Muusikamulje veealuste kommentaaridega

11. oktoobril dirigeeris Nikolai Aleksejev Estonia kontserdisaalis uue sarja “ERSO soliste” avakontserti. Tunnusloona kõlas soome vanameistri Einojuhani Rautavaara Viiulikontsert (1977), milles soleeris Arvo Leibur; teine teos oli Dmitri Šostakovitši IV sümfoonia (1936).
Kontserti läbis üks üsna püsiv väljendustoonus, leebe ja äraolev, peaaegu unenäos kõndija olek. Hoolimata sellest, et teosed olid erinevad: Rautavaara Viiulikontserdis domineerivad haprad taevased kõlad; Šostakovitši Neljandas valitseb põrgulik hingekaos. Kuigi, lähemalt mõeldes ei olegi selles toonuses vist vastuolu – nii Põrgut kui ka Taevast kohates laseb inimene tõelusest lahti, saab uneskõndijaks.
Rautavaara kontsert on kohati nurgelisest meloodiajoonisest hoolimata lüüriline, pigem poeemlik kui kontsertlik teos. Või, tegelikult just Arvo Leiburi esitus süvendas seda muljet. Tundus, et eriti II osa viiulipartiisse oleks sobinud märksa reljeefsem ja võimukam väljenduslaad. Ja et solisti kõla oli kohati liighabras, liigkaunis, liigunelev.
Leibur kui solist ei domineeri, ei soleeri, vaid otsekui kuulatab mingit kuuldamatut tervikut. (Sellist, muusikule “kaasa antud” põhitooni ei tohi ega saagi tegelikult arvustada). Aga Leibur veenab ära selgusega: tema lüürika ei ole hägune, tema fraas on lõpetatud ja puhas.
Šostakovitši Neljanda sümfoonia iseärasuseks on üsna katkendlik kujundivool ja semantiline ambivalents. Kurjuse ja kannatuse, labasuse ja õrnuse märgid segunevad muusikas. Sellel on teada mõjuallikaid: autor tutvus tol ajal Mahleri loominguga ja kirjutas palju filmimuusikat. Aga ühtlasi on teos pärit ajast, mil seoses tema ooperiga “Leedi Macbeth Mtsenski maakonnast” käivitus stalinistlik masinavärk autori enda ja nõukogude muusikaelu ideoloogiliseks lõastamiseks.
Tundus, et esituse atmosfäär järgis pigem mingit psühholoogilist hämarolekut kui eredat filmimuusikalist ?estikulatsiooni. Seda muljet tekitasid üsna leebe meetrum (ka ostinatode puhul); pika teose pikalt välja peetud poolkõlad (mezzo forte, mezzo piano); kiledaid tämbreid rõhutav, kuid ometi mõnevõrra tahtetu kujundivool vaid üksikute dramaturgiliste rõhutustega. Viimase osa lõpumuusika kõlas õudust tekitavalt – räsitud olekuga hümn, millest üle ja läbi kõlavad lagunemise ja meeleheite märgid...
Aleksejevi vägivallatu, kaemuslik pikamaa-tõlgendus mängis kohati üsna kuulaja kannatuse piiril – aga viis lõpuks sihile, võttis otsad kokku. Riskantne, aga mõjujõuga lahendus. Kuigi, muusikas on sageli üsna tabamatu too piir, mis eristab läbimõeldud kunstilist sihti (näiteks uneskõndija toonus) ning lihtsalt teatud tehnilisi puudujääke (orkestri mobiliseerumise probleemid).
 
