Helgi Ridamäe 15. V 1928 – 26. IX 1999

Pärast raskeid haigusaastaid lahkus meie hulgast Helgi Ridamäe, kelle elutöö oli pühendatud laste ja noorte muusika juurde toomisele. Võib liialdamata öelda, et säravalt energiline ja sõnaosav Helgi Ridamäe on helidemaailma võluriigi uksi avanud kümnetele tuhandetele kooliõpilastele ja talutanud käekõrval muusika juurde ka arvukalt täiskasvanuid.
Tema loengkontsertide temaatika oli tohutult avar: algas esimestest argadest sammudest selle kunstiliigi mõistmisel ja lõppes muusikastiilide ja -teoste süvaanalüüsiga. Rikkalike faktiliste teadmiste edastamisest väärtuslikumakski tuleb hinnata H. Ridamäe emotsionaalsust ja atraktiivsust, mis pani auditooriumi alati innukalt kaasa elama.
Helgi Ridamäe (Jaakson) sündis Tõrvas. Eratundides aluse saanud klaverimänguoskust arendas ta edasi Viljandi lastemuusikakoolis ja astus pärast keskkooli lõpetamist Tallinna Riikliku Konservatooriumi koolimuusika osakonda. Tunni ülesehitusoskuses Riho Pätsilt tugeva metoodilise põhja saanud H. Ridamäe avastas Tallinna Lastemuusikakoolis ja Tallinna Koreograafiakoolis antud tundides oma lektoriande.
Asunud 1960. a. tööle ENSV Riiklikus Filharmoonias, täiendas ta ühtaegu konservatooriumis oma muusikaajaloo-alaseid teadmisi.
Üle kolmekümne aasta tegi Helgi Ridamäe muusikapropagandistlikku tööd mitte üksi Eesti koolides, vaid ka Estonia kontserdisaalis, arvututes kultuurimajades, tehastes, asutustes ning jagas oma muusikavaimustust ka mitmete vokaalansamblite juhina.
Alati, ka haiguspäevadel, optimismi ja elutahet kiiranud Helgi Ridamäe jääb kolleegide ja muusikasõprade mällu suurepärase teejuhi ja kaaslasena muusikaradadel.

Eesti Kontsert

Muldasängitamine täna kl. 15 Helme kalmistul.