Venes rõhutakse hõimuvendi

18. septembril 2003. aastal toimus Mordva pealinnas Saranis Stepan Erzja nimelise Ersa Keele Päästmise Fondi eestvõttel miiting, millel vastu võetud resolutsioonis on muu hulgas esile toodud järgmised seigad.
 
- Sarani linna 55 keskkoolist ei õpetata ersa ega mok?a keelt mitte üheski ning 66 lasteaiast ainult kolmes-neljas. Ersa ega mok?a keelt ei õpetata rajoonikeskuste, alevite ega linnade koolides. Venemaa ersa ja mok?a kooliõpilastest ei saa emakeeleõpetust mitte üle 10 protsendi.
- Mordva haridusministeerium ei ole juba kümnete aastate jooksul välja andnud ersa ega mok?a keele õpikuid, on lõpetanud arvepidamise ersa ja mok?a keele õpetuse kohta ning likvideeris sel aastal ersa ja mok?a keele sektsiooni.
- Mordva Televisioonist likvideeriti hiljuti 1992. aastal loodud ersa ja mok?a toimetus Sija¯ar ning näiteks reportaa¯ide, kontserdiülekannete ja ümarlauasaadete asemel on ersa ja mok?a keeles lubatud edastada ainult lühiuudiste programmi, mille üks osis kestab 2 kuni 4 minutit. Seejuures edastatakse kõnealust uudiste programmi ainult tööpäeviti tööajal ning telediktoritel on keelatud kanda rahvarõivaid.
- Saranisse ehitatav õigeusu katedraal on planeeritud nii, et lammutatakse mitmed Ersa ja Mok?a riikluse ja kultuuriga seotud hooned, sealhulgas on juba lammutatud ajakirjandusmaja (ajakirjade toimetused, raamatukauplus, Mordva kirjanike liit, Mordva heliloojate liit ja trükikoda) on nüüd mööda Sarani linna laiali.
- Võimud eiravad Mordva Vabariigi juhi N. Merku?kini antud korraldust kirjutada asulate nimesildid kahes keeles ja lisada Mordva pealinnale rahvuslikku koloriiti.
Resolutsioonis on esitatud järgmised nõudmised:
- Taastada Mordva Televisioonis mordvakeelsed saated, nii et
kõrvuti on olemas ersakeelne toimetus Sija¯ar ja mok?akeelne toimetus Sija¯ar, ersa ja mok?a keeles on vähemalt 50% edastatavatest saadetest ning neid lastakse eetrisse pärast tööaja lõppu ning nädalavahetustel.
- Viia ersa ja mok?a keele, kirjanduse ja ajaloo õpetus sisse kõigis Mordva lasteaedades ja koolides ning anda välja täisväärtuslikud, tegelikkust kajastavad Ersa ja Mok?a ajaloo õpikud.
Resolutsiooni vahendas ja kokkuvõtte tegi

TOOMAS HELP