Valve Pormeister 13. IV 1922 – 27. X 2002

Eesti arhitekte ja kultuuriavalikkust on tabanud valus kaotus. 27. X suri üks tuntumaid Eesti arhitekte Valve Pormeister.
Valve Pormeister sündis 13. IV 1922. a. Tallinnas taluniku ja aedniku perekonnas. 1952. a. lõpetas ta Eesti Riikliku Kunstiinstituudi aia- ja pargikujunduse eriala, seejärel töötas Eesti Põllumajandusprojektis ja Eesti Maaehitusprojektis. Eesti Arhitektide Liitu kuulus ta 1962. aastast. 2000. a. määrati talle Eesti Vabariigi kultuuripreemia elutöö eest.
Valve Pormeister oli arhitekt, kelle tundlikult loodusesse sobiv looming kujundas suuresti Eesti arhitektuuripilti 1960. – 70. aastatel ja jätkuvalt veel järgmistel kümnenditel. Tema looming on olnud tõeliselt suur. “Algusest peale olen tahtnud oma projekte ellu viia maal,” ütles ta ise ja selle soovi täitmisest sai ta elutöö. Paljud Eesti kaunimatest ehitistest on Valve Pormeistri loodud: Lillepaviljon (1960) ja kohvik (1965) Tallinnas, Kurtna linnukasvatuse katsejaama peahoone (1966), Jäneda sovhoostehnikumi õppehoone (1975), Eesti Põllumajandusülikooli õppehoone Tartus Tähtveres (1984), haldushooned, kaubanduskeskused ja sööklad Viiratsis (1968 – 70, 1995), Audrus (1978), Kurtnas (1985, 1988) ja mitmed teised. Aga ta on teinud ka üle 40 maa-asula planeerimis-, hoonestus- ja haljastusprojekti ning olnud paljude silmapaistvate maastiku- ja memoriaalansamblite autor või kaasautor (Maarjamäe 1965 – 75, Pirita 1980, Pilistvere 1990 – 93). Valve Pormeister rakendas oma haljastus- ja aiandusarhitekti kogemust, sulatades oma loomingus maastiku ja hoone orgaaniliseks tervikuks, originaalseks nii oma ajas kui ruumis.
Aeg, mil Valve Pormeister tegutses, ei olnud soodus originaalse arhitektuuriloomingu tekkeks. Kuigi tema projektidele sai osaks mitmeid vabariiklikke ja üleliidulisi auhindu, tuli tal siiski tihtipeale võidelda oma ideede elluviimise eest. Ausalt ja kompromissitult seisis ta mitte ainult oma tööde eest, vaid aitas oma autoriteediga läbi murda ka paljudel noorema põlvkonna arhitektidel.
Eesti arhitektuuri grand old lady elutöö on tehtud. Mäletame teda tänu ja austusega.

Eesti Arhitektide Liit
Eesti Arhitektuurimuuseum
DOCOMOMO Eesti Rahvuskomitee