Rein Laulu käsikirjad Eestisse

Rein Laul, tunnustatud eesti muusikateadlane ja helilooja Peterburis, andis 3. XII teatri- ja muusikamuuseumile üle põhiosa oma elutööst , – helitööde käsikirjad, koopiad ja trükised, samuti muusikateaduslike tööde tekstid, sh. doktoritöö “Motiivi loogilised funktsioonid vormikujunduse protsessis”.
Rein Laul: “Mul tekkis soov, et kodumaal oleksid esindatud kõik minu olulisemad teosed kas käsikirjade või koopiatena.” 1939. aastal sündinud R. Laul kuulus oma Kontserdiga keelpilliorkestrile (1962) koos A. Pärdi, J. Räätsa, H. Rosenvaldi, J. Koha, E. Tambergi ja V. Tormisega eesti muusika uuendajate hulka. Heliloomingust on tuntud veel Sümfoonia, “Musica Trista” D. Šostakovitši mälestuseks, klaverisonaadid, motett “Gloria”, Variatsioonid kammerorkestrile. Omamoodi põnevust pakuvad õppeotstarbeline ja tarbemuusika ning muusikalised naljad. Muusikateaduse valdkonnas on R. Laulu põhiliseks uurimisaineks uus-Viini koolkonna heliloojate tööd ja uuem eesti helilooming. Peent tunnetust on R. Laul näidanud klassikute helitööde analüüsimisel nii professorina Peterburi konservatooriumis kui mitmetes trükistes.

Alo Põldmäe