Raamatututvustus


EESTI 21. SAJANDIL. Arengustrateegiad, visioonid, valikud
Esialgselt mõeldud Eesti 21.sajandi säästva arengu strateegia ja tegevuskavana (Eesti Agenda 12), on väga vahelduva sisu ja autorkonnaga kogumiku eesmärgiks tekitada üldrahvalikku arutelu. Koostanud Ahto Oja, toimetanud Anto Raukas, avaartikkel “Tee ideest strateegiani” Mart Laarilt, saatesõna Andres Tarandilt. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999. 239 lk.LÄBI ÄREVA VERE
Pühendusteos Hando Runnelile, tavatu, kuid järgimistvääriv Festschrift koondab erisuguseid mõtteid ja mälestusi luuletajast ja inimesest, kellega koos ning kelle sõna tõhusal toel on naastud oma riiki ja muutunud maailma. Koostanud ja toimetanud Mart Orav, trükiks ette valmistanud Mart Orav ja Triinu Varik, keeletoimetaja Katrin Raid, kujundaja Lembit Küüts. Saatesõna autor Peeter Tulviste. HRS, 1999. 494 lk.Aino Kallas
TÄHELEND. Eesti poetessi Koidula elulugu
Soome-eesti ühiskirjaniku (1878 – 1956) 1915. a. esmatrükis ilmunud Lydia Koidula eluloos kujutab autor oma kangelannat tulihingelise isiksusena, loodud ohvritulena leegitsemiseks, kuid kelle saatuseks sai vaid mõneaastane tähelend, et selle järel traagiliselt mõistmatuses hääbuda. Uus tõlge on tehtud 1935. a. parandatud ja täiendatud väljaande järgi. Tõlkinud Ants Paikre, kujundanud Maarja Vannas-Raid, toimetanud Georg Grünberg. Eesti Raamat, 1999. 199 lk.SOOME-UGRI HÕIMUMUSTRID KLAVERILE
Klaveriõpik rajaneb hõimutemaatikal, nii et seda tulekski käsitleda ennekõike etnograafilise albumina. Kasutatakse ehedat eesti regilaulu, mis klaveriseades oleks otsekui rõivastunud laulu päritolule vastava kihelkonna rahvarõivisse. Samuti on viidud klaveriseadesse rida tuntud lastelaule ning laulupidudel sisse lauldud koorilaule. Rahvuslike koolkondade esindajatena on hõimuraamatusse sisse kantud Béla Bartók (ungari), Andrei Ešpai (mari), Anti Marguste ja Olev Sau (eesti) oma soome-ugri folklooril põhinevate klaveripaladega. Lisaks geograafiline kaart soome-ugri hõimude levikualadest. Koostanud Aino Merila, toimetanud Ingrid Rüütel, kujundaja Kadi Pajupuu. Eesti Keele Instituut, etnomusikoloogia sektor, 1999. 124 lk.


Ants Kukrus
EUROINTEGRATSIOON JA INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSKAITSE
Monograafias analüüsitakse eurointegratsiooniga seotud õigus- ja majandusprobleeme ning intellektuaalomandi õiguskaitset Euroopa Liidus, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja intellektuaalomandi õiguskaitset, Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikat, tehnoloogia siirmise majandusõiguslikke aspekte ning intellektuaalomandi uute objektide – mikrolülituste topoloogia ja andmebaaside õiguskaitset. Vajalik käsiraamat juristidele, firmajuhtidele, inseneridele jpt.
Tallinna Tehnikaülikool, 1999. 351 lk.

20. SAJANDI MAAILMA AJALOO LEKSIKON
Taskuformaadis leksikon hõlmab rohkem kui 1800 artiklit 20. sajandi ajaloosündmuste ja neid mõjutanud isikute kohta – teavet leiab nii Blairi kui Beria, Churchilli ja Clintoni, patsifismi ja holocausti kohta. Tõlkinud Liis Jaansalu, täiendanud Vello Tõnso, toimetanud Margus Leemets. Kaas, tiitel ja makett Jüri J. Dubov, teostus Signe Sula. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999. 445 lk.


ESTONIAN PEOPLE.
Being Estonian as a branch of postmodernism
Ingliskeelne brošüür jätkab Eesti Instituudi reklaamtrükiste stiili. Esseevormis võtavad lühidalt kokku oma pildi eestlane olemisest Andrei Hvostov, Mihkel Mutt, Jaan Undusk, Andrus Kivirähk, Fred Jüssi. Lisaks avaneb tavalisemate eesti ees- ja perekonnanimede tähendus ka inglise keeles, ühtlasi on ära toodud kimbuke tüüpilisemaid eesti vanasõnu. Eesti Instituut, 1999. Lehed nummerdamata.

TUNA 4/1999
Aastatuhandevahetus langes kokku ajalookultuuri ajakirja esimese aastaga, mis nüüdsest on oma staatuse kindlustanud kvartaliajakirjana. Selles numbris heidetakse valgust Eesti rannarootslastele ja baltisakslastele, riivatakse põgusalt Puskini juuri Eestis, peatutakse Põhjasõjal ja Teisel maailmasõjal ning jõutakse välja Eesti taasvabanemiseni. Artiklite autoriteks Andres Langemets, Margus Laidre, Erich Kaup, Kaupo Deemant, Jaak Pihlau, Tõnu Tannberg, Rein Ruutsoo, Ivi Tomingas, Joseph Maier, Mart Kivimäe, Erast Parmasto, Tõnis Ritson, Jevgeni Kaljundi, Indrek Jürjo, Peep Pillak jt. 160 lk.