Hoogsalt arenev kirjastus Virgela
 
6. mai kirjandusliku kolmapäeva sisustas Virgela kirjastus, mis asub rahvusraamatukogu vastas Endla tn. 4. Direktor Aivar Kala iseloomustas Virgelat kui algupärase eesti ilukirjanduse ja kirjandusteaduse publitseerijat. 
Virgela on edukalt alustanud K. A. Hindrey ja Jaan Krossi "Kogutud teoste" väljaandmist, tähtsaks on peetud raamatute kaunist kujundust. Neile on kohe lisandumas Arvo Valtoni "Kogutud teoste" väljaanne, mille esimesed köited pakuvad ka seni sahtlisse jäänud novelle.
Oskar Kruus kommenteeris Virgela kaht sariväljaannet -- "Litterariat" ja "Grammat". "Litteraria" rajas 1984. a. kirjandusmuuseum oma fondides säilitatava allikmaterjali publitseerimiseks, kuid esialgu avaldatud vihikud olid üpris õhukesed ning ilmusid harva. 1996. a. tuli kirjandusmuuseumile appi Virgela, kes tegi publikatsioonid mahukamaks ning huvitavamaks. Nii ilmusid 1996. a. K. A. Hindrey sensatsiooniline "Iru päevik", Oskar Lutsu sõjajärgne päevik ning August Gailiti kirjavahetus Friedebert Tuglasega, neile järgnesid rohkesti kirjandusloolisi daatumeid fikseerivad Fr. Tuglase eluloolised märkmed aastatest 1906 -- 1959, vihikus nr. 13 on trükitud eepose "Kalevipoeg" rajanud F. R. Faehlmanni käsikirjad. Sari "Gramma" avaldab esseede kogumikke, jõuluks ilmusid publitsistliku laadiga raamatud Arvo Valtonilt ja Andres Herkelilt, novelliuurija Toomas Liivi valimik kirjandusloolisi töid ja Olev Remsu reisikirjade raamat "Kuidas rikkuda piiri". "Gramma" sarjast on trükikojas Lauri Vahtre kogumik "Teine lugemine" ja Ott Rauna raamat "Vaikne eestlane".
Arvo Valton tutvustas soome-ugri luuleklassikat esitavat valimikku "Enne koitu", mis samuti on alustanud raamatusarja. Meie hõimlaste luule paremiku tõlkimine ja avaldamine Virgela eestvõttel jätkub. Tunnustust on leidnud väliseestlase Hellar Grabbi retsensioonide raamat "Vabal häälel", mis tõttu on varem peamiselt raadios esinenud literaadist saanud mõjukas kriitik. Olev Remsu reklaamis oma trükkimisel olevat rannarootslaste elu kujutavat romaani "Haapsalu tragöödia", kõlas ka eelteade O. Kruusi novellikogu "Mälestusi eelmistest eludest" peatsest ilmumisest.

O. K.