Debüüt perspektiiviga

Eesti Muusikaakadeemia I kursuse tudengi Sten Lassmanni esimene kaalukas sooloõhtu 9. septembril Kadrioru lossis äratas suveunest ja teritas tajusid. Selline vormi- ja ruumihaarav mäng on kindlasti perspektiiviga debüüt. Tundub, et Sten Lassmann on arenenud eakohaselt ja forsseerimata, seetõttu on kõik, mida ta teeb, veenev ja loomulik. Wunderkindi-fenomeni tema puhul ei mäleta.
Sten Lassmannile sobib väga hästi “klassikaline” romantika (Schubert) ja XX sajandi muusika, millest kava ka koosnes. Varem kuuldu põhjal lisaksin, et talle “istub” hästi ka klassika. Pianistlikust aspektist on Sten Lassmanni tugevaid külgi eelkõige suurepärane vormitaju ja võime faktuur selgeks mängida. Pole märgata virtuoossust ainult virtuoossuse pärast, kusagil ei voha kontrollimata emotsioone ja ebaloogilisi muusikalisi lahendusi. Tema mängu mõttejõud aga meenutab kuulajale, et muusika pole üksnes tundeelamuste iluaed, vaid ka intellektuaalselt põnev kunst.
Kontserdi avalugu, Schuberti Fantaasia C-duur (“Rändur-fantaasia”) on Schubertile ebatüüpiliselt bravuurselt virtuoosne (võimeka pianistina tuntud heliloojalegi peaaegu üle jõu) ja vormiliselt keerukas teos. Sten Lassmanni esitust kuulates ma neid raskusi ei tajunud ning nautisin peateema mehist vägevust, “Der Wanderer”-teema ilusat laulvust ja variatsioonide nõtkust ning lõpufuuga brahmsilikke oktaavide kaskaade. Väiksema mõnuga mängis Sten Lassmann Presto-osa tantsuviise.
Kava teine suurvorm, Prokofjevi Seitsmes sonaat oma ilmekate teemade ning kompaktse vormiga, on äärmiselt paeluv muusika. Taas suurejooneliselt ja haardega mängitud. Kõik sonaadi tumultuoso-détaché-martellato-precipitato-kujundid olid väga head, eos on veel espressivo e dolente ja andante caloroso piirkonnad.
“Sarkasmid”. Varane Prokofjev vajab rohkem värvimängu kui helilooja hilisem uusklassika. Siin tuligi noore pianisti valdavalt must-valgesse kõlamaailma rohkem pooltoone.
Kontserdi kahe virtuoosse menuloo: Tokaata ja lisapalaks esitatud “Nava?denije” sugestiivsed ja sütitavad ostinatod on saatanlikult rasked ja saatanlikult efektsed. Siin tuleb vaim kütkeist valla lasta! Teisal aga taas ohjeldada. Sten Lassmann paistab seda ja muudki teadvat. jätkuvalt põnevaid avastamisi talle!

Ia Remmel