Harald Uibo 9. III 1920 – 24. I 2002
 
24. I läks manalateele teenekas koorijuht ja pedagoog professor Harald Uibo.
Harald Uibo sündis 9. märtsil 1920. aastal Võrumaal Valgjärve vallas. Nagu paljudel teistelgi tema põlvkonna meestel tuli ka temal osaleda suures sõjas, algul Punaarmees, siis riiklike kunstiansamblite koosseisus Jaroslavlis. Haridustee jätkus 1944. a-st Tallinna muusikakoolis, hiljem konservatooriumis koorijuhtimise erialal G. Ernesaksa õpilasena. Paralleelselt õpingutega töötas Uibo RAMi lauljana, siis abidirigendina ja alates 1956. a-st dirigendina. 1964. a. siirdus Harald Uibo pedagoogilisele tööle, algul Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, hiljem Tallinna Riiklikku Konservatooriumi. Tema juures on kooridirigeerimist õppinud üle 50 eesti muusikaõpetaja, kes jäävad meenutama oma õppejõudu kui printsipiaalset ja nõudlikku meest. 1981. a-st Uibo professor.
Harald Uibo on edukalt juhatanud ka mitmeid isetegevuskoore, kellest mitmed on tema enda asutatud: Tööstuskooli nr. 2 meeskoor (1952 – 58), Kutsehariduse Peavalitsuse meeskoor (1956 – 60), Tallinna Pedagoogilise Instituudi meeskoor ja segakoor (1955 – 62). Uibo on juhatanud ka paljusid teisi koore, teiste seas ka Tallinna Polütehnilise Instituudi akadeemilist meeskoori (1962 – 71). 1970. a. asutas ta Eesti Õpetajate Meeskoori, mida juhatas pikka aega ja mis jäi tema viimaseks kooriks. Professor oli pikka aega seotud ka üldlaulupidude liikumisega. 1955 – 1980 juhatas ta üldjuhina meeskoore, seisis dirigendipuldis mitmetel üliõpilaslaulupidudel ja rajoonilaulupäevadel. Ta on juhatanud meeskooride sektsiooni ja olnud selle liige. Repertuaaripõuda leevendada püüdes on ta loonud ka ise meeskoorilaule ja koostanud koorikogumikke. A-st 1978 kandis Harald Uibo vabariigi rahvakunstniku aunimetust.
Harald Uibo oli oma kaaslasi nakatav, alati heatujuline, abivalmis ning teotahteline inimene. Tema peenetundelisus ja emotsionaalsus avaldusid nii tema kooriloomingus kui ka dirigendikäes. Südamliku pereisana tundis ta rõõmu ning rahulolu oma lastest ja lastelastest, oma hoolitsevast ja armastavast abikaasast. Ernesaksa õpilase ja kaastöötajana kuulus Uibo sellesse pärastsõjaaegsesse kooridirigentide põlvkonda, kes rahvale rasketel aegadel nii vajalike tunglahoidjatena säilitasid ja ka arendasid jõuliselt edasi eesti koorilaulutraditsioone ja laulupeoliikumist.

Eesti Kooriühing
Eesti Meestelauluselts
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Rahvusmeeskoor