Rauno Remme 26. I 1969 – 15. III 2002

Eesti muusikaelu on tabanud raske kaotus. 15. märtsil lahkus meie hulgast traagiliselt 34. eluaastal helilooja ja multimeediakunstnik Rauno Remme. Rauno Remme õppis Tallinna muusikakeskkoolis klaverit, oboed ja heliloomingut ning lõpetas 1991. aastal Tallinna Konservatooriumis professor Jaan Räätsa kompositsiooniklassi. Ta täiendas end elektronmuusika alal Darmstadtis, Helsingis ja New Yorgis. Aastatel 1993 – 1997 oli ta Eesti Muusikaakadeemia magistrand (juhendajad Lepo Sumera ja Erkki-Sven Tüür). Aastatel 1989 – 92 töötas Rauno Remme Tallinna Konservatooriumi helikabineti juhatajana. Ta oli üks EMA elektronmuusikastuudio asutajaid, töötades seal 1993 – 1999 ja 2000 – 2001 õppejõuna.
Oma lühikeseks jäänud loominguteel liikus Rauno Remme kogu aeg ühes kindlas suunas – erinevate kunstiliikide ühendamise poole. Ta oli helilooja, kes tegeles muusika loomise kõrval arvutite, helire?issuuri, luuletamise, joonistamise, video, fotograafiaga. N.-ö. akadeemilise muusika valdkonda jäävate teoste – olgu siinkohal nimetatud “Hiljuti” tšellole ja kammerorkestrile (1991), “Klaverikontsert” (1991), “Tantra” kammerorkestrile (1992), “Skyx” sümfooniaorkestrile (1995), “Cor Mundum” (1997) – asemele hakkas üha enam ilmuma elektron- ja arvutimuusika või nende ühendamine akustiliste instrumentidega. Olgu nimetatud “Multimeediakeskkond” (1993) arvutitele ja helilindile ning “Abstructions” tšellole, kontrabassile, klaverile, live-elektroonikale ja lindile (1993).
Kõik eelnev kulmineerus multimeediaetendustes. 1995. aastal jõudis vaatajani esimene selletaoline Eestis “Gen Ision”, kus oli ühendatud üleskirjutatud ja improvisatsiooniline muusika, elektrooniline lindimuusika, live electronics ja videoprojektsioon. Rauno Remme ise oli ühtaegu etenduse re?issöör, helilooja, operaator, interpreet ja slaidimaalide ning fotode autor. 1999. aastal etendus festivali “NYYD” raames tema multimeediaooper “Zond”.
Rauno Remme oli hinnatud filmimuusika looja, teinud muusika paljudele Mati Küti animafilmidele. Ta kirjutas muusikat teatrilavastustele, dokumentaalfilmidele ja televisioonile ning oluline oli tema töö performanceite vallas. Ka oli Rauno Remme üks esimesi Eestis, kes hakkas looma heliinstallatsioone.
Noore looja halastamatult varane lahkumine on jätnud suure tühiku praegusesse kunstivaldkondi liitvasse aega.

EV Kultuuriministeerium
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Heliloojate Liit

Rauno Remme sängitati Metsakalmistule.