Tuldpurskavad hobused eikusagilt 
Autor: Jürgen Rooste
Sõnumik
Repliik
Olemise koda
Autor: Kerle Arula
Endel Mallene 26. II 1933 – 23. XII 2002