Theodor Lutsu filmipäevad Palamusel: Vol. 3

film1.jpg (16063 bytes)

Pärjatud paremalt: Margus Kiis (Waba Waimu Briis ja Kreisiraadio eri); Christian Kask ja Daniel Müntinen (parim anima ja Kreisiraadio eri); Arbo Tammiksaar (noore filmilooja stipendium 10 000 krooni); grand prix’ saanud autorit Piret Saarepuud esindab tundmatuks jääda sooviv Eesti animare¯issöör.

Möödunud nädalavahetusel Palamusel peetud Theodor Lutsu filmipäevadel ilmnes, et säravaid ideid ja tehatahtmist on Liivimaal samapalju kui Tallinnas ja Harjus. Kolmandat aastat järjest korraldatud lühifilmide lahtine konkurss näitas kokku 35 filmi, noorte filmiautorite programmis oli meeldivaid üllatusi ja suundumusi.
Peaauhinna võitis Piret Saarepuu animafilm “Tiit ja Selma”
. Grand prix tuli “vaimukalt lööva ja tervikliku filmi eest, mis avab rahvuslikku karakterit üldarusaadavas keeles, milles on leebet absurdi ja mõnusat eneseirooniat”. Kaheminutiline naljakas linalugu pälvis Palamuse Klaasikojas tehtud vitraa¯i.
Eesti Kinoliidu auhind Waba Waimu Briis anti Tartu grupp NE! filmile “Koduvideo”, mida esindas Margus Kiis. Kinoliit tõstis esile värsket mõtlemist ja originaalsust. Meenub, et kaks aastat tagasi Palamusel tuli Kiis suisa viimasel minutil oma pika filmiga “Võimlev jänes ja teised asjad” lahtisse programmi ja võitis hiljem peaauhinna. Tänavu sai “Koduvideo” ka ühe Kreisiraadio eriauhinna.
Parima animafilmi auhinna pälvisid Põlva poisid Christian Kask ja Daniel Müntinen oma kolmeminutilise “UFO” eest. ¨ürii esimees Janno Põldma ütles “UFO” kohta: “Selle filmi kolmteist voorust kaaluvad üles tuhanded puudused.” Kask & Müntinen olid Palamusele esitanud ka lühimängufilmid “Voitkajaht” ja “Snaiper”, mis konkureerisid peaauhinnale. Võrreldes möödunud aastaga, kui Põlva uusmetsikute filmides domineeris jämekriminaalne tegevus, oli see nüüd veidi leebunud, absurd ja tapmine vormikamaks estetiseerunud. Narkopropaganda on kadunud, kollektiivne filmihullumeelsus asendunud rohkem mõtestatud tegevusega. Edasiminek on märgatav ja rõõmustav. Lisaks anti Kasele ja Müntinenile “hullumeelse, järjekindla ja tulemusliku töö eest” Kreisiraadio eriauhind.
Eesti Filmi Sihtasutuse (EFS) välja pandud noore filmilooja stipendium 10 000 krooni anti Arbo Tammiksaarele. EFSi peaekspert ja ¯ürii liige Jaak Lõhmus tõstis esile Tallinna Pedagoogikaülikooli filmi ja video õppetooli diplomandi Tammiksaare uuendusliku kursusetöö “Macbeth”, milles dokumentaalne ja mänguline suund põnevalt ühilduvad ja teineteist häirimata tasakaalu jäävad. “Macbethi” ootavad ees mitmed rahvusvahelised tudengifilmide festivalid.
Edaspidi aga tahaks, et EFS ei ripuks liiga ametlikult põhikirja küljes ja leiaks võimaluse (sponsori) premeerida ka “mitteprofessionaalseid” filminoori.
Sel aastal eristus palamusel tugev animafilmi trend, viis-kuus segatehnikas animafilmi tõestas veenvalt, et sel eesti kultuuri ühel võimsamal eksport¯anril on kõva järelkasv lausa rohujuure tasandil.
Palamuse kiriku tornis valvava kuke all peetud filmipeo raames tegid kunstnikud Jaan Toomik ja Jaan Paavle performancei. Jõepaisul hulpiva parve kinolinale pimeduses projitseeritud montaa¯ näitas Toomiku tegevuskunsti grupi varasemaid ettevõtmisi. Ka vanas vesiveskis kohaliku näitetrupi etendatud Arto Paasilinna näidend “Ulguv mölder” ühildus hästi Palamuse ja sealtkandist pärit suurte Lutsude vaimuga.

Tarmo Teder