Livia Välbe 13. XI 1931 – 22. IX 2002

Pärast kauaaegset rasket haigust lahkus Livia Välbe, Eesti Kunstimuuseumi juures tegutsenud ja Eesti Kultuuriministeeriumi alluvuses olnud näituste osakonna kauaaegne direktor.
Lõpetanud 1955. a. kunstiajaloolasena I. Repini nim. Kunstiinstituudi Leningradis, töötas ta Rahvaloomingu Majas, Kultuuriminsteeriumis, alates 1963. a. Eesti Kunstimuuseumi teadusdirektorina kuni näituste osakonna moodustamiseni. Ligi 20 aastat organiseeris ta vabariiklikke kunstinäitusi, eesti kunsti näitusi kõikjal Nõukogude Liidus ja välismaal. Arvestades sagedasi üleliidulisi näitusi, kultuuridekaade ja -päevi, rohkeid tähtpäevalisi näitusi ka Eestis, oli see lakkamatu, pingeline töö, mis nõudis operatiivsust, vastutustunnet, energiat ja organisaatoritalenti. Mõnest inimesest koosnev näituste osakond toetas, hoidis ja armastas juhti: elavat, rõõmsameelset, naeruhimulist ja samas asjalikku ning töökat Livia Välbet armastasid ka teised kunstimuuseumi kolleegid, hindasid kõik, kes temaga kokku puutusid. Kahjuks tegi kuri saatus 1983. aastal sellele koostööle lõpu.
Eesti Kunstimuuseum mälestab Livia Välbet sügavas kurbuses ja avaldab kaastunnet lahkunu tütrele perekonnaga.

Eesti Kunstimuuseum