Poeetilise illusiooni vägi
Autor: Reet Varblane
Hoffmann fecit
Autor: Anne Lõugas
Ajalehte lugev mees 
Autor: Juta Kivimäe
Kõrts kui kohtumispaik 
Autor: Piret Õunapuu
Oskar Hoffmann oma aja graafikas
Autor: Mai Levin
Katse kujutada kujutamatut
Autor: Katrin Kivimaa
Vesteldes Andrus Joonasega Punases majas “Aledoiast”
Autor: Rael Artel
Kunstimaailm
Autor: Maria-Kristiina Soomre

Hansapanga kunstivaldkonna toetusprojekti eesmärk on lähendada asjalikku igapäeva kunsti püsiväärtustele. 
Nii loome eelduse kohtumisteks, mis laiendavad nii kunsti toetuspinnast kui ka arusaama kaasaegsest pangast.

Kunsti-eri väljaandmist toetab Hansapank