Andres Langemets

Matteuse ring
Lüroeepiline töö- ja tavandilaul 
 

Ent katsuge mõelda ringist, kes mäletab veel? 
Et on diameeter, raadius ja puutuja,
segment ning ringi pindala,
kus tuleb mängu ka kuulus

Konstant on tõsine kui apostel Matteus, 
ring veatult ümmmargune.
 

Jaan Kross poetas Sirkli vaikselt
Wikmanni poiste hulka, 
lausumata vist Matile sõnagi.
Ehk tegi seda muheda kelmikusega?
Et nagu priimus ja puha ja protagonist?
Nagu circulus vitae ja circus estoniae.

Eesti kirjanikel oleks tulus teada, 
kuidas võinuks nende juht ja õpetaja
hääletada Saksamaal keeleuuendust,
kas ss-i poolt ja ß-i vastu või vastupidi?
Küllap oleks Mati hulk aega
süganud kukalt, mida ta muidu ei tee, 
aga oleks siis valinud ß-i.
Circulus on kujund
(ka vanas tuntud lustiasutuses),
mille arvutamiseks läheb vaja konstanti:
ð-d või apostlit,
Kafka tegelaste ratasringe ja segmente,
ringi keskkohta ning
ümarlauda rüütlitega, 
kus keegi on ikka sealsamas
King Arthur ja mõni teine Lancelot.
Rüütlid siiski mõlemad. 

Visby