KULTUURIMINISTEERIUMIS

Kestab Usedomi festival 
11. – 14. IX viibis kultuuriminister Signe Kivi Meck len burg-Vorpommerni liidumaa pea mi nist ri Harald Ringstorffi kutsel ametlikul visiidil Saksamaal. Külaskäiku aitas ette valmistada Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa büroo Tallinnas.
Visiidi ajendiks oli sel aastal Eestile pühendatud VI Usedomi muusikafestival, mille aukülaliseks oli palutud Eesti Vabariigi kul tuuri minister. Festivali tähtsust rõhutab asja olu, et selle avas Liidumaa peaminister. Festivali 16 kontserdist kümnel osalesid eesti in ter preedid, kokku ligemale 100 muusikut, ette kandele tuli 12 eesti helilooja, Mati Kuulbergi, Tõnu Kõrvitsa, Ester Mägi, Arvo Pärdi, Jaan Räätsa, Urmas Sisaski, Eino Tambergi, Veljo Tormise, Erkki-Sven Tüüri, samuti klassikute Cyrillus Kreegi ning Heino Elleri muusika.
Festivali avakontserdil esitas Hannoveri Raadio Sümfooniaorkester Ari Rasilaineni juhtimisel Eino Tambergi “Tundelise teekonna”, mida 1996. a. kirjutades pidas Tamberg silmas andekat klarnetisti Toomas Vavilovit, kes soleeris ka Usedomi kontserdil. Lisaks astuvad 25. IX kestval festivalil üles Hortus Musicus, Tallinna Poistekoor Lydia Rahula juhatusel, Uus Tallinna Trio (Marrit Gerretz-Traksmann, Harry Traksmann ja Kaido Kelder), Lembit Saarsalu, Siiri Sisask ja Boris Björn Bagger, Mait Martin, Tõnis Tüür. Festivali lõppkontserdil, mis kannab pealkirja “Met meets Usedom”, esineb Meti solistide kont serdil ka eesti metsosopran Annely Peebo. Tõelist tähelepanu ja vaimustust pälvis festivali teine kontsert. Eesti, Läti ja Leedu noor test muusikutest koosneva kammer or kest ri Kremerata Baltica kontserdi avas Tõnu Kõrvitsa teos “Sinule, öö sõnumitooja”, mis on tellitud spetsiaalselt orkestri eesti liikmete Andrei Valigura, Elo Ivaski, Indrek Sarrapi ja Reinut Tepi jaoks. 
Lisaks muusikafestivalile oli minister Signe Kivil töökohtumine Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa peaministri Harald Ringstorffiga, osalesid Liidumaa poliitikud, omavalitsus ja kultuuritegelased. Schwerinis toimus töö lõuna haridus-, teadus- ja kultuuriministri Peter Kauffoldiga. Liidumaa Berliini esinduse kantsler Tilo Braune tutvustas minister Kivile Berliini kuulsat Riigipäevahoonet, kus teist nädalat töötab Saksamaa parlament. Hoone, mille arhitektuurikonkursist võttis osa 80 arhi tektuuribürood üle maailma, on tõeline vaatamis väärsus ning avatud kõigile huvilistele tasuta.

Reet Remmel,
kunstide osakonna nõunik