Koopiahuumor


Edgar Savisaare fänn-klubi põhiteesid
Zhanri tees. Me fännime Edgarit kui ideed, mitte kui inimest või kui poliitikut.
Uurimuslik-teaduslik tees. Milles seisneb Edgar Savisaar kui idee? Selle väljaselgitamine on meie tegevuse sisu.
Distantsi tees. Me väldime Edgarit füüsiliselt, st. ei ürita temaga kohtuda, teda kuulda või näha, rääkimata tema kutsumisest klubi üritustele.
Miks? Me ei saa olla tõsised fännid, kui tunneme oma fännitavat liiga lähedalt või kui katsume või koguni kallistame teda. (Võrdle inimese ja Jumala vahelist distantsi.)
Maailmavaate tees. Oma hoiakutes, käitumises ja ühistegevuses leiame ideid ja mõtteid järgmistest raamatutest: Ilf ja Petrov, “Kuldvasikas”, “12 tooli”, “Õilis isik”; Bo Grace, “Ernie”; Gailit, “Toomas Nipernaadi”; Vonnegut, “Tšempionide eine”; Korťets, “On nigu on”; Kivirähk, “Kalevipoeg”, “Õlle kõrvale”.
Nimekiri on lahtine. Läbilugemine ei ole kohustuslik.
Solidaarsuse tees. Meid ühendab Edgar.
Hüpo tees. Kui oleme jõudnud selgusele, milles seisneb Edgar Savisaar kui idee, siis tuleb klubi eesmärgid ja tegevuse alused üle vaadata. Kardetavasti on see arusaam revolutsiooniline.
Katrin Tees. Mis siis, et ta Martin Eberile meeldib, me võtame ta vastu, kui ta on avalduse kirjutanud.
Tolerantsi tees. Eriti oodatud on klubiga liituma inimesed, kes ei talu Edgarit. Nii avame ennast vastastikusele tolerantsusele ja läheneme koos täiuslikkusele.