10. oktoobril kõlas Tallinna raekojas kammerkontsert.
Esimeses pooles mängis duo Andrus Haav (viiul) ja Henry-David Varema (tšello) Heitor Villa-Lobosi duo “Deux Choros (bis)” (1929) ja Maurice Raveli Sonaadi viiulile ja tšellole (1922). Villa-Lobos võitis eksootikale avatud sajandialguse Euroopas tähelepanu elastsete brasiilia rütmide ja avardunud kõlatajuga, mis ei surunud muusikalist intonatsiooni germaani ängistuse raamidesse (ka 1920ndatel oli hilisromantism veel üsna võimukas kontekst), aga mis see-eest ühildus suurepäraselt uue ajastu maskitaoliste, jahedate neostiilidega. Tundus, et esituses hägustas Villa-Lobosi Duo rütme liigne annus “tormi ja tungi” ja sellest sündiv rabedus. Ehk on siin (enam kui tehnilised probleemid) mingid tõlgendusklišeed mängus: tavapärased emotsionaalsed üledoosid “lõunamaa” muusika esituses?
Maurice Raveli neljaosalise Sonaadi esituses oli enam veenvust, täpsust ja põnevaid kõlakujundeid. Esitust vääristas kahe keelpilli viimistletud, selge kontuuriga kantileen ja kõnekad dialoogid (eriti III osa). Aga eriti see tabamatu, täpsem muusikaline “kehahoid” – Raveli aristokraatselt lõpetatud, ?estina mõjuv fraas.
Kontserdi teises pooles kõlas Pjotr Tšaikovski Trio “Suure kunstniku mälestuseks”(klaveril Lauri Väinmaa), pühendatud autori 1881. aastal lahkunud sõbrale, pianistile ja dirigendile Nikolai Rubinšteinile. Kaheosalises teoses oli mängus Tšaikovskile omane vastandlik kujundikomplekt: pretensioonitud, lapsemeelsed “?anriteemad” ja agoonilised, pingutuse ja nõrkemise märkidega meloodiafraasid. Romantiline polaarsus sai esituses selgelt välja mängitud. Ansamblikoostöös vaheldusid rabeduse ja keskendumise hetked. Põnevaim ja lennukaim oli teose teine osa (variatsioonid) – mitte siis agooniline, vaid hoopis etüüdlik ja mänglev Tšaikovski.
Raekontserdi tipphetkedeks jäid siiski kaunilt vormitud kantileeniga või mänglevad keelpillidialoogid. Hoolimata üledoosidest kõlatervikus.
 
Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri ees seisis 13. oktoobril Tõnu Kaljuste. Tallinna Metodisti kirikus kõlas Vivaldi kirikumuusika plaadistamisootuses kava: kahekooriteos “Kyrie”, pikem, kontsertmissa stiilis ja solistidega “Gloria”, kompaktsem ja tõsimeelsem “Credo” ning pidulik “Magnificat”. Koos pärast Credot kõlanud a cappella gregooriuse lauluga (Santus ja Agnus Dei) sai kava lõpetatud õhtumissa vormi. Solistina astusid üles sopranid Kaia Urb ja Vilve Hepner, rootsi metsosopran Anna Zander ja tenor Mati Turi.
Vivaldi vaimulik muusika on stiililiselt rikas: siin on külg külje kõrval mänglev repetitsioonitehnika ja lapsemeelsed kõlaefektid, tundelised soolomeloodiad ja jõuline kontrapunkt (lõpufuugad). Tõnu Kaljuste esitusstiili vundament on teada – sidus, täpne, lõpetatud vormiga (meloodia)fraas. Kaljuste ühtlustab ja korrastab. Aga tema väljenduslaadi “rosin” on selles, et mustri seest haarab dirigent ja mängib välja mõne iseloomuliku (dramaatilise, koomilise, väljendusrikka, karakteerse) zesti, elavust kandva rütmimotiivi – samal ajal ometi mustri maagiat, täpsust ja katkematust ülal hoides.
Esituses seekord kõik ja lõpuni ei õnnestunud: orkester ei saanud mõne tempoga hakkama; sopranirühm ei tabanud ajuti tippe. Aga Kaljuste kordumatu autoristiil, korrapära ning mõne elusa detaili vastasmäng oli põnev ka nüüd, Vivaldi-kavas.
 
Interpretatsiooni puhul võib alati küsida kontekstide järele. Näiteks, et kuidas mõjutab mingi üldisem teadmine muusika vormist ja kujundikeelest ja vormi enese tähendusest interpretatsiooni? Kuidas näiteks mõjutab barokkmuusika esitust, ka Kaljuste Vivaldit, modernistlik kujutlus muusikast kui ideaalselt korrastatud, ülaltpilguga haaratavast struktuurist? Või kuidas nn. suure sümfonismi dramaturgia-kontseptsioon, üleva loo jutustuse metafoor võib tekitada ootusi “jõulisema ja reljeefsema” esituse järele Šostakovitši või Rautavaara puhul? Või teatud ootusi “eksootika” üheks või teiseks tõlgenduseks? Või kuidas interpretatsiooni on mõjutanud postmodernne kujutlus vormivabadusest, mis lubab erinevate stiilimaailmade kokkutraageldamist või tekstikatkestusi, ilma seda dramaatiliselt mõtestamata?
Kokkuvõttes võib küsida, kuidas need erinevad üldkorrastavad, otsekui veealuste hoovusena toimivad, pigem vahetu muusikakogemuse kui sõnastatud teadmuse näol avalduvad mõttemudelid teisendavad mis tahes muusikastiili? See on keerukas ja huvitav uurimisteema. Aga praktiliselt on vist oluline, et veealune toimiks, et tundmatud ja tuntud hoovused voolaksid muusikast läbi (isegi, kui see võtab kriitikal jalad alt). Sest üksnes avatud süsteemid on elusad.

Evi Arujärv

 

Kolm tunnustavat mõtet ühe kontserdi kohta

Näis, et peaingel Miikael, kelle päeva kirikuaastas tähistati 29. IX Tallinna Püha Katariina kirikus, oli rõõmsalt toetamas mihklipäeva-muusikuid, sest kontsert kõlas kõigiti toredasti. Põhiesinejatega – Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor ja Püha Miikaeli poistekoor, Vanalinna Muusikakooli orkester (õpilased ja õpetajad) – koos ja eraldi astusid üles veel Vox Clamantis ja Hortus Musicus.
Siinkohal väärib ülevaade esimest peatust. See, et meistrite-sellide-õpipoiste ühiselt ja kõrvuti musitseerimine on pedagoogiliselt kasulik ja muidugi ka kunstiliselt vääristatud, on ammugi selge. Ometi ei saa niisugust kooslust kuigi tihti rakendada, sest neid õpilasi ja koole, kes/mis suudaksid meistritega ühiselt terve pika ja kunstiliselt tervikliku esinemise välja kanda, polegi nii palju. Tegelikult võiks väita koguni, et Vanalinna Muusikakool ja -maja on Eestis ainuke seesugune. Tõsi, Tallinna Muusikakeskkool ja mõned tublid muusikakoolid annavad n.-ö. ülevaatekontserte, kus võimekamad õppurid saavad edasijõudmist kenasti näidata. Ent väljatulek ühe stiili- või teemakeskse kontserdiga nõuab ilmselt eripärast lähenemisnurka ja küpsust. Ja kontsert läks kõigiti korda: söandan kinnitada, et kirikutäis kuulajaid koges eelkõige muusikalist elamust, mitte lapsevanemlikku või pedagoogilist õhkamist laste tubliduse üle. Muidugi olid noored esinejad tublid, aga nad suutsid pakkuda midagi rohkemat.
Teine tunnustus on seotud kontserdi ülesehitusega: minu meelest oli see hästi koostatud ja “läbi komponeeritud”. Kandvale Miikaeli-Mihkli teemateljele asetusid harmoonilise kooslusena nii gregooriuse laulud, XVI-XVII sajandi ansamblimuusika, eesti rahvapärased koraaliviisid kui Mart Siimeri uudisteos “Püha Miikaeli mõõk”. Muusika põhitoon oli rõõmus ja erk, kava ikkagi vaheldusrikas tänu tämbrite ja koosseisude mitmekesisusele, eri muusikastiilide ning ühe- ja mitmehäälsuse vaheldumisele. Kui lisada muusikavälised pisiväärtused – esinejate ladus ja vaikne liikumine, aplausivahede puudumine, delikaatne valgustus üksikute küünalde ja lampidega, annab see kokku tõepoolest tervikliku muusikaõhtu.
Kolmas tunnustus on Mart Siimeri muusikale. Kantaat “Püha Miikaeli mõõk” (tekst liturgilistest allikatest, Doris Karevalt ja autorilt) tütarlaste- ja poistekoorile, orelile, klaverile ja orkestrile on hästi toimiva dramaturgiaga, mitmeid muusika stiili- ja ajastuelemente sünteesiv teos. Veerandtunnine kantaat kulgeb läbi “hämarate” laadimaastike, keerukate meloodiajooniste ja kummitama jääva juhtteema kaudu pidulikku ja heledasse lõpukulminatsiooni. Esitajaile nõudlik lugu (eritunnustus dirigent Kadri Hundile) on mu meelest Siimeri ja üldse eesti viimase aja kirikumuusika üks mõjuvamaid teoseid.
Niisiis, Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikaettevõtmised väärivad tunnustust ja edasistki tähelepanu.

Anu Kõlar

 

Waldszenen raekojas

5. X kõlas Tallinna raekojas vana hea saksa kammermuusika – ekstreemsete ja ekstravagantsete kavade taustal järsku värske ja uus. XIX sajand oma tunnete, esteetikaga on meie ajal kauge, kuid nostalgiat tekitav. Miks nostalgiat? Võibolla seetõttu, et sel ajal oli musitseerimine midagi enesestmõistetavat, elu loomulik osa (nagu nüüd telerivaatamine). See on nostalgia ilusa vana kombe järele sisustada vabad hetked sisukalt.
Trio Vahur Vurm (klarnet) – Lembit Orgse (klaver) – Svjatoslav Zavjalov (vioola) alustas Schumanni “Muinasjutulugudega”. Mitte kõige tavapärasem kammeransambel loob maheda, aga samas piisavalt eredatämbrilise kõlamulje. Ansambli puhul on kas nii, et natuurid sulanduvad, või on siis igaüks väga erinev. Tundus, et selle kava puhul tuli kasuks natuuride lähedus: tegemist on peenekoeliste, kõla ilu hindavate, stiiliteadlike muusikutega. Sooloosades mindi aga vägagi temperamentseks.
Ludwig Spohri “Kuues saksa laulus” liitus Orgse ja Vurmiga sopran Pille Lill. Spohr on küll tuntud viiulikooli looja, kuid tema muusikat just tihti ei kuule. Tegemist oli võluva teosega, muusika on sakslastele wesenseigen. Eeskätt oli nauditav interpreetide üksteise- ja seejärel nende muusikamõistmine – kui mängijad esitatavat imetlevad, tajub seda ka publik.
Teise poole “Karjase laul kõrgel kaljul” on hiline Schubert, napp kvintessents tema Liedide põhikujunditest: rändur, üksindus, lootusetu armastus, karm, kuid lohutav loodus. Lill tajub hästi nii ooperi kui kammerlaulu vahekorda. Kuigi ta on kammerlauluski ooperlikult karakteerne, säilitab ta sealjuures intiimsuse ja õhulisuse. Ta on ka crescendode oskuslik kasutaja – arvatavasti on just laulja puhul suur kunst teha need haaravalt ja maitsekalt.
Kontserdi viimane number Mozarti Es-duur trio on raskemeelsusest võrdlemisi vaba, graatsiline, tantsuline ja rõõmsameelne lugu. Kammeransamblis hõivab sagedasti keskse koha “partituurivaldajana” pianist ja nii oli see ka nüüd. Lembit Orgse Mozarti-käsitluses võis tajuda baroki ja klassika süvenenud tundjat, mis koos ilusakõlalise ja elava mänguviisiga andis stiilse tulemuse.
Es-duur, viimase teose helistik on justkui “metsahelistik” – teisedki kontserdi teosed olid kantud metsaromantikast, maheda, rahustava ja saladuslikuna jäigi see õhku kajama.

Ia Remmel

pilt

Üleeile jõudis oma 101. eluaasta künnisele eesti kõigi aegade eakam kutseline muusik, viiuldaja ARTUR SAAT. Ta on tegutsenud kaugelt üle poole sajandi kammermuusiku ja ühtjärge suviti Vanemuise (1920 – 28), ERSO (1931 – 67) ning Estonia teatri orkestrandina (1967 – 74), mänginud peaaegu kõigi meie dirigentide käe all Olav Rootsist Neeme Järvini, rääkimata suurtest külalistest eesotsas Igor Stravinskiga. Parameetrid: anne ja hool, armastus, elaan koos austusega elu vastu ning suurepärane koolitus – J. Thibaud Pariisis (juba 1927), J. Paulsen (1930 – 39) ja H. Laan (1942) Tallinnas. Võtaks võib-olla praegugi viiuli kätte, kui poleks veerandsada aastat tagasi sõrmi vigastanud. Kummardame!
IVALO RANDALU
Aastatel 1930 – 1941 tegutsenud Eesti Akadeemilise Helikunstnike Seltsi kvartett – R. Palm, H. Laan, A. Saat, A. Karjus – koos pianist V. Vinogradova-Biekiga. Erakogu