Andres Tambek 7. VII 1952 – 12. V 2003

Lahkunud on hea sõber, kolleeg, mitmekülgselt andekas inimene, pühendunud arhitekt.
Tallinnas sündinud Andres Tambek asus peale Tallinna Ehitus- ja Mehhaanikatehnikumi lõpetamist 1972. a. tööle Eesti Projekti, kus ta töötas vaheaegadega 1995. aastani, esmalt konstruktorina, 1983. a. alates arhitektina. Tööd katkestamata lõpetas 1984. a. Eesti Riikliku Kunstiinstituudi. 1985. a. võitis ta Tartu ülikooli humanitaarteaduste õppehoone konkursi (hoone valmis 1997). Tema tööd on keskkonnatundlikud ja maitsekad; uut haarava natuurina süvenes ta arvutiga töötamise võludesse temale omase põhjalikkusega. Teda meenutama jäävate tööde hulk on siiski märkimisväärne: Rüütli ärikeskus Pärnus, ühiselamu Tartus Riia 12, Decora kauplus Pärnus, Põlva ühisgümnaasiumi võimla, Tamsalu spordihoone, Ahja spordihoone ning mitmed elamud. Renoveerimisprojektidest nimetagem Ammende villa restaureerimisprojekti Pärnus, Miina Härma gümnaasiumi juurdeehitust Tartus, Balti kaitsekolled¯i peahoonet Tartus (kaasautor).
Konkurssidest osavõtt on olnud Andres Tambeki elu ja töö lahutamatu osa. Oma võistlustöödega on ta pakkunud väärikat konkurentsi paljudel arhitektuurivõistlustel.
Tema viimasteks töödeks jäid rasket haigust trotsides projekteeritud AS Kalevi tehasehoone Jüris ning Vasara administratiiv- ja olmehoone rekonstruktsioon Tallinnas. Aukartust äratav rida tema töödest on näha koduleheküljel www.hot.ee /aty
Tänagem teda tema vaikse, kindlameelse juuresoleku, abivalmiduse ja tarkuse eest.

Hea sõber on lahkunud, hüvasti!
Eesti Arhitektide Liit, kolleegid, omaksed ja sõbrad