Mait Raun avas kirjandussalongi

Rahapealinnast Tartusse ümber asunud kirjanik Mait Raun tegi pretsedenditu sammu, avades vaimupealinna kultuurielu hoogustamiseks kirja- ja kunstirahvale kooskäimiskoha.
Ülemöödunud nädalal kogunes Supilinna pooleliolevasse individuaalelamusse kirjanduslikule avaüritusele rohkem kui kolmkümmend hinge kuulamaks luuletaja Piret Bristoli (33) improvisatsioonilisi arutlusi teemal “Kõrgklassi mänguasjad”. Eesti kirjarahvas ei saa end paraku lugeda kõrgklassi kuuluvaks ja osale nende seast – nagu ka ettekande autorile – on kättesaamatuks luksuseks haigekassa ravikindlustuski. Vaesele kirjarahvale pakkus mõneti perversset toredust mõelda end tarbimise maailma, kus pole kohta ehedal ainukordsusel.
Kolme luulekogu autor Bristol üritab lähiajal lugejate teadvusse lennelda romaaniga “Sajandi öömajad”, mille poeetiline autosugestiivsus põhineb minevikupiltidel.
Üks kultuuriõhtute idee algatajaid, äsja Betti Alveri kirjanduspreemia pälvinud Mehis Heinsaar tundis vestluses muret kirjanduse kui kunstiliigi devalveerumise pärast. Arvuti asendab aru, kirjaoskus tähendabki kirjanikku. Heinsaar ise elab mõistagi Supilinnas.
Supilinn on Eesti kultuurile palju andnud, sõnas kümne raamatu autor Mait Raun (38), sestap on kirja- ja kunstirahva kultuuriõhtud kaks korda kuus siin täiesti õigustatud ja säärane algatus vääriks ka teistel linnaosadel järeletegu. Salongiks keeldub Raun üritust siiski nimetamast. Tartu kirjanike pealiku Janika Kronbergi sõnutsi ei saa salongi nime pruukida perenaise olemasoluta. Loodame, et ükskord see puudus likvideeritakse. Pealegi olevat salongi üritused kinnised, mitte välja kuulutatud. Viimane oli põhjus, miks kirjandusõhtule jättis tulemata Tartu kultuuriõhtute stammkülaline luuletaja Hannes Varblane.
23. jaanuaril on maja külaliseks akadeemilise mälestusseltsi Hereditas üks juhte Jekki Rjazin, kes on aastaid mässanud kodakondsus- ja migratsiooniametiga, sooviks omandada sinisekaaneline pass. Moskvast pärit eesti rahvuslane – nii meeles kui keeles – Rjazin on lõpetanud Tartu ülikooli matemaatikuna cum laude, hobideks leiutamine-ratsionaliseerimine ning Eesti uue aja iseseisvuse eest võidelnute ja langenute (Jüri Kukk, Artem Juskevitš) mälestuse au sees hoidmine. Ametist lahkuv Mart Laari valitsus täitis Rjazini unistuse, ta on peatselt Eesti riigi kodanik.

RENÉ ANSIP