Paul Allik 23. XII 1946 – 14. XII 2003

Pärast rasket haigust on lahkunud maalikunstnik Paul Allik.
Paul Allik on sündinud Tartumaal Kaarepere vallas Arukülas õigeusu preestri perekonnas. Kunstnikuhariduse omandas ta Tartu Kunstikoolis, mille lõpetas 1966. aastal. Õpinguaastatel oli tal eriti lähedane kontakt Tartu maalikunstniku ja õppejõu Alfred Kongoga, kelle õpilaseks ta end kogu elu pidas.
Paul Allik on töötanud kujunduskunstnikuna Tallinna Kaubamajas, juhatanud 1992 – 94 galeriid Liivakell, ent tegutsenud suurema osa oma loominguajast siiski vabakunstnikuna. Ta oli Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 1989 (asepresident 1994 – 95) ning on juhatanud maalikunstnike alaliitu 1993 – 95.
Tundlik ja kerge käega, maalija par excellence, keskendus ta oma loominguteel üha uuesti interpreteerima selliseid modernismi traditsioonilisi väärtusi nagu suunatus intensiivsele väljenduslikkusele ja püüd tuua midagi olulist asjade varjatud olemusest pealispinnale läbi kunstniku isikliku subjektiivse elamuse. Tema 1970. aastate loomingust on jäänud meelde natuurilähedased portreed, maastikumaalid ja natüürmordid. 1980. aastatel viljeles ta eelkõige prantsuse maalikooliga seonduvaid figuraalsete elementidega vabas ekspressiivses laadis kompositsioone. 1990. aastate keskel tekkinud suundumus abstraktse ekspressionismi poole on lähendanud Paul Alliku loomingut neil aastatel esile tulnud uusabstraktsionistide põlvkonnale. Kogu loominguperioodi vältel on Paul Allikut huvitanud ka inimkeha, ta on olnud aastaid produktiivne aktimaalija. Oma arvukatel välisreisidel ja kodumaalgi harrastas Paul Allik meelsasti veel ka viimasel aastakümnel traditsioonilist vabaõhumaali, rännates looduses, maalikast seljas, nagu seda teinud paljud kunstnike generatsioonid enne teda.
Ta alustas näitustel esinemist 1968. aastal ning arendas ka Eesti iseseisvudes 1990. aastatel edukat näitusetegevust: galerii Artmaiden (1994), Tallinna Kunstihoone galerii (1995), Deco (1996 ja 1997), Pärnu uue kunsti muuseum (1996 ja 1998), Kuressaare muuseumis (2000) jm. 1994. aastal hinnati Paul Alliku tööd eesti maalikunstniku aastapreemiaga. Paul Alliku teoseid on Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Tallinna Kunstihoone, Eesti Rahvusraamatukogu, Underi- ja Tuglase Kirjanduskeskuse, AS Eesti Loto ja paljudes erakogudes nii kodu- kui välismaal.

Armastusväärset kolleegi ja meeldivat inimest jääb leinama
Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum