Kirjarahvast kirjanikeks
 
Intervjuu Heino Puhvliga

Juba jupp aega liiguvad jutud, et on asutud koostama uut kirjainimeste leksikoni. Läinud aasta lõpul sain ka ankeedi, milles paluti täiendada eelmises leksikonis minu kohta ilmunud artiklit värskema teavega – see oli juba kindel märk, et koostamistöö on tõepoolest kellelgi käsil. Nagu selgus, oled peatoimetaja vastutuses seekord sina. Mis sundis 1995. aastal ilmunud kuulsa Kruusi leksikoni kannul otsemaid hakkama uut koostama? Millal konkreetne töö käivitus?
Minu sattumine selle töö etteotsa käis lihtsalt. Kirjastus "Eesti Raamat" pöördus pärast Oskar Kruusi koostatud "Eesti kirjarahva leksikoni" ootamatult kiiret läbimüüki mitmete kirjandusteadlaste poole palvega esitada oma nägemine uuest võimalikust samaloomulisest teosest. Saatsin neile oma kontseptsiooni, see nähtavasti meeldis ja mulle tehti ettepanek töötada välja juba üksikasjalikum projekt. 1997. aasta kevadest käib raamatu koostamine  täie leiliga.
Miks oli uue leksikoniga nii kiire? Eelmine valmis ju väga pika aja kestel, tegema hakati veel nõukogude päevil, 1986. aastal, lõpetati aga juba taasiseseisvumises. Ümberorienteerumine töö käigus oli keerukas, mitmed ajastumärgid jäid raamatule küllap külge. Teine põhjus oli ilmselt ka turunõudluses, Kruusi leksikon sai poest kähku otsa, rahvas aga tahtis juurde. Polnud arukas sedasama, teatud puudustega raamatut ümber trükkida, pigem kirjutada juba täie rinnaga uus. Samas tahan aga kohe kinnitada, et Oskar Kruus tegi oma kirjarahva leksikoniga ära gigantse, sangarliku töö. Kiitus talle! Lõppude-lõpuks – kui meil poleks nüüd eelmist raamatut aluseks võtta, paisunuks meie töömaht määratult.
Nõus – Oskari juhtimisel valminud ja ligi neli aastat meie käsutuses olnud leksikonist on kirjandusinimesel suur abi, kasutan seda sageli. Ent minu meelest on raamatul ka üks ootamatu, täiesti planeerimatu tahk, teost võib  vaadelda ka kui omamoodi postmodernistlikku tekstikogu, kus segunemas üpris erinevaid poose ja positsioone,  sobitatud tsitaate veneaegsest roosast leksikonist ja energilisi enesekindlaid uusridu, nõukogude leksikat ja taasiseseisvuslikku bravuuri, karmi naelutamist ja ebalevat  häbelikkust, õiglusepüüdu, mahavaikimist ja puhtakspesu. Kuidas on lugu uues raamatus hinnangutega, tendentsiga?
Kõigepealt – koostatav leksikon järgib eelmise kompositsiooni. Iga artikkel koosneb kolmest osast: esiteks käsitletava kirjaniku biograafia, siis ülevaade ta loomingust ja lõpuks bibliograafia tema kohta. Biograafiline osa koosneb kiretust faktoloogilisest elulookirjeldusest. Loomingu käsitlemisel on leksikoni põhiprintsiibiks – mitte anda resoluutseid hinnanguid. Iseloomustades käsitletava isiksuse loomelaadi, tuleb seda teha kirjanduslike terminite abil. Ka teoste ideoloogilist suunitlust kirjeldades peab loobuma poliitilisest terminoloogiast. Minu veendumuse kohaselt on  kirjanduslugu õige jäädvustada vaid kirjandusteadusliku leksika abil. Tunnistan, et mõned autorid on püüdnud manipuleerida poliitilise sõnavaraga, olen need üritused tõrjunud.
Mis puudutab bibliograafiat, siis pole see osa loomulikult mitte kõigis artiklites täielik, sest mõne eriti teeneka kirjaniku puhul kuhjuks sinna lehekülgede kaupa materjali.
Leksika muutusi tuleb ka teises plaanis. Näiteks puhkes vaidlus selle üle, kuidas nimetada meie jaoks viimast suurt sõda. Võtsin kasutusele väljendi Saksa – NSV Liidu sõda. Paratamatult tuleb organisatsioonide, koolide, muuseumide puhul kasutada erinevaid nimevorme, mis neil eri aegadel olnud. Näiteks aastail 1922 – 41 nimetati kirjanike ühisorganisatsiooni Eesti Kirjanike Liiduks, 1943. aastal oli sellesama liidu nimi Kirjanike Liit, siis tuli nõukogudeaegne nimetus, nüüd on esialgne nimi tagasi. Kasutada tuleb seda nimekuju, mis käsitletaval ajal kehtis. Või võtame koolid, Paul-Eerik Rummo õppis ikkagi Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Kunagisest  Nirgi ja Sõgla koostatud roosast leksikonist jäid välja enam-vähem kõik "valged" kirjanikud. Kas uut teabeteost ei ohusta nüüd vastupidine käik – "punaste" ignoreerimine?
Mitte mingil juhul. Meie valik on selge – raamatusse lähevad need, kes on produtseerinud ilukirjandust. Või tegelenud silmapaistvalt kriitika ja tõlkimisega. Märksõnaks on – looming, mitte meelsus. 
Meie koostatava raamatu pealkiri ei ole enam "Eesti kirjarahva leksikon", vaid "Eesti kirjanike leksikon". Välja jäävad kolm kategooriat, kes varem on meie kirjandusleksikonidesse pääsenud: poliitikud, kirjastustegelased ja rahvalaulikud. Näiteks poliitikuist olid eelmises raamatus sees nii Viktor Kingissepp kui Jaan Tõnisson, uues pole kumbagi. Kingissepp võinuks tegelikult ju kergemini kaante vahele pääseda, sest tal ju kaks raamatut ette näidata. "Punastest" kirjutajatest on kindlalt sees Pöögelmann, Anvelt ja teised proletaarsed kirjanikud, samuti Venemaa eestlased Rannaleet ja muud. Ka Vassili Riis. Ta võib olla vastik oma terroritegude pärast, ent samas on ta tootnud hulga romaane ja jutustusi. Leksikon peab olema koht, kust lugeja saab teavet võimalikult kõigi eesti keeles kirjutanud või Eestiga seotud kirjanike kohta. 
Kirjastustegelastest jääb näiteks välja Kruusi raamatus olnud Bernard Haab, sest temal puudub see, mida meie peamiseks kriteeriumiks peame, looming.
Kui palju eelmise leksikoni materjalist kandub uude üle mehaaniliselt, muutumatul kujul?
Umbes 15 protsenti koostatava raamatu mahust tuleb üle otse. Peamiselt artiklid, mis käsitlevad varasemat kirjandusaega. Pole mõtet uuesti kirjutada näiteks artikleid XVII sajandi juhuluulest, ütleme, Johann Kohsenist, ega varasema ilmaliku kirjanduse näidetest. Need on kirjutanud peamiselt meie hulgast juba lahkunud Rudolf Põldmäe, Erna Siirak ja Aino Valmet ja nende töö jääb nii nagu oli.
Ka mitmete praegu töötavate kirjandusteadlaste (Aarne Vinkel, Endel Nirk) artiklid, mis käsitlevad Kreutzwaldi, Vildet jt., tulevad üle peaaegu  muutumatult, saades täiendust vaid bibliograafiasse. 
Paljud meie hulgast lahkunud teadlaste artiklid peavad paratamatult minema aga ümbertöötamisele. Loomulikult pole meil midagi näiteks Mart Mägra isiku vastu, kuid tema kirjutatud käsitlused Lennart Merest või Jaan Eilartist tuleb uuesti kirjutada – olukord nõuab. Samuti ei lähe enam Eduard Ertise kirjutatu NSVLis tegutsenud eesti kirjanike kohta. Ants Järv on põhjalikult ümber kirjutanud oma artikli Leberechtist. Täiesti uus käsitlus tuleb August Jakobsonist. Jne.
Eelmisele leksikonile oli hulganisti etteheiteid oluliste nimede väljajäämise pärast. Torisesin sel puhul isegi ajalehes, minu loetelus olid  Ilmar Vene, Aivar Kull, vähemtuntuist Mark Udam ja mitmed teised. Kas uus raamat saab tublisti täiendust? Vahepeal on juurde tulnud hulk noori kirjandusteadlasi, näiteks verinoor Aare Pilv, kes vist tõusnud juba Eesti Kirjanduse Seltsi sekretäriks, kuidas nendega jääb?
Vastsesse leksikoni tuleb 150 uut märksõna. Nii noori kui vanemaid, mitmeid väliskirjanikke. Sinu poolt näiteks toodud persoonid on uues  raamatus kõik sees. Ent juurde pole tulnud üksnes artikleid, vaid ka artiklite kirjutajaid, nii on endistele autoritele lisandunud Janika Kronberg, Helgi Vihma (keeleteadlaste käsitlejana) jt.   
Praegu avaldatakse hulganisti luuleraamatuid perifeerias, need on rohkem kohaliku tähtsusega, ühe maakonna luuletajad. Näiteks Hiiumaalt tean ma luuletajaid  nagu Ann Hiiusaare ja Esta Aksli, kellest mandril pole kellelgi aimugi. Palju sekundaarset kirjandust on trükki jõudnud varemgi. Kui palju te neist haarata suudate? Veelgi enam ilmutatakse kõiksugu tõlkeid, terve massi metstõlkijate hulgas on palju kvaliteetseid ümberpanijaid, kes tuleks ilmselt raamatusse arvele võtta, näiteks viimaste aastate produktiivne ja mitmekülgne Riina Jesmin jt. Kuidas te selles kirjus seltskonnas orienteeruda suudate?
Perifeerialaulikud, kel mõnel mitugi raamatukest trükis, peaksid leksikoni jõudma küll, kust mujalt siis veel nende kohta andmeid saada. Ent tunnistan ausalt, et kõigi nende püüdmisega on raskusi ja küllap on väljajääjaid. Kuid oleme fikseerinud luuletajaid Viljandist, Aegviidust, Kuressaarest jm. Absoluutset täiust ei saa ka tõlkijate suhtes, uusi nimesid sajab juurde. Samas me ei taotlegi, et igaüks, kes ühe-kahe raamatu ümberpanemisega hakkama saanud, peaks juba ära tähendatud saama. Aga sinu poolt nimetatud Riina Jesmin on muidugi raamatus.
 Kuidas jääb venelastega? Kas Dovlatov saab artikli? Ja kogu esimese iseseisvusaja siin elanud Juri Ivask, kellest pärast kujunes vene emigratsiooni suurnimi?
Dovlatov ja Ivask on meil arvel. Loodame, et professor Issakovi abiga kedagi olulist kõrvale ei jää. Kõik, kes ENSV aegu kuulusid kirjanike liidu vene sektsiooni, lähevad ka raamatusse.
Eelmise leksikoni häbiplekk oli jubedalt tahmased fotod. Ja pilte ei lisatud mitte kõigile artiklitele, kujunes justkui mingi nomenklatuur, kes fotole pääses. Vahepeal ilmunud kunstnike biograafiline leksikon käitus aga demokraatlikult – keegi ei jäänud fotota. 
Polügraafilise kvaliteedi eest koostajad muidugi ei vastuta. Ise püüame küll varuda selgeid fotosid. Aga kõik kirjanikud ei saa pilti ka seekord. Algajad ja vähemtuntud peavad oma aega veel ootama.
Millal jõuab leksikon poodidesse?
1300 märksõnast andsime aasta lõpuks arvutisse sisestamiseks 1000. Nii et kolmveerand materjalist on olemas. Ilmumisaeg ei olene päriselt minust, ent ehkki on olnud optimistlikumaid arusaamu, olen ma ilmumisaastaks aina pakkunud aastat 2000. Nii võib see minnagi. 

Vaapo Vaher