgas kriitikute “objektiivsete” hinnangute eest. Kiita on raske, laita kerge. Nii mõnelgi pool on maksma pandud reegel “oma tundeid ei viida turule”. Halvemal juhul veel nii, et turule ei viida ainult selliseid tundeid nagu komplimendid, tänu ja kiitus, küll aga kriitikat, põlgust, kadedust või umbusku. Mida siis öelda interpreedile pärast kontserti, kui esitus tõesti meeldis? Kiitusega ollakse üldiselt kitsid ja tihti arvatakse, et mis tal üldse minu kiitusest! Käbi Laretei enda sama küsimuse peale vastas vene dirigendi Issay Dobroweni abikaasa: “Kiida! Muud pole vajagi. Kiitusest ei saa kunagi küllalt.” Kõrgiks – mille hirmus kiitust välditakse – lähevad vaid need, kellele seda ei ole kunagi piisavalt jagunud.
Kolmeteistkümnes artikkel on teemal “Nii nagu nootides kirjas”. Ollakse kindlad: interpreet peab mängima nii nagu nootides kirjas, kõik professionaalid teevad seda. Ometi ei ole ju kaks tõlgendust kunagi ühesugused. Bach ei kirjutanud oma partituuridesse peaaegu mingeid juhiseid. Tollal eeldati, et muusikud oskavad ise valida õige tempo, lisada kaunistusi. Mida ütlevad “nooditähest kinnipidamise” kohta nüüdisheliloojad? Üks näide: rootsi helilooja Nystroemi kontserti mängides võttis Laretei mõnevõrra aeglasema tempo, kui noodis kirjas. Mida helilooja ütles? – “Kõike ei saa ju nootidesse kirja panna, pianist peab ise tunnetama”.
Üks minu lemmiklugusid raamatus on “Suurejooneline möödalöök”. Selle avalause kõlab: “Me elame perfektsionismiajastul”. Võidutseb CD, perfektne grammofoniplaat. Siin ei ole möödalööke, vead on välja opereeritud. Claudio Arrau olevat kord öelnud: “Mina olen viimaseid suuri valesti mängijaid!” Kui palju läheb niimoodi midagi olulist kaotsi? Võib-olla inimlikkust, küsib autor. Muusika olemus on ju selles, et ta on hetkekunst. Kontserdil tekib peadpööritav kokkupuude publiku ja interpreedi vahel, kordumatu eluhetk. Kuuldud tuhandetest kontsertidest on kustumatu mulje jätnud vaid üksikud. Ja just need on vahel sisaldanud “suurejoonelisi möödalööke”.
Laretei arvates on tänapäeva interpreedid valiku ees, kas mängida vabalt ja heldelt, koos võimalike vigadega, või leppida pedantse kontrolliga iga heli üle ning kitsima mängustiiliga, kus ei esine äpardusi.
Raamatut lugedes esitasin iseendale küsimuse, mis ajendab Käbi Lareteid kirjutama? Leidsin vastuse kaheksandas lühipalas “Kirjad lapsele”. Selleks on katkend härra Leppiku, tema noorpõlve paleuse kirjast: “…sa ütled, et kirjutada on raske. Sa eksid. Kirjutamine on raske sellele, kes tahab või on sunnitud end sõnade taha peitma. Kui tunded murravad tõkked ja võltskujutelmad, avanevad teed, mis toovad rõõmu ja jõudu…”

Ia Remmel