Uruguailase ja iirlasega suvisel Saksamaal

Sakslaste kutsel käisin Hannoveri maailmanäitusel luulet lugemas. Leidsin seal eest suurepärase seltskonna – luuletajaid neljalt mandrilt. Südamlikud aafriklannad ja õllejutukad sakslased käivitasid seltskonnaelu mootori ja kõik said kõigiga kähku tuttavaks. Igaüks oli omamoodi tore, aga parimateks poeetideks selles ülemaailmses pundis pidasin uruguailast Luis Bravot ja iirlast Gabriel Rosenstocki. Tõlkisin mõned nende luuletused ka eesti keelde.

Andres Ehin

1957. aastal sündinud Luis Bravo kuulub Uruguai tippluuletajate hulka. Nii oma kodumaal kui ka kõikvõimalikel rahvusvahelistel üritustel paistab ta silma ka suurepärase luulelugejana. Ta annab välja multimediaalseid kolmekeelseid (hispaania, portugali ja inglise keeles) luulekogusid CD-ROM´ide kujul. MM-kogust “Ladvaliigutaja”(2000) on pärit ka minu poolt eesti keelde tõlgitud värsid.

1949. aastal sündinud Gabriel Rosenstock kirjutab luuletusi gaeli keeles. Ta nimetab end jälestusväärseks jetiks seepärast, et tema meelest on kõik väikerahvaste kultuurid eelarvamuste, võhikliku suhtumise, hoolimatuse, surve ja naeruvääristamise ohvrid. Aga just ühe väikerahva, iirlaste, kultuuri on ta kõigest hoolimata võtnud edendada.
Rosenstock tegeleb innukalt ka ida-lääne kultuurisuhete edendamisega. Ta töötab gaelikeelses kirjastuses An Gum. Ta on Iiri Kunstinõukogu stipendiaat ja äsjane Ameerika Iirlaste Fondi preemia laureaat.