Laine Karindi 10. V 1926 – 4. XII 2002

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kauaaegne koorijuht ja pedagoog Laine Karindi.
Sündinud Tartus, kuid juba lapsena tallinlaseks saanud, lõpetas ta 1945. a. keskkooli ja kaks aastat hiljem Tallinna Muusikakoolis Hugo Lepnurme oreliklassi. Koorijuhi diplomi sai ta 1953. a. Gustav Ernesaksa õpilasena Tallinna Riiklikust Konservatooriumist. Alustanud koorijuhitööd juba õpingute ajal, jätkus see aastatel 1955 – 66 Tallinna Tööstuskooli nr. 2 meeskooriga (võideti kuldmedal tollasel Eesti NSV noorsoofestivalil) ja aastatel 1965 – 69 Eesti Energia Meeskoori peadirigendina. Ta oli ka üks Vabariikliku Koorijuhtide Segakoori dirigente ning 1967. a. üliõpilaslaulupeo üldjuht; on juhatanud 1969. a. juubelilaulupeol Alfred Karindi “Öölaulu” naiskooride esituses, viinud läbi üldlaulupidude eelproove ja osalenud paljudel kohalikel laulupäevadel. 1979. a. anti talle Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetus.
Paralleelselt koorijuhitööga on Laine Karindi õpetanud koorijuhtimist nii Tartu kui ka Tallinna Muusikakoolis (tuntumad õpilased Olev Oja, Ene-Reet Ehala, Ene Kangron jt.), aastail 1966 – 73 Tallinna Pedagoogilises Instituudis (Ene Ahven, Raivo Kõrgemägi, Peeter Selis jt.) ja 1973 – 96 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (Riho Leppoja, Eevi Ukleika, Riho Rõõmus, Katri Paas, Moonika Pullerits, Tiina Sooba jt.). Kõrgemate Koolide Lõpetanute Segakoori (Alfred Karindi nim. segakoor) argipäevatöösse lülitus Laine Karindi 1960. aastal, 1969. aastast oli ta peadirigent. Kooritöös oli tal mitmeid abilisi. Neist viimase, EMA diplomandi Sille Laursoo iseloomustus on väga tabav: “Laine Karindi üks tugevamaid külgi (nagu A. Karindilgi) oli väga teadlik ja stiilipuhas kontserdikavade koostamine ja repertuaari valik ning heatahtlik ja suunav suhtumine lauljatesse. Tema tööstiil oli põhjalik, taotledes alati emotsionaalset ja nüansirikast tulemust. Laine Karindi dirigeerimisstiil oli ökonoomne ja väga detailne. Tema kõrge eruditsioon oli kindlasti üheks koori vaimsuse allikaks.”
Koos oma lauljatega tuli tal üle elada paremaid ja halvemaid aegu. Laine Karindi pea läks küll aastatega hõbedaseks, kuid nooruslikku erksust, energiat, kannatlikkust ja head tahet saavutada olemasolevate võimaluste piires maksimum jätkus tal kuni elu lõpuni.

Eesti Kooriühing
Eesti Muusikaakadeemia