Tiiu Viires-Haamer 29. II 1920 – 9. X 2000

Jõudnud 80. Eluaastani, suri Göteborgis eesti näitleja, lasteteatri lavastaja ning draamapedagoog Tiiu Viires-Haamer.
Kodumaal lõpetas ta lavakunstikooli I lennu 1941. aastal, mil eesti teatriellu sisenesid ka Voldemar Panso, Ellen Liiger, Ilmar Tammur, Heli Viisimaa, Edmar Kuus, Rein Andre. Pooled neist põgenesid viimase okupatsiooni tulekul Eestist. Nii ka Tiiu Viires-Haamer, kes Tallinna Töölisteatri näitlejana jõudis Priit Põldroosi ajal mängida “Rätsep Õhu õnneloosis” Tiiu Ellerheinagi.
Lõpetanud Göteborgi ülikoolis sõja järel draamapedagoogika eriala, töötas ta pikemalt Förlunda teatri dramaturgina, juhtis edukalt lasteteatrit, kirjutas lastenäidendeid, dramatiseeris eesti klassikat. Ta kuulus tegevliikmena Rootsi Teatriliitu ja Rahvusliku Marionetiteatri Ühingu liikmeskonda. Tema instseneeringus jõudis mitme mandri eestlaskonna juurde ühenaiseteatrina kompositsioon “Juuditist Karinini” A. H. Tammsaare teoste põhjal. Abiellunud 1949 aastal kirjanik Robert Raidiga (õieti Maksim Haameriga), toimetas ta trükki ja mitmetesse võõrkeeltesse haigestunud abikaasa elutöö, romaani “Kui tulid venelased”. Temperamentse ja vitaalse isiksusena jättis Tiiu Viires-Haamer lavaharitlasena olulise jälje eesti kultuurilukku.

Eesti Teatriliit
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum