MAAL'98 

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab 10. juulist 10. augustini neljas erinevas näitusepaigas erinevaid vaatenurki võimaldavate näituste tsükli üldpealkirjaga "Maal'98". 
Roetermanni kunstikeskuses "Maali sõna" 
Näituse kontseptsioon on selles, et kontseptsiooni ei olegi. Tullakse vastu maalijate individualistlikule soovile mitte kellelegi alluda. Sellega "tekitab" näitus end ise, kajastades järelikult eesti maalikunsti momendiseisu, nii huvitav kui ta juhtub olema, ja aktiivsemaid osalejaid. Et esitatavat veidi piiritleda ja tekitada vaatajas ootust, seadkem üks tingimus: maalide esmaeksponeerimine. Maalikunsti defineerimine sõltub maalijatest. Oodatud on püüe mõtestada maalikunsti tähendust ja ka iseennast muutuvas ajas: milles seisab maalikunsti vägi? Osavõtt on avatud professionaalidele ja ärksatele tudengitele. Näituse koordinaator Heie Treier, tel. 439 657 (pärast kella 18). 
"Maalitud reaalsus -- aktuaalne anakronism" Vaalas 
Maal kui jutustaja osaleb protsessis, mis muudab ta kunagisest kuningast üheks paljudest, kel lisaks kanda traditsioonide ja auväärse ajaloo koorem. Neil, kellele foto, TV, video ja arvutid on igapäevane ja loomulik abivahend reaalsusega manipuleerimisel või kes kõrvaltvaatajana on tajunud muutuste kulgu, suhtuvad maali kui jutustaja võimalustesse teisiti, kui see oli võimalik veel aastakümme tagasi. Muutuv aeg loob uusi tähendusi ning käesolev teema ja näitus pakuvad teile võimaluse oma seisukoha avaldamiseks. Näituse kuraator Kaido Ole, tel. 432 646 (kodus); 626 7326 (tööl). 
"Maalikunstnik -- püha lobiseja. Meestest" Rotermanni soolalaos 
On veider arutada maalikunsti aktuaalsuse, kasvava/kahaneva elujõu või isegi surma üle, kui vaadata korragi maalikunstile kui inimaegade algusest kogu (!) maailmas käibel olevale (elavale) kõnekeelele. Mis mugav ruupor on ikka veel meie käsutuses! Lihtsalt lugude jutustajana on maalikunst keel kõigile. Milleks ametlikud teadaanded? Milleks ilukõne -- "urbne materiaalsus", "värvienergia", muu tõlkimatu ja vähestele mõistetav? Räägime meestest. Näituse kuraator Tiina Tammetalu, tel. 8 255 21 889, e-post:tiina.tammetalu@mail.ee 
"Traditsionalistid eesti maalikunstis" Raatuses 
Oodatud on kunstnikud, kes muutuvas ajas on jätkuvalt inspireeritud realiteedi tõlgitsusest ja maalikunsti klassikalistest väärtustest. Kuraatorid Mai Levin ja Tiiu Pallo-Vaik, tel. 514 462 (kodus), 8 255 150 63 (mobiil). 

Kunstnikel, keda näitusekontseptsioonid inspireerivad, palume ühendust võtta 1. juunini kuraatoritega. Tööd võetakse vastu näitusepaikades 6. juulil kl. 10. -- 16. 
Kuraatoritel on vajaduse korral lõpliku valiku tegemiseks õigus kokku kutsuda ñürii(d). 
Näituste põhjal antakse välja Saku maali aastapreemia ja Saku noortepreemia, Maalikunstnike Liidu aastapreemia ja Sadolini maalipreemia. Näituste "Maal'98" üldkoordinaator on Eesti Maalikunstnike Liidu juhatus -- Jaan Elken, tel. 6 267 326 (tööl), 6 326 575 (kodus).