Eeva Niinivaara 20. XII 1901 – 29. X 2000

29. oktoobril suri eesti keele- ja kirjandusteadlane Eeva Niinivaara, kes 1930. aastast peale elas Soomes. Siimustis sündinud Eeva Niinivaara töötas aastatel 1928 – 30 Võru Õpetajate Seminaris eesti keele ja kirjanduse õpetajana,1945 – 71 Helsingi ülikoolis eesti keele ja kirjanduse lektorina. Noorusaega, sh. Võru Õpetajate Seminari aastaid, on Niinivaara meenutanud mälestusteraamatus “Paistab ikka seesama päike” (1987); tema mõned aastad tagasi helilindistatud mälestusi saab kuulata Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis.
Eeva Niinivaara oli Johannes Käisi Seltsi auliige. 1996. aastast hoogustus tema koduvallas, Jõgeva vallas, Eeva Niinivaara tegevuse uurimine, koostöös Soome Instituudiga antakse välja Eeva Niinivaara stipendiumi gümnaasiumiõpilas(t)ele, kes on pikemas ajavahemikus silmapaistvalt esinenud humanitaarvaldkonnas. Friedebert Tuglase Selts on alates 1982. aastast välja andnud Niinivaara stipendiumi eesti kultuuri tutvustajaile Soomes